ดร.รอยล จิตรดอน คว้า “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี 2564 รางวัลเกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ พระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ครั้งที่ 2 (ประจำปี 2564) ให้แก่ ดร.รอยล จิตรดอน บุคคลผู้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ อันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรม ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ช่วยพลิกชีวิตความเป็นอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน รางวัลพระราชทาน ประกอบด้วย เงินรางวัล 2,000,000 บาท เข็มเชิดชูเกียรติทองคำและโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ Read More Credit...

ฉาก Y ชาย-ชาย ใน “ลักษณวงศ์” มเหสีถึงกับหึงหวง สู่จุดจบสุดดาร์กในวรรณคดีของสุนทรภู่

พระลักษณวงศ์ และพราหมณ์เกสร หรือนางทิพเกรส ขณะปรนนิบัติรับใช้ ภาพวาดโดย จักรพันธุ์ โปษยกฤต (ภาพจาก หนังสือ อิเหนา ลักษณวงศ์ สมุทรโฆษ) “ลักษณวงศ์” เป็นนิทานคำกลอน ผลงานกวีนิพนธ์ของสุนทรภู่ สันนิษฐานว่า ประพันธ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ลักษณวงศ์ เป็นเรื่องราวของ “พระลักษณวงศ์” สามารถแบ่งได้เป็นสองช่วงใหญ่ ๆ ช่วงแรกจะเป็นช่วงที่พระลักษณวงศ์ยังเป็นเด็ก ต้องเผชิญความยากลำบากในการตามหาพระมารดา สุดท้ายลงเอยด้วยดี ส่วนช่วงที่สองเป็นช่วงที่พระลักษณวงศ์โตเป็นผู้ใหญ่ ดำเนินเรื่องเกี่ยวข้องกับนางอันเป็นที่รัก...

20 กันยายน พ.ศ. 2396 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร แรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปีฉลู ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2396 ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์แรกในพระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ (ในเวลาต่อมาทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็น สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ พระบรมราชชนนี...

Dow ผนึกกำลังจิตอาสากว่าพันคน “เก็บ เซฟ โลก” ปีที่ 20 ชี้แนวทางรักษ์โลก หยุดยั้งขยะทะเลได้กว่า 6.5 ตัน

ระยอง – 20 กันยายน 2565 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “#PullingOurWeight เก็บ...เซฟ...โลก” เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 Read More Credit...

IRPC คว้ารางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน เป็นองค์กรแรกในประเทศไทย

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2565 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผลงานที่โดดเด่นในปีนี้คือ การนำนวัตกรรมของบริษัทฯ บูรณาการเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคม (Innovation to Creating Social Value) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม...

“ผลตอบรับดี ! ลูกค้ารับบริการทะลุเป้า โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน”

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ปลื้ม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” ผลตอบรับดี ลูกค้ารับบริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านแล้ว 14,254 ครัวเรือน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และระดับความพึงพอใจต่อโครงการเท่ากับ 4.80 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) สามารถติดต่อรับบริการซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรงต่อเนื่องถึง 30 กันยายน 2565...

กปภ. มอบทุนปรับปรุงโรงเรียนบ้านหัวนา

พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. พร้อมด้วย นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ รองผู้ว่าการ (บริหาร) นายธงชัย ไวยบุญญา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม CSR สนับสนุนอาหารกลางวัน สิ่งของจำเป็น พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนบ้านหัวนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จำนวน 70,000 บาท...

วธ.ร่วมกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา เปิดเสวนาด้านภาพยนตร์ดัน soft power ไทยแข่งขันเวทีโลก

เผยข้อมูลผลงานวิจัยฯ OCC ในปี 2564 คนไทยเป็นสมาชิกถึง 11.3 ล้านคน มีผู้ให้บริการ OCC ลงทุนในคอนเทนต์ไทยถึง 3,700 ล้านบาท คาดว่าปี 2565 เพิ่มเป็น 5,300 ล้านบาท Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

วธ.เปิดมิติใหม่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา พร้อมศึกษาประวัติ ความรู้ และศิลปวิทยาการด้านต่าง ๆ

วัดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านหนังสือ “10 พระอาราม กรุงรัตนโกสินทร์” วธ.เตรียมเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือและ E-book ให้ประชาชนศึกษา ซึมซับความงดงามในสถานที่จริง พร้อมชมภาพถ่ายสวยงาม ดึงดูดการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ประเทศไทย เร็วๆ นี้ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

​ครม. ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. – ธ.ค. 65 ลดภาระนายจ้าง เพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตน

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ....  ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน งวดเดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 นี้ โดยลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยให้นายจ้างและผู้ประกันตนแต่ละฝ่ายจ่ายเงินร้อยละ...

