รัฐมนตรีอนุชา มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม ของสถาบัน TDGA ที่มุ่งยกระดับ skill ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐใน e-GCEO รุ่นที่ 8

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (e-GCEO#8) โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กล่าวรายงานสรุปผลการฝึกอบรม ในวันที่...

กบฏสมณทูตไทย : กรมหมื่นเทพพิพิธ พระสงฆ์อยุธยาร่วมมือชาวสิงหล โค่นล้มกษัตริย์ลังกา?

ภาพวาดพระเจ้ากีรติศรีราชสิงหะ ทรงแต่งตั้งพระแวลิวิฏะ สรณังกร เป็นพระสังฆราช (ภาพจาก ศิลปวัฒนธรรม ฉบับธันวาคม 2551) ภาพแห่งความสำเร็จกอปรด้วยเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญของชาวลังกาทุกหมู่เหล่า ที่เชื่อว่าการประดิษฐานพระพุทธศาสนาบนผืนเกาะลังกาสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีงาม อีกทั้งเพราะมีหนังสือมากหลายทั้งของไทยและลังกาประเทศบันทึกยืนยันเป็นหลักฐาน แลสังเกตได้ว่าผู้บันทึกเหตุการณ์ครั้งนั้น ส่วนใหญ่เป็นศิษย์ของพระสังฆราชสรณังกรแทบทั้งสิ้น จึงต้องยกย่องสรรเสริญถึงเกียรติคุณของอาจารย์แห่งตน โดยเชื่อกันว่าพระสังฆราชสรณังกรนั้นเป็นอภิชาตบุตรผู้มาบังเกิดเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในยามมืดมนอนธการโดยแท้ แต่มีหลักฐานอีกส่วนหนึ่ง กล่าวคือ หนังสือสาสนาวตีระนะวระนะนาวะและหนังสือหาริสปัตตุราชาวลิยะ ซึ่งแต่งขึ้นภายหลังเหตุการณ์กำเนิดสยามวงศ์ประมาณ 1 ศตวรรษ และจดหมายเหตุของชาวฮอลันดา อีกทั้งเอกสารของนักบันทึกประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนามว่า เดอ ลา เนโรเด...

สป0017.2_19277,ว4087 การพิจารณาทบทวนคำของบประมาณแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019

สป0017.2_19277,ว4087 การพิจารณาทบทวนคำของบประมาณแผนงานหรือโครงการฯ เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39

วันนี้ ( 5 ตุลาคม 2565 ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี แด่ พลเอก...

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ยังน่าเป็นห่วง ต้องเฝ้าจับตาน้ำในลำน้ำชีที่จะไหลมาจากชัยภูมิอย่างใกล้ชิด

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำท่วมลดลงประมาณ 3 เซนติเมตร จากเดิมที่มีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยท่วมหนักใน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองโน ได้มีการอพยพประชาชน จำนวน 11 ครัวเรือน และ บ้านชีวังแคน ได้รับผลกระทบกว่า 110 หลังคาเรือน ได้มีการอพยพสัตว์เลี้ยงในพื้นที่...

เขื่อนป่าชลสิทธิ์ น้ำเกินความจุ ทะลุ 105.64 เปอร์เซ็นต์ เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำ เนื่องจากยังคงมีน้ำเหนือจากเพชรบูรณ์ไหลเข้าสู่เขื่อนจำนวนมาก

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ น้ำเกินความจุ ทะลุ 105.64 เปอร์เซ็นต์ เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำ เนื่องจากยังคงมีน้ำเหนือจากเพชรบูรณ์ไหลเข้าสู่เขื่อนจำนวนมาก ซึ่งจากภาพมุมสูง เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในขณะที่จะเห็นได้ว่ามีปริมาณน้ำเต็มเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมามีปริมาณน้ำเหนือจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลเข้าสู่เขื่อนเป็นจำนวนมาก โดยปริมาณน้ำล่าสุดวันนี้ อยู่ที่ 1014.15 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 105.64 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเกินความจุ ที่ระดับกักเก็บปกติของเขื่อน ที่ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรไปแล้ว และยังมีน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนอีกเป็นจำนวนมาก โดยปริมาณน้ำไหลเข้าวันนี้...

สพป.ยะลา 2 จัดการแข่งขันกีฬารวมพลคนยะลา 2 ส่งเสริมให้บุคลากรแสดงความสามารถด้านกีฬา

วันนี้ (5 ต.ค. 65) ที่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬารวมพลคนยะลา 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา นายระเด่น สะมะแอรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม...

เด็กอาชีวะอุบลฯ โชว์ฝีมือทำข้าวกล่อง ให้กับมูลนิธิมาดามแป้ง เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดอุบลราชธานี

นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ในโอกาสที่มีส่วนร่วมในการจัดทำข้าวกล่อง เมนูข้าวสวยผัดกระเพรา ไก่สับ ไข่ต้ม ให้กับมูลนิธิมาดามแป้ง เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา จำนวน 350 กล่อง เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี...

