คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ไฟเขียวให้ทุกหน่วยงานใช้ 4 แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง เชื่อมต่อบริการรัฐสู่ภาคธุรกิจและประชาชน เผยดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) ไทยดีขึ้น 2 อันดับ อยู่ที่ 55 จาก 193 ประเทศและเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล  โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม...

แนวคิดเรื่องเขตแดนสมัยใหม่ จากภาพเขียนภายในพระอุโบสถ “วัดเบญจมบพิตร”

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกและวัดประประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถือเป็นวัดสำคัญในกรุงเทพฯ ที่ชาวไทยรู้จักกันดี รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะรู้จักในชื่อ “The Marble Tample” จากการที่พระอุโบสถประดับด้วยหินอ่อนอย่างดีจากอิตาลี จึงเป็นวัดที่มีทั้ง มูลค่า และคุณค่า อย่างมหาศาลในแง่ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาที่สำคัญยิ่งของไทย วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม นอกจากจะเป็นวัดไทยที่วิจิตรงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยจารีตโดยการออกแบบของ “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” หรือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พระอารามหลวงแห่งนี้ยังถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อธิบายโลกทัศน์ของชนชั้นนำสยามในยุคเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตแบบโบราณมาสู่รัฐสมัยใหม่อย่างสมบูรณ์ในยุครัชกาลที่ 5 เพราะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ถูกบรรจงใส่รายละเอียดความเป็นสถาปัตยกรรมไทยอย่างปราณีตและสร้างร่วมสมัยกับช่วงเวลาที่รัชกาลที่...

นางมัจฉา เมฆา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นำพลังอาสายุวกาชาด จำนวน 40 คน พร้อมที่ปรึกษาชมรมฯ จัดชุดธารน้ำใจ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางมัจฉา เมฆา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นำพลังอาสายุวกาชาด จำนวน 40 คน พร้อมที่ปรึกษาชมรมฯ จัดชุดธารน้ำใจ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ณ  ศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร...

“ปาลเลอกัวซ์” พระอาจารย์ของ “เจ้าฟ้ามงกุฎ” ผู้กระชับความสัมพันธ์สยาม-ตะวันตก

ภาพนักแสดงปาลเลอกัวซ์ ในภาพยนต์บุพเพสันนิวาส ๒ (ภาพจาก youtube เถลิงเปิดตัว แถลงข่าว กลางกรุง | บุพเพสันนิวาส ๒ GDH) การแสวงหาอาณานิคมที่รุนแรงมากขึ้น เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนช่วงศตวรรษที่ 19 ตรงกับในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) จึงจะสังเกตได้ว่านับตั้งแต่รัชกาลที่ 2 เป็นต้นมา ทัศนคติของชาวไทยได้เกิดความหวาดระแวงต่อชาติตะวันตกที่รุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็นความขัดแย้งระหว่างมิชชันนารีกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ที่มีผลให้ให้มิชชันนารีถูกขับออกนอกประเทศ การล่าอาณานิคมและเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของชาวตะวันตกได้ทำให้พระเจ้าแผ่นดินในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เริ่มเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาประเทศให้มีความทัดเทียมกับชาติตะวันตก...

ตัดสินการประกวดฯ รอบคัดเลือก

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.      ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด “ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง” ประจำปี 2565 พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตัดสินการประกวดฯ รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 โดยการประกวดครั้งนี้มีโรงเรียนทั่วประเทศสนใจส่งทีมเข้าร่วมประกวด จำนวน...

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง แจ้งผลการทดสอบความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัย (Subject Matter Expertise : SME Test) ครั้งที่ 4/2565

Post Content Read More Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ร่างประกวดราราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

สำนักหอสมุด มข รวมพลังจิตอาสา ช่วยเหลือ นร.รร.คนตาบอดประสบอุทกภัย

สำนักหอสมุด มข รวมพลังจิตอาสา ช่วยเหลือ นร.รร.คนตาบอดประสบอุทกภัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์  สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “KKU library เพื่อผู้ประสบอุทกภัยชาวขอนแก่น” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น เช่น รร.ขอนแก่นวิทยายน รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

อบจ.สุพรรณบุรี รับโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 100 %

วันนี้ (3 ต.ค.65) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี/นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหาร อบจ. และตัวแทน รพ.สต. 10 อำเภอ รวมจำนวน 174 แห่ง ร่วมพิธีรับโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60...