แผนแม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ (National Airspace and Air Navigation Master Plan)

แผนแม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ (National Airs แผนแม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ (National Airspace and Air Navigation Master Plan) . ในปัจจุบันการขนส่งทางอากาศนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยระบบห้วงอากาศและการเดินอากาศ (Airspace and Air Navigation) ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญซึ่งเปรียบได้กับถนนหนทางสำหรับการรองรับการขนส่งทางอากาศของประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของระบบห้วงอากาศและการเดินอากาศของประเทศให้สามารถรองรับกับปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อทำให้การขนส่งอากาศของประเทศเกิดความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน เป็นการเพิ่มศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมของภูมิภาคในอนาคต  ...

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันวิสาหกิจไทยประจำปี 2565

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ปี 2565 โดยมีหน่วยงานและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดขอนแก่น กว่า 30 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงินในครั้งนี้...

พระราชสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดตูม เจ้าคณะอำเภอผักไห่ มอบชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลเสนา

พระราชสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดตูม เจ้าคณะอำเภอผักไห่ มอบชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลเสนา   เวลา 13.30 น.วันที่ 19 กันยายน 2565 ที่วัดตูม ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดตูม เจ้าคณะอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้า ชนิดสองขั้ว จำนวน 1 ชุด มูลค่า...

ครม. เห็นชอบขยายเวลาขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่ 3 ออกไปอีก 6 เดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เห็นชอบขยายเวลาปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่ 3 ออกไปอีกเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบัน รวมถึงช่วยให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อรองรับการปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่ 3 ต่อไป...

กรมการจัดหางาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความเป็นเลิศด้านตลาดงาน

กรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ประกาศความพร้อมในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีงานคุณภาพทำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายกลุ่มบริการของกรมฯ อย่างมีประสิทธิภาพ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านประกันภัย เพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบกรณีน้ำท่วมพร้อมกำชับสำนักงาน ภาค/จังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมบูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยในการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกกับประชาชนอย่างเต็มที่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

การประการศผลสถานการณ์ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สัปดาห์แรก

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ครม.เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือนและขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้า ออกไปอีก 6 เดือน

กรมสรรพสามิต Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

“ทิพานัน”ถามเพื่อไทยต้องการยกเลิก “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช่หรือไม่ ชี้จงใจบิดเบือนเจตนารมณ์ ยันลงทะเบียนรอบใหม่เพื่ออัปเดต ให้ถูกต้องตามคุณสมบัติ ตรงกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 20 กันยายน 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทย ออกมาวิจารณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565  รวมถึงพูดถึงเสถียรภาพของรัฐบาล  ว่า  ในเรื่องบัตรสวัสดิการฯ พรรคเพื่อไทยให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนทั้งตัวเลขและจุดมุ่งหมาย  โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าว ไม่ได้เป็นโครงการที่สะท้อนภาพความยากจนหรือจำนวนคนยากจนแบบที่พรรคเพื่อไทยพยายามสร้างวาทกรรม และขอให้ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็น เพราะประชาชนจะเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยขัดขวางโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงการจัดสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่รัฐบาลกำลังดำเนินการจัดสรรให้   โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแจกเงิน  แต่เป็นโครงการที่มุ่งจัดสรรสวัสดิการให้กับประชาชนที่มีสิทธิพึงได้รับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  ซึ่งระหว่างปี...

มหาวิทยาลัยถูกด่า เมื่อพยายามสอนประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องว่า “อังกฤษคือผู้รุกราน”

ภาพเขียนของกัปตันเจมส์ คุก นักสำรวจชาวอังกฤษที่ถูกสอนกันมานานว่าเป็นผู้พบออสเตรเลีย โดย Nathaniel Dance-Holland [Public domain], via Wikimedia Commons บีบีซีไทยรายงานว่า มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (UNSW) ในออสเตรเลียถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังออกคู่มือแนะนำการใช้คำในงานเขียนวิชาการว่าด้วยชนพื้นเมืองและประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย โดยแนะนำให้นักศึกษาใช้คำว่า “รุกราน” เมื่อกล่าวถึงการที่กัปตันเจมส์ คุก ชาวอังกฤษ เดินทางมาถึงและเข้ายึดครองออสเตรเลีย แทนการใช้คำว่า “ค้นพบ” หรือ “ตั้งถิ่นฐาน” แบบที่เคยใช้กันมา (บีบีซี, 30 มีนาคม 2559) แต่เมื่อผู้เขียนอ่านคู่มือดังกล่าวแล้วพบว่า คำแนะนำเพียงบอกว่า คำใดที่เหมาะสมกว่าอีกคำ...