จังหวัดสุรินทร์ แจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ได้ติดตามสภาวะอากาศ พบว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 2-8 ตุลาคม 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

สบยช. เตือนสตรีที่นิยมเที่ยวหรือทำงานในสถานบันเทิง ไม่ควรรับอาหารหรือเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า เสี่ยงต่อการถูกมอมยา

สบยช. เตือนสตรีที่นิยมเที่ยวหรือทำงานในสถานบันเทิง ไม่ควรรับอาหารหรือเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า เสี่ยงต่อการถูกมอมยา กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนสตรีที่นิยมเที่ยวยามค่ำคืนหรือต้องทำงานในสถานบันเทิง ระมัดระวังตนเอง ไม่ควรรับอาหารหรือเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าอาจเป็นเหยื่อถูกมอมยาได้ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันเรามักจะได้รับทราบข่าว การถูกมอมยา เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่ออาชญากรรมหรือคุกคามทางเพศบ่อยครั้ง ซึ่งตัวยาที่ใช้มักจะเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท กลุ่มยานอนหลับ หรือยาระงับประสาท กลุ่มยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ซึ่งมีคุณสมบัติออกฤทธิ์เร็วหลังจากการใช้ ไม่เกิน 30 นาที...

ปรีดี พนมยงค์ ว่าความคดี “พลาติสัย” จนชนะ ทั้งที่ไม่มีใครรับเป็นทนาย

ปี 2462 นายปรีดี พนมยงค์ อาสาเป็นทนายความให้จำเลย คือ นายลิ่มซุ่นหงวน ใน “คดีประทุษร้ายส่วนแพ่ง” หรือ “คดีพลาติสัย” โดยได้ขออนุญาตเป็นพิเศษต่อผู้พิพากษาเจ้าของคดี เพราะขณะนั้นนายปรีดีอายุ 19 ปี ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และยังศึกษาวิชากฎหมาย โรงเรียนกฏหมายกระทรวงยุติธรรม บรรดาทนายความอาวุโสพากันยิ้มเยาะทนายหน้าใหม่อย่างนายปรีดีที่ไม่มีใครรู้จัก และยังไม่เคยว่าความมาก่อนเลยในชีวิต อาสาว่าความในคดีที่ไม่มีใครยอมเป็นทนายให้ และนายปรีดียังว่าความชนะคดีในที่สุด ทำให้มีชื่อเสียงในวงวิชาชีพกฎหมาย คดีดังกล่าวนั้น อัยการสมุทรปราการเป็นโจทก์ฟ้องนายลิ้มซุ่นหงวน...

เตือนภัย ผู้ประกันตน “อย่าหลงเชื่อแก๊งมิจฉาชีพ” แอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคม หลอกให้โอนเงินเข้าบัญชี

เตือนภัย ผู้ประกันตน “อย่าหลงเชื่อแก๊งมิจฉาชีพ” แอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคม หลอกให้โอนเงินเข้าบัญชี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้พบพวกมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์แจ้งผู้ประกันตนให้คืนเงินเกินสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมได้โอนเข้าบัญชีผู้ประกันตน โดยบอกหมายเลขบัญชี 4 ตัวท้ายที่โอนเกิน และแจ้งเลขบัญชีให้ผู้ประกันตนโอนเงินกลับคืน ซึ่งถ้าไม่เชื่อให้ติดต่อไปยังสถานีตำรวจ โดยแอบอ้างเบอร์โทรศัพท์ปลอม นั้น นายบุญสงค์ กล่าวเตือนผู้ประกันตน โปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างเป็นอันขาด ซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สิน และเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ พร้อมแนะนำผู้ประกันตนว่า ไม่ควรเชื่อข้อมูลโทรศัพท์ทางเดียว...

ญาติออกญาวิไชเยนทร์โผล่ โต้ประวัติสายตระกูลเป็นขุนนาง

ออกญาวิไชเยนทร์ (บ้างเรียกพระยาวิไชยเยนทร์) หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน ในศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนเมษายน 2540 อาจารย์ภูธร ภูมะธน เขียนเล่าประสบการณ์ที่ได้พบกับ “ญาติ” ของออกญาวิไชเยนทร์ หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน ขุนนางต่างชาติสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2199-2231) ถึง 2 คราวด้วยกันไว้ในบทความชื่อ “ญาติออกญาวิชาเยนทร์โผล่ โต้ประวัติสายตระกูลเป็นขุนนาง แจงหลักฐานตั้งแต่สมัยพระนารายณ์” การพบทั้ง 2 ครั้งเกิดขึ้นได้อย่างไร, มีหลักฐานหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจ ฯลฯ อาจารย์ภูธร ภูมะธนเล่าไว้ดังนี้...

ทองขึ้น 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นต่อเนื่องโดยได้แรงหนนุจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ นอกจากนี้ความกังวลที่เกาหลีเหนือยิงมิสไซล์ข้ามเกาะญี่ปุ่นและการที่รัสเซียผนวกดินแดนยูเครนส่งสัญญาณว่า…อ่านต่อ

ทองขึ้น 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นต่อเนื่องโดยได้แรงหนนุจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ นอกจากนี้ความกังวลที่เกาหลีเหนือยิงมิสไซล์ข้ามเกาะญี่ปุ่นและการที่รัสเซียผนวกดินแดนยูเครนส่งสัญญาณว่าสงครามยังไม่จบง่ายๆเป็นแรงผลักดันให้ทองขยับขึ้น 2.(+ทอง)ทองได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดของทองโดยทำให้สัญญาทองมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 3.SPDRเพิ่มการตุนทอง1.74ตันหลังจากครั้งที่แล้วเพิ่มการตุนไป3.19ตัน แนวโน้มตั้งแต่เดือนมค.สะสมแล้วทั้งสิ้น-31.03ตัน SPDRเพิ่มการตุนทอง1.74ตันปิดที่944.63ตัน ราคาทองหน้าเหมือง(HUI)ปิดที่208.33 ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน(USDX)ปิดที่110.43 นายตลาดทอง http://www.taradthong.com/node/7145 ตลาดทองดอทคอมTARADTHONG.COM  สมัครสมาชิกตลาดทอง คลิก!!!   อ่านเพิ่มเติม ทองขึ้น 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นต่อเนื่องโดยได้แรงหนนุจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ นอกจากนี้ความกังวลที่เกาหลีเหนือยิงมิสไซล์ข้ามเกาะญี่ปุ่นและการที่รัสเซียผนวกดินแดนยูเครนส่งสัญญาณว่าสงครามยังไม่จบง่ายๆเป็นแรงผลักดันให้ทองขยับขึ้น 2.(+ทอง)ทองได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดของทองโดยทำให้สัญญาทองมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 3.SPDRเพิ่มการตุนทอง1.74ตันหลังจากครั้งที่แล้วเพิ่มการตุนไป3.19ตัน...

กรมอนามัย แนะหลังออกเจ เน้นกินอาหารย่อยง่าย รสไม่จัด

​นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การกินเจติดต่อกันเป็นเวลา 9 วัน ส่งผลให้ร่างกายมีการปรับสภาพของระบบการย่อยอาหาร จากที่ย่อยเนื้อสัตว์มาเป็นพืชผักเป็นหลักแทน เมื่อหลังออกเจในช่วง 2-3 วันแรก ประชาชนควรปรับสภาพร่างกายด้วยการกินอาหารอ่อน ย่อยง่าย ประเภทเนื้อปลา ไข่ นม ผักและผลไม้ ให้หลากหลายครบ 5 หมู่ เลือกรสไม่จัด เลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม และอาหารย่อยยากอย่างเนื้อสัตว์ติดมัน...

แนะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันเสียชีวิต ป้องกันตนเองจากสัตว์กัด ข่วน เลีย แม้ว่ามีแผลเล็กน้อยควรพบแพทย์

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปัจจุบันยังมีการพบสัตว์พบโรคพิษสุนัขบ้าได้ทั่วประเทศ และอาจมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโดนสุนัข-แมว กัดหรือข่วน จึงขอเตือนประชาชนว่า โรคพิษสุนัขบ้ามีความรุนแรงหากได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า เมื่อติดเชื้อและแสดงอาการแล้วรักษาไม่หาย และเสียชีวิตทุกราย สาเหตุของการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่ เกิดจากการถูกสุนัขหรือแมวกัด-ข่วน แล้วไม่ได้พบแพทย์ หรือเข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง ดังนั้น หากถูกสุนัขหรือแมวที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน เลีย น้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผล แม้แผลเล็กน้อย ควรรีบปฐมพยาบาล โดยล้างแผลทันทีด้วยน้ำและฟอกด้วยสบู่เบาๆหลายๆครั้ง...

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ส่งต่อสุขภาพที่ดีด้วยการมอบผลิตภัณฑ์กลุ่มโพรไบโอติก ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี

  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ V CARE โดยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ไวทัลแคลร์ (Vitalklares) และมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติก AB-BIGILAC ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง และมีพัฒนาการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น ภญ.นัชลิดา รัตนสนธิ : Senior Executive Manager,...

หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) ขอปฏิเสธ! “ข้าพเจ้าไม่ใช่คอมมูนิสต์”

พระยานโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยได้มอบหมายให้หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เป็นผู้ร่างโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้น ซึ่งหลวงประดิษฐ์ฯ จัดพิมพ์เอกสารดังกล่าว เรียกว่า “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” หรือ “สมุดปกเหลือง” ใน พ.ศ. 2476 โดยยึดมาจากหลัก 6 ประการของคณะราษฎร กรณีเค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ถูกกล่าวหาว่ามีแนวโน้มไปทางคอมมิวนิสต์ และโจมตีตัวหลวงประดิษฐ์ว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์เช่นกัน พระยามโนปกรณ์นิติธาดาจึงได้ออกกฎหมายว่าด้วยคอมมิวนิสต์ขึ้นมา และบีบบังคับให้หลวงประดิษฐ์ฯ เดินทางออกนอกประเทศ ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2476 แม้หลวงประดิษฐ์ฯ จะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว แต่ความแตกแยกทางการเมืองยังไม่จบสิ้น พระยามโนปกรณ์นิติธาดาจึงประกาศงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา ซึ่งทำให้หลายฝ่ายไม่พอใจ...