พายุ โนรู ฉบับที่ 12

ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (28 ก.ย. 65) พายุไต้ฝุ่น “โนรู” ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนามแล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 70 กิโลเมตรทางตะวันออกของแขวงเซกอง ประเทศลาว หรือที่ละติจูด 16.1 องศาเหนือ ลองจิจูด 108.1...

พายุ โนรู ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565เมื่อเวลา 22.00 น. ของวันนี้ (27 ก.ย. 65) พายุไต้ฝุ่น “โนรู” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 90 กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด 16.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 109.2 องศาตะวันออก...

คนไทยหรือเปล่า? คำถามจำเป็นในอดีต เมื่อมีสัญญาเบาริ่ง

(ภาพประกอบเนื้อหา) ชาวบ้านมารับเสด็จรัชกาลที่ 5 ณ วัดป่าโมก เมืองอ่างทองสมัยรัชกาลที่ 4 สยามตกลงทำ “สนธิสัญญาเบาริ่ง” ทำให้คนต่างชาติเข้ามาถิ่นฐานมากขึ้น ชาวต่างชาติเหล่านี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองอันเป็นสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ซึ่งรวมไปถึงคนในบังคับของประเทศต่างๆ เหล่านั้น โดยไม่เลือกเชื้อชาติที่เรียกว่า “สัปเยก” คนต่างประเทศและคนในบังคับนี้มีสิทธิพิเศษ คืออยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศต้นสังกัด ไม่ต้องขึ้นศาลไทย และมีสิทธิพิเศษอีกหลายอย่าง เช่น ไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน, ไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหาร, มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา (คริสต์) เป็นต้น...

บทบาท “พิษณุโลก” ก่อนเสียกรุง ฤๅเจ้าเมืองรีบชิ่งหนีอยุธยา เพราะรู้ว่าสู้อังวะไม่ได้!?

เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่และเป็นแหล่งของป่าที่สำคัญ ได้เป็นปัจจัยที่ดึงดูดไพร่จากกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาหาของป่าเพื่อค้าขายสร้างความมั่งมีให้กับตนมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันกองทัพจากศูนย์อำนาจรัฐกรุงอังวะ ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นแทนที่ศูนย์อำนาจรัฐกรุงหงสาวดีที่อยู่ทางทิศตะวันตกของศูนย์อำนาจรัฐกรุงศรีอยุธยาก็ได้อาศัยความอ่อนแอของอำนาจรัฐกรุงศรีอยุธยายกทัพมาโจมตี จนในที่สุดศูนย์อำนาจรัฐกรุงศรีอยุธยาก็ล่มสลาย แต่เมืองพิษณุโลกยังรักษาเสถียรภาพของเมืองเอาไว้ได้ การแสวงหาอำนาจจากศูนย์อำนาจรัฐกรุงศรีอยุธยา ของเจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง) ช่วงเวลาก่อนหน้าที่กองทัพจากศูนย์อำนาจรัฐกรุงอังวะจะยกมา เราไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับบทบาทเจ้าเมืองพิษณุโลกเลย พบแต่เพียงว่าในปี พ.ศ. 2248 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) [5] และปี พ.ศ. 2283 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้เสด็จมาเมืองพิษณุโลกเพื่อนมัสการพระพุทธชินราช [6] การเสด็จมาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นอยู่...

พายุ โนรู ฉบับที่ 10

ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้ (27 ก.ย. 65) พายุไต้ฝุ่น “โนรู” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 240 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด 15.7 องศาเหนือ ลองจิจูด 110.6 องศาตะวันออก...

จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ประจำเดือนกันยายน 2565

วันนี้ (27 ก.ย. 65) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง สำหรับการประชุมดังกล่าว...

ทำไม “ระยอง” เป็นเมืองสำคัญ-ศูนย์กลางตั้งทัพกู้ชาติของพระเจ้าตาก ในแถบตะวันออก

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตาก จ.จันทบุรี …การสำรวจศึกษาทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยา พบว่าบริเวณพื้นที่เป็นเมือง ระยอง  มีลักษณะแตกต่างไปจากบรรดาเมืองทั้งหลายทางฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะชลบุรีและจันทบุรีที่เป็นเมืองตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะเว้าเป็นอ่าว และมักมีทางน้ำออกทะเลกว้างตอนปากน้ำในลักษณะที่เป็นลากูนหรือใกล้กับปากแม่น้ำหรือลำน้ำไปออกทะเล โดยอาศัยเวิ้งอ่าวเป็นที่หลบลมและคลื่น เมื่อผ่านฟากแม่น้ำลำน้ำเข้ามาในลากูนก็เป็นแหล่งจอดเรือใหญ่น้อยที่มีทั้งเรือประมงเรือสินค้า รวมทั้งการตั้งชุมชนเมืองอยู่ภายในลากูนนั้นๆ การเกิดชุมชนบ้านและเมืองจึงอยู่ภายในลากูนและตามชายฝั่งทะเลของอ่าว พื้นที่เป็นบ้านเป็นเมืองเกือบส่วนใหญ่จึงอยู่เฉพาะบริเวณใกล้ฝั่งทะเลและห่างทะเลเข้าไปในดินแดนภายในแทบไม่เกิน 3-4 กิโลเมตรจากชายฝั่ง บริเวณเช่นนี้มักเป็นบ้านเมืองที่ไม่มีพื้นที่ภายในที่เป็นฐานทางเกษตรกรรมปลูกข้าวและพืชผักเพื่อการกินอยู่ของคนเมือง สภาพเช่นนี้เห็นได้ทั้งชลบุรีและจันทบุรี ชลบุรีอยู่ใกล้ปากอ่าวบางปะกงพื้นที่เป็นทะเลตม ไม่มีชายหาดมีแต่ตลิ่งสูงและเมืองไม่ว่าศรีพะโลและบางปลาสร้อย ล้วนตั้งอยู่บนเนินสูงที่มีเขาสามมุขอยู่ด้านหลัง มีสภาพเป็นเมืองท่าค้าขายและการประมง ในขณะที่จันทบุรีตั้งอยู่บริเวณที่ปากแม่น้ำออกทะเลเป็นลากูนขนาดใหญ่...

เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำไม่เกิน 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำไม่เกิน 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที วันนี้ 27 กันยายน 2565 สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดทางเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพน้ำฝนและน้ำท่าของลุ่มน้ำเจ้าพระยา และจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนในอัตราไม่เกิน 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาล่าสุดในวันนี้ ที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ที่มีปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน อยู่ที่ 2,083 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...

สถาบัน AIST ของญี่ปุ่น เตรียมจัดการประชุม RD20 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม ณ กรุงโตเกียว มุ่งบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติของญี่ปุ่น (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology ต่อไปนี้เรียกว่า "AIST") ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว เตรียมจัดการประชุมระดับนานาชาติ "RD20 ครั้งที่ 4" ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 ตุลาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน Tokyo...

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เปิดลงทะเบียนรอบใหม่วันแรก

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารกรุงไทย Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

การลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 “ไม่มีค่าใช้จ่าย”

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

แนวทางการแก้ไขข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

กอนช. เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้น 28 ก.ย. – 2 ต.ค. นี้

กอนช. เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้น 28 ก.ย. – 2 ต.ค. นี้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (27 ก.ย.65) ว่า ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นต่อเนื่อง ช่วงวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม...

พายุ โนรู ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันนี้ (27 ก.ย. 2565) พายุไต้ฝุ่น “โนรู” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 380 กิโลเมตร จากเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด 15.3 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.7...

จ.เชียงใหม่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โนรู”

จังหวัดเชียงใหม่ ระดมทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากพายุ “โนรู” 29-30 กันยายน นี้ เน้นย้ำทุกอำเภอแจ้งเตือนประชาชนและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด   กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2565 พบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 10 อำเภอ 13 ตำบล 15 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สันทราย จอมทอง ฮอด...

อุบลฯ ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมโชว์ผลผลิตจาก “มหานคร โคก หนอง นา” ประจักษ์สู่สายตาชาวกรุง

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี และนางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2565 ภายในงาน Sustainapility Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย...

ร้านอาหารสุขภาพในจังหวัดตรัง จำหน่ายอาหารเจ โดยมีการคิดเมนูอาหารเจ เพิ่มขึ้นอีก 14 เมนู เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ไม่ซ้ำซากจำเจ เน้นอาหารโปรตีนมากกว่าอาหารที่ทำจากแป้ง เพื่อสุขภาพของประชาชนที่ทานเจ

นางจันทิมา มุณีกุล ผู้ประกอบการร้านอาหารสีฟ้า ไลฟ์สไตล์ฟู้ด ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง กล่าวว่า ในปีนี้ อย่างที่ทราบกันแล้วว่าเราได้ผ่านพ้นโควิด -19 ทุกคนมีความตั้งใจ กินเจกันอย่างเปิดเผย ไม่ต้องซื้อไปรับประทานที่บ้าน เหมือนช่วง การแพร่ระบาด ในปีนี้การรับประทานอาหารเจ ของทุกๆ คนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น คือปริมาณของคนที่กินเจออกมาทานเจที่ร้านมากขึ้น ซึ่งทางร้านมีบริการสั่งอาหาร 2 แบบ คือ สั่งแบบ เดลิเวอรี่ และมีแบบซื้อกลับบ้าน ส่วนใหญ่จะนั่งรับประทาน...

ชลประทานเพชรบุรีเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำรับสถานการณ์น้ำ

ชลประทานเพชรบุรีเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำรับสถานการณ์น้ำ นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี กล่าวว่า เนื่องจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าอาจจะมีมรสุมที่กำลังแรงเกิดขึ้น อาจจะมีผลกระทบหลายจังหวัด ส่วนจังหวัดเพชรบุรีสถานการณ์น้ำ ได้มีการเตรียมประชุมเตรียมความพร้อม เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีน้ำ 70% ของความจุ ปัจจุบันเราได้มีการทยอยระบายน้ำ ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 56% อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน และอ่างเก็บน้ำห้วยผาก...

สสจ.ลำปาง เผยแนวทางปฏิบัติ หลังปรับระดับโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (คกก.) ได้มีการประชุมและพิจารณาเห็นชอบให้ปรับระดับโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคในปัจจุบัน โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยในระยะต่อไปวัคซีนโรคโควิด-19 จะกลายเป็นวัคซีนประจำปีเหมือนไข้หวัดใหญ่ และอาจมีการพิจารณาจัดสรรให้ฟรีกับกลุ่มเสี่ยง (กลุ่ม 608) ที่จะมีอาการรุนแรง หรือกลุ่มที่พิจารณาว่ามีความจำเป็นเฉพาะ ข้อแนะนำสำหรับประชาชน เมื่อโควิด-19 เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ขอให้ประชาชนปฏิบัติตัวเหมือนการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ถ้ายังไม่ป่วยควรป้องกันตนเอง หากรู้ว่าสถานที่ใดมีความเสี่ยงก็ต้องหลีกเลี่ยงสถานที่นั้น หากติดเชื้อโควิด-19...

เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2565

ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลกขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ทางศูนย์วิจัยฯ ได้สรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในการทำงานด้านเอดส์ ทั้งการรณรงค์ ป้องกัน และดูแลรักษาตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในครอบครัวและสังคม ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในการเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประกอบด้วยรางวัลฯ บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข...