สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA by DGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบส.) รุ่นที่ 82

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA by DGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบส.) รุ่นที่ 82 ให้แก่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 82 ท่าน วันที่ 5 กันยายน 2565 ผ่านการอบรมออนไลน์ โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ความฉลาดทางดิจิทัล”...

DGA ร่วมงานแถลงข่าวในฐานะผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน ในงาน “Mobile Application เงินเด็ก เพื่อยกระดับงานบริการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญร่วมงานแถลงข่าวในฐานะผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน ในงาน “Mobile Application เงินเด็ก เพื่อยกระดับงานบริการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม. พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางจตุพร โรจนพานิช...

DGA จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และผู้บริหารองค์การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และผู้บริหารองค์การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย โดยมี นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย กล่าวเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลยทั้งนี้ นายณัฐวัชร์ ได้กล่าวแนะนำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน...

OR เปิด Cafe Amazon สาขาที่ 14 ที่นครโฮจิมินต์ ขยายธุรกิจร้าน Caf? Amazon ในเวียดนาม

นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินต์ นายไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย นายรชา อุทัยจันทร์...

จังหวัดหนองบัวลำภู ต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ ISAN in LOVE ส่งเสริมการท่องเที่ยว 20 จังหวัดภาคอีสาน หลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง

วันนี้ (19 ก.ย.65) นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ต้อนรับผู้แทนสมาคมท่องเที่ยวส่วนกลาง ผู้แทน ททท.สำนักงานภาคอีสาน 8 สำนักงาน และขบวนสื่อมวลชนจากจังหวัดต่างๆ ซึ่งเดินทางร่วมคณะคาราวานรถยนต์ ISAN in LOVE ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว 20 จังหวัดภาคอีสาน ปี 2565 ในการมาเยือนจังหวัดหนองบัวลำภู ณ วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา) อำเภอเมือง...

จังหวัดขอนแก่นเปิดตัวคนขอนแก่นเดินวิ่งปั่น 10 วัน 50 ล้านแคลลอรี่ไปสู่โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”

ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมคนขอนแก่นเดินวิ่งปั่น 10 วัน 50 ล้านแคลลอรี่ สู่เป้าหมายเป็นจุดเริ่มต้นและแนวทางไปสู่โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 ที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า...

ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าภาคกลาง จัดประชุมหารือข้อเสนอเกณฑ์การผันน้ำเข้าทุ่ง ต้องไม่กระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำ และเตรียมวางแนวทางชดเชย

วันที่ 19 กันยายน 2565 ที่สำนักงานโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 พร้อมด้วย นายฐนโรจน์ วรวัฐประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม หารือถึงการระบายน้ำเข้าทุ่งภาคกลาง 10 ทุ่ง ตามแผนบริหารจัดการน้ำ โดยศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า จะดำเนินการระบายน้ำลงทุ่งแน่นอน เพียงแต่ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมในการ รับน้ำฝนรอบใหม่ที่คาดว่าร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนลงมาภาคกลาง (จากภาวะลานีญา)...

ก.ยุติธรรม ยก CPF เป็น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ระดับดีเด่น ประจำปี 2565

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบรางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน" ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 (Human Rights Awards 2022) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่แก่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ตอกย้ำองค์กรที่มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับภาคธุรกิจไทย ในการนำหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมความเสมอภาคและยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย พร้อมขยายผลต่อยอดไปยังองค์กรพันธมิตรธุรกิจและสังคม โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบโล่รางวัลแก่นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์...

เบื้องหลัง เพลงปลุกใจ-เพลงรัฐนิยม ครั้ง “กรมโฆษณาการ” สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ก่อนที่จะมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์อย่างในทุกวันนี้ หน่วยงานแห่งนี้ก่อร่างมาจาก “กรมโฆษณาการ” ที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม กรมโฆษณาการเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐในสมัยนั้นอย่างมาก ในงานสโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา “เพลงแห่งความหลัง ครั้งกรมโฆษณาการ” วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ร่วมเสวนาโดย คุณนิตยา อรุณวงศ์ (โฉมฉาย อรุณฉาน) และคุณบูรพา อารัมภีร พูดคุยเบื้องหลังการทำเพลงและวงดนตรีของกรมโฆษณาการในยุคแรกเริ่ม คุณนิตยา อรุณวงศ์ อธิบายว่า...

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เปิดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษประจำปี 2565

นางสาวสุพิชา ธีระชัยชยุติ (แถวนั่ง ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการส่วนวิชาการ และนายสมบุญ รวมก้อนทอง (แถวนั่ง ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และรักษาความปลอดภัย โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา...

กุศโลบาย ร. 9 เสด็จฯ เยือนประเทศในโลกตะวันตก ให้ไทยเป็น “กันชน” ยุคสงครามเย็น

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 1960 (พ.ศ.2503) ประชาชนกว่า 7.5 แสนคน (จากการประเมินของเจ้าหน้าที่ตำรวจ) ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งประทับรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุนมาพร้อมกับขบวนพาเรด บนถนนโลเวอร์บรอดเวย์ (Lower Broadway) นครนิวยอร์ก  หากเอ่ยถึงการเสด็จประพาสต่างประเทศแล้ว หลายท่านมักนึกถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นึกถึงการเสด็จประพาสยุโรปที่มีการกล่าวถึงว่าเป็นการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองขณะในยุคของการล่าอาณานิคม นึกถึงพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ฯลฯ แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเช่นกัน...

15 ปี DEmark Award ใบเบิกทางสู่ความสำเร็จของนักออกแบบไทยสู่สากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 (Design Excellence Award 2022) หรือ รางวัล DEmark เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยที่ประสบความสำเร็จด้านการออกแบบดีเด่น ในสาขาต่างๆ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

พนักงานองค์การเภสัชกรรม คว้ารางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2565 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ภญ.อังคณา จิตรักนที ผู้อำนวยการกองจัดซื้อทั่วไป องค์การเภสัชกรรม และ น.ส.สุพิชชาวิสุทธิเทวินทร์ หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 2 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2565 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

ดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” เงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด

พม.เปิดตัว “Mobile Application เงินเด็ก” ยกระดับงานบริการแก่ประชาชนเข้าถึงเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ลดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดพลาด พร้อมมีระบบแจ้งเตือนสิทธิ ตรวจสอบสถานะได้ทันที ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และแอนดรอยด์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีฝนตกหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม...

ไฉนสื่ออเมริกันเทียบชาวสยามเป็น “ชาวแฟรงค์แห่งเอเชีย” นักสู้เพื่อแผ่นดิน

ภาพประกอบเนื้อหา – ภาพวาด การศึก Battle of Crécy ระหว่างอังกฤษ กับ ฝรั่งเศส เมื่อ 1346 ช่วงสงครามร้อยปี โดย Jean Froissart คาดว่าวาดสมัยศตวรรษที่ 15 (ไฟล์ public domain) …สหรัฐอเมริกาเป็นชาติมหาอำนาจจากโลกใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วภายหลังการแยกตัวออกมาจากอาณานิคมเก่าของอังกฤษ ชาวอเมริกันจึงมองปูมหลังของตนเองอย่างนักวิเคราะห์ที่มีใจเป็นกลางถึงขั้วอำนาจแห่งโลกเก่าที่เคยกดขี่ข่มเหงตนมาก่อน และยกอุทาหรณ์เกี่ยวกับความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของชาวแฟรงค์ ผู้เป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปก่อนตั้งตัวเป็นปึกแผ่นของประชาคมยุโรป...

ไฉนคำว่า “พิพิธภัณฑ์” ในยุคแรก ไม่ได้หมายถึง สถานที่เก็บโบราณวัตถุ?

สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา “พิพิธภัณฑสถานไทย : สมัยแรกและปัจจุบัน” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 วิทยากรโดย คุณนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และ ผศ. ดร. กัณฐิกา ศรีอุดม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการพิพิธภัณฑ์ของไทยในยุคแรกเริ่ม ฉายให้เห็นถึงพัฒนาการและการวิวัฒน์ที่มาเป็นพิพิธภัณฑสถานดังที่เห็นกันในปัจจุบัน   งานสโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา “พิพิธภัณฑสถานไทย :...

เตือน!! ก่อนทำประกันพิจารณาให้รอบคอบ ทำกับตัวแทนที่น่าเชื่อถือ อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างใช้โลโก้สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

เตือน!! ก่อนทำประกันพิจารณาให้รอบคอบ ทำกับตัวแทนที่น่าเชื่อถือ อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างใช้โลโก้สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนนตรี เตือนประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกทำประกันชีวิต โดยเฉพาะการพูดคุยโทรศัพท์ชักชวน สร้างแรงจูงใจให้เข้าใจผิด โดยมักจะอธิบายถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเกินความจริง อ้างตัวเป็นสถาบันการเงินของรัฐ มิจฉาชีพได้พัฒนากลโกงที่แยบยล ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผ่านรูปแบบต่าง ๆ โดยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกรณีที่มีมิจฉาชีพแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต วงเงินสินเชื่อ หรือเพื่อยืนยันผลการทำธุรกรรมการเงิน ซึ่งสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ไม่มีวัตถุประสงค์และนโยบายให้บริการทางการเงินใด ๆ กับประชาชนโดยตรง...

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ร่วมกับ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู๊ด จำกัด มอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ พร้อมให้ขวัญกำลังใจ ประกอบอาชีพสุจริต เป็นคนดีตอบแทนสังคม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ร่วมกับ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู๊ด จำกัด มอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ พร้อมให้ขวัญกำลังใจ ประกอบอาชีพสุจริต เป็นคนดีตอบแทนสังคม วันนี้ 19 กันยายน 2565 (เวลา 10.00 น.) นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นสักขีพยานมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ในอำเภอบ้านแหลม โดยประสาน บริษัท เซียนหนิง ซีฟู๊ด จำกัด...

ตำรวจท่องเที่ยวเข้ม เตือนแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร,นักท่องเที่ยว หากพบเห็น แจ้ง 1155 จะประสานส่งข้อมูลให้กรมขนส่งฯ ให้ลงโทษเอาผิดฯ

ตำรวจท่องเที่ยวเข้ม เตือนแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร,นักท่องเที่ยว หากพบเห็น แจ้ง 1155 จะประสานส่งข้อมูลให้กรมขนส่งฯ ให้ลงโทษเอาผิดฯ   กรณีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนไม่น้อยร้องเรียนผ่านสายด่วนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1155 เข้ามาถึงพฤติกรรมแท็กซี่ที่ปฏิเสธการรับและบริการผู้โดยสารในบริเวณแหล่งและสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาฝนตกหนัก ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างยิ่งนั้น   กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้พิจารณาพฤติกรรมดังกล่าวของแท็กซี่แล้วเห็นว่า เป็นพฤติกรรมที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพ สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของคนไทย และบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมาก ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหลายๆ ประเทศ ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยเราด้วย   หากนักท่องเที่ยวท่านใดประสบปัญหาเรียกรถบริการสาธารณะแล้วถูกปฏิเสธการให้บริการ ให้ถ่ายภาพรถ...