ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

วันที่: 17 ตุลาคม 2565 เวลา: 07:17 น. (ประเทศไทย)ขนาด: 2.3 จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว: ประเทศเมียนมา (Myanmar)ละติจูด: 21° 04' 04'' เหนือลองจิจูด: 99° 53' 53'' ตะวันออกความลึกจากระดับผิวดิน: 1 กิโลเมตรเพิ่มเติม: TMD Credit :...

พายุ เนสาท ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2565เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (16 ต.ค. 65) พายุโซนร้อนกำลังแรง “เนสาท” มีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน หรือที่ละติจูด 19.7 องศาเหนือ ลองจิจูด 119.9 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ...