ตามรอย ‘พระเจ้าอุทุมพร’ และเชลยกรุงศรีฯ ถูกกวาดต้อนไปกรุงรัตนปุระอังวะ-อมรปุระ

ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 กองทัพพม่าสามารถตีเข้าพระนครศรีอยุธยาได้สำเร็จ พม่าได้เผาทำลายเมืองและกวาดต้อนผู้คนไปยังค่ายพม่า ส่วนพระเจ้าเอกทัศน์สวรรคตระหว่างเสด็จพระราชดำเนินหนีออกจากพระนคร สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรซึ่งทรงพระผนวช และประทับอยู่ที่วัดราชประดิษฐานก็ถูกพม่ากวาดต้อนไปไว้ที่ค่ายพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายทั้งปวงด้วย ก่อนที่จะถูกส่งขึ้นไปยังกรุงรัตนปุระอังวะ จากนั้นเนเมียวมหาเสนาบดี จึงตั้งพระนายกองให้เป็นผู้รักษากรุงศรีอยุธยา และรวบรวมผู้คนที่ยังหลงเหลือตกค้าง แล้วให้ยกทัพกลับกรุงรัตนปุระอังวะ… บั้นปลายพระชนมชีพในอมรปุระจากหลักฐานพม่า หลังจากสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรซึ่งทรงพระผนวช พระราชวงศานุวงศ์กรุงศรีอยุธยา และเชลยชาวกรุงศรีอยุธยา (ซึ่งไม่ได้มีแค่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น หากหมายถึงผู้คนจากเมืองอื่นๆ ที่อยู่รายรอบพระนครศรีอยุธยา เช่น อ่างทอง สิงห์บุรี...

เปิดประวัติ “วัดศรีสุพรรณ” วัดโบราณอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี แห่งเมืองเชียงใหม่

พระธาตุเจดีย์ วัดศรีสุพรรณ ขณะสภาพสมบูรณ์ และขณะล้มเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 (ภาพจาก เฟซบุ๊กเพจ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย -Wat Srisuphan Silver Temple) จากกรณีพระธาตุเจดีย์ของ “วัดศรีสุพรรณ” อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พังถล่ม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นั้น...

สอบหลักฐาน สืบหา “พระมเหสี” ในสมเด็จพระนเรศ ที่หลักฐานไทยไม่เคยกล่าวถึง

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุทธยาที่ถูกชำระเรียบเรียงขึ้นในสมัยศรีอยุทธยาตอนปลายจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มักจดบันทึกเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศ (หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สมเด็จพระนเรศวร) ไว้แต่เฉพาะเรื่องการศึกสงครามกับอาณาจักรเพื่อนบ้านข้างเคียง จนมองข้ามเรื่องราวส่วนพระองค์ที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้านายฝ่ายในหรือ “หลังบ้าน” ในภาษาชาวบ้านสามัญยุคปัจจุบัน แม้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุทธยาจะมิได้กล่าวถึง “หลังบ้าน” หรือพระมเหสีของสมเด็จพระนเรศไว้เลย แต่เรื่องราวของบรรดาพระมเหสีของสมเด็จพระนเรศกลับไปปรากฏอยู่ในเอกสารต่างชาติถึง 5 ฉบับด้วยกัน คือ จดหมายเหตุบาทหลวงมาร์เซโล เด ริบาเดเนอิรา ของสเปน, จดหมายเหตุฟานฟลีตของฮอลันดา, พงศาวดารละแวกของเขมร, คำให้การขุนหลวงหาวัด และพงศาวดารของพม่า สมเด็จพระอัครมเหสีของสมเด็จพระนเรศในจดหมายเหตุสเปน History...

1 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

    1 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานก     1 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) CAAT ครบรอบ 7 ปี ก้าวสู่ปีที่ 8 อย่างมั่นคง ไม่หยุดนิ่งพัฒนาธุรกิจการบิน    ...

1 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

  1 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการบินพล   1 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) CAAT ครบรอบ 7 ปี ก้าวสู่ปีที่ 8 อย่างมั่นคง ไม่หยุดนิ่งพัฒนาธุรกิจการบิน     บทบาท หน้าที่ของ...

CAAT เข้าร่วมพิธีปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

วันนี้ (30 กันยายน 2565) นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรั วันนี้ (30 กันยายน 2565) นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังและผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินการฯ การให้การสนับสนุน และกล่าวขอบคุณหน่วยงาน องค์กรต่าง...