ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กันยายน 2565) ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565ในช่วงวันที่ 17 - 21 ก.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้...

“กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตั้งเป้าส่งมอบระบบมาตรวิทยาที่รองรับ การก้าวไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างสมดุล

“กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตั้งเป้าส่งมอบระบบมาตรวิทยาที่รองรับ การก้าวไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างสมดุล ทั้งการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและ ความสร้างสรรค์ของภาคเศรษฐกิจ การก้าวไปสู่การวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงที่มีเอกลักษณ์ ผลักดัน “Made in Thailand” ให้เป็นสัญลักลักษณ์ของคุณภาพและความสร้างสรรค์” Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

ก.แรงงาน ผนึกกำลัง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP

กระทรวงแรงงาน ผนึกกำลัง MOU การขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงาน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

กศน. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และร่วมถอดบทเรียนในการลงพื้นที่ สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. และ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ร่วมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้การกำกับ ดูแล และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ในการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 Read...

IRPC ร่วมกับ IRPCT ออกหน่วยช่างอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ระยอง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี หรือ IRPCT โดยมี คุณวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ IRPC และ ดร.ปรีดา บุญศิลป์ กรรมการผู้จัดการ IRPCT มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดชงโค อำเภอวังจันทร์...

วธ.เสริมความรู้ “นักบริหารงานวัฒนธรรมระดับสูง ปี 65”

เพิ่มทักษะผู้นำ-นวัตกรรมเทคโนโลยี ทำงานมีประสิทธิภาพ สู่การเป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

กปภ. แนะโรงแรมล้างถังพักน้ำ พร้อมดูแลระบบประปา ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมการรองรับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในประเทศ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวพร้อมให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลระบบประปา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

ท.2 สั่งด่วน กปภ.พร้อมช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบอุทกภัย

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กำชับ กปภ. ให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบอุทกภัย ควบคู่ไปกับดูแลระบบการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง แนะวิธีการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านหลังจากเหตุน้ำท่วมลดลง  Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

กปภ. โชว์ศักยภาพ ถ่ายทอดความรู้ระบบประปาสู่ท้องถิ่น

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ. ) โชว์ศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการน้ำประปา ผ่านโครงการ “น้ำประปา กปภ. – อปท. เพื่อปวงชน” ลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้บุคลากร อปท. ได้พัฒนาทักษะผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพประปา ศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ. เป้าหมายสำคัญคือการยกระดับคุณภาพน้ำประปาในทุกระบบผ่านเครือข่าย อปท. ส่งเสริมให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์...

เปิดเวทีเจรจาการค้าสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมี

เต็มรูปแบบในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 บนพื้นที่การจัดงานกว่า 12,000 ตร.ม. Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

CAAT ร่วมงานนิทรรศการ “Transport United for Happy Journey : คมนาคมรวมเป็นหนึ่ง เพื่อการเดินทางแห่งความสุข”

วันนี้ (15 กันยายน 2565)  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐ วันนี้ (15 กันยายน 2565)  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ของไทย ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558 – 2565 ภายใต้ชื่องาน  ”Transport...

MEA ร่วมติดตาม มท.1 ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมเขตลาดกระบัง และให้กำลังใจมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ณ คลองพญาเพชร และชุมชนมัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์

วันนี้ (14 ก.ย. 2565) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กำลังใจผู้ประสบภัย และผู้ปฏิบัติงานที่เขตลาดกระบัง...

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กันยายน 2565) ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565ในช่วงวันที่ 17 - 21 ก.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก...

มาเลเซียได้รับเลือกเป็น “ประเทศเกียรติยศ” ในมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 19

รายงานโดย CRI Online มหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo หรือ CAEXPO) และการประชุมสุดยอดด้านธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน (China-ASEAN Business and Investment Summit หรือ CABIS) เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยมาเลเซียได้รับเลือกเป็น "ประเทศเกียรติยศ"...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คิกออฟ ปล่อยขบวนวินมอเตอร์ไซค์-ไรเดอร์ ช่วยรณรงค์แจ้งเบาะแสยาเสพติด 1386 รับรางวัลนำจับ 5%

วันที่ 15 กันยายน 2565 เมื่อเวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลัง สร้างสังคมปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยมี นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารกระทรวง กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการขนส่งทางบก ผู้บริหารจากบริษัทเดลิเวอร์รี่ 7...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามมาตรฐานเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ 6 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา รวม 7 อัตรา รายละเอียดประกาศรับสมัคร เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

ไป่เยว่ : บรรพบุรุษของชนชาติไทเท่านั้นหรือ?

เรื่องราวของคนไท-คนไทย ยังคงได้รับความสนใจอยู่ตลอด จากนักวิชาการหลายฝ่ายที่พยายามสืบค้นเบาะแสหลักฐานทั้งทางวัตถุ ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ล่วง เลยมานานเป็นพันๆ ปี ถูกครอบงำโดยวัฒนธรรม ที่แข็งแกร่งกว่า แต่อย่างน้อยก็น่าจะหลงเหลือบาง สิ่งที่บ่งบอกถึงถิ่นที่มานั้นๆ แล้วคนไทยมาจากไหน มีบรรพบุรุษเป็นใครกันแน่? เพื่อไขข้อข้องใจเรื่องราวเกี่ยวกับไท-ไทยทั้งหลาย วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก หรือ O.C.A. จึง จัดงานประชุมขึ้นภายใต้หัวข้อ “ไป่เยว่ : บรรพบุรุษ ของชนชาติไทเท่านั้นหรือ?”...

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ขอเชิญชวนบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิชาการ สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น "ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน" เพื่อเข้าร่วมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ สมัครผ่านระบบออนไลน์ 1-15 ตุลาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันพัฒนาการตรวจราชการ โทร : 0 2283 4198, 0 2283...

ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติฉบับที่ 39/2565เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขัง

ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติฉบับที่ 39/2565เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขัง กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ติดตามสภาพอากาศ พบว่าในช่วงวันที่ 17 - 20 กันยายน 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั้งนี้...

ดาวินชี VS มิเคลันเจโล การปะทะฝีมือทางศิลปะที่ถูกลืม ค้นสัมพันธ์คู่อริศิลปินเอกของโลก

ในบรรดาศิลปินเอกของโลก ชื่อของเลโอนาร์โด ดาวินชี (Leonardo Da Vinci) และมิเคลันเจโล (Michelangelo) ต้องติดไปอยู่ในอันดับต้นๆ ด้วย ผลงานของพวกเขาย่อมเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ผลงานของพวกเขาก็คือ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปจนถึงการประชันทางศิลปะที่อาจใช้เป็นองค์ประกอบสำหรับตอบคำถามอมตะแห่งโลกศิลปะว่า ใครคือศิลปินที่เหนือกว่ากันแน่ ทุกๆ วันมีผู้แย่งชิงเข้าไปเก็บภาพของตัวเองกับภาพ “โมนาลิซา” ในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสจำนวนมาก ภาพวาดโดยฝีมือของดาวินชีแทบไม่ต่างจากดารานักร้องคนดังแถวหน้าของโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าภาพวาดของดาวินชีจะผ่านยุคสมัยมาถึง 5 ศตวรรษแล้วก็ตาม แต่ในอีกที่หนึ่ง ก็มีคนจำนวนมากที่ต่อคิวเข้าชมงานศิลปะชื่อดังในเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ถึงภายนอกจะมีงานกราฟฟิตี้ที่มีข้อความว่า “อย่ายุ่งยากไปเลย มันก็แค่รูปปั้น” หยอกผู้สนใจชมงานศิลปะ...