บันทึกชาวบ้านฉบับฝรั่ง เล่าปัญหาครอบครัวที่ทำให้ พระมหาธรรมราชา เข้าหา “หงสาวดี”

เจดีย์ชเวมอดอ ศาสนาสถานสำคัญแห่งพะโค หรือกรุงหงสาวดีในอดีต ภาพถ่ายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2012 ( AFP PHOTO / NICOLAS ASFOURI) ขุนพิเรนทรเทพ หรือ พระมหาธรรมราชา พระราชบิดาของพระนเรศวร ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการล้มอำนาจกลุ่มของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงศา ทำให้พระเทียรราชาได้ก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาแทน เพื่อเป็นการตอบแทนความดีความชอบ พระเทียรราชาจึงทรงตั้งขุนพิเรนทรเทพเป็นพระมหาธรรมราชาครองเมืองพิษณุโลก พร้อมยกพระสวัสดิราชธิดา พระธิดาของพระองค์ให้เป็นพระวิสุทธิกษัตรีย์มเหสีแห่งพิษณุโลกด้วย นับเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับหัวเมืองฝ่ายเหนือที่กรุงศรีฯ ต้องใช้กำลังภายในเยอะในการควบคุมมาโดยตลอด แต่ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีฯ กับพิษณุโลกก็มิได้ราบรื่นตลอดรอดฝั่ง สาเหตุจริงๆ คงประกอบด้วยปัจจัยหลายๆ ประการทั้งเรื่องของการเมือง ความสัมพันธ์ส่วนตัว...

DGA เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ย.ป. และพันธมิตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้หน่วยราชการเป็นหน่วยงานนำร่องที่มีการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ย.ป.. กระทรวง ดศ., กระทรวง อว., สำนักงาน ก.พ.ร., สพธอ. และ ศอ.พว. โดยสำนักงาน ป.ย.ป. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “อีกก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยระบบ e-Document” ขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบ...

กรมควบคุมโรค ชี้ วัคซีนยังจำเป็นโดยเฉพาะกลุ่ม 608 แม้โควิด 19 จะกลายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว

ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย พ.อ.อำนวย ยอดพันธุ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทางไกล (Video Conference) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมี...

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คนที่ 44 เดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการ วันนี้ ( 3 ต.ค.65 ) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่ พร้อมด้วย นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและบุตร – ธิดาได้เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองจันทบุรี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลังจากนั้นเดินทางเข้าสักการะพระพุทธสิหิงค์หน้าศาลากลางจังหวัด ต่อด้วย ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และกลับไปพบปะคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

พม.จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ตั้งเป้าแก้ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยคนไทย 3 ล้านครัวเรือนภายในปี 79

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ตั้งเป้าแก้ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยคนไทย 3 ล้านครัวเรือนภายในปี 2579   นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2565 ว่า จากปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของครัวเรือนไทย รัฐบาลจึงมอบหมายให้ พม.จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ระหว่างปี 2560-2579 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีเป้าหมายกว่า 3 ล้านครัวเรือน ผ่านการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน...

รักษาราชการ ปลัด ก.ศึกษาฯ พร้อมเดินหน้าพลิกโฉมการศึกษาบูรณาการทุกหน่วยงานในกำกับ ให้เป็นรูปธรรม

นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานและเชื่อมโยงบูรณาการกับทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดการพลิกโฉมการศึกษา แม้กระทรวงศึกษาธิการ จะมีโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบแท่งหรือองค์กรหลัก ตามนโยบายของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้มีการพลิกโฉมการศึกษาแบบบูรณการทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมให้ได้   นอกจากนี้ ในส่วนของ ผู้ตรวจราชการ ศธ....

“ตรีนุช”สั่ง สอศ. ส่งคาราวานอาชีวะลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

(3 ตุลาคม 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ หลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วนั้น ตนได้สั่งการให้ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดขบวนคาราวานส่งทีมอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นชุดปฏิบัติการ “ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน” ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเข้าให้ความช่วยเหลือทั้งในช่วงน้ำมา และหลังน้ำลดลงแล้ว...

เปลี่ยนโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย สู่โรคติดต่อเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เน้นมาตรการ DMHT

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทย พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตลดลงมาก ส่งผลให้ภาพรวมมีความปลอดภัยมากขึ้นผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ ซึ่งไทยได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกว่าประสบความสำเร็จในการรับมือโควิด-19 จากอัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตระดับต่ำ โดยปัจจุบันประชากรมากกว่าร้อยละ 92 มีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนถึง 143.16 ล้านโดส และบางส่วนมีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อตามธรรมชาติ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแผนดูแลโควิด-19 หลังเป็นโรคเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งการเฝ้าระวัง แนวทางการรักษา และการจัดการวัคซีน ภายใต้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ 2558 โดยใช้กลไก...

2 ตุลาคม 2432 วันประสูติพระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี พระราชธิดาเจ้าดารารัศมี

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี (วิ-มน-นาก-นะ-พี-สี) พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประสูติแต่เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ประสูติเมื่อวันพุธ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ตรงกับวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2432 เป็นพระราชบุตรีองค์ที่ 73 ในรัชกาลที่ 5 ย้อนไปเมื่อ...

การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ 6 ขบวน และงดเดินรถท้องถิ่นสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย) 4 ขบวน เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม

การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าท่วมทางรถไฟ ระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ - จัตุรัส เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องประกาศปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายหนองคาย ช่วงระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ - จัตุรัส ไปใช้เส้นทางชุมทางแก่งคอย – ชุมทางถนนจิระ - ชุมทางบัวใหญ่ แทน พร้อมกับ งดเดินขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 4 ขบวน (เป็นการชั่วคราว)...

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง...