ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA อาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “Digital Government : Open Government”

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล ให้การต้อนรับ ศ. ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ในหัวข้อ “Digital Government : Open Government” โดยนอกจากได้เรียนรู้เรื่อง...

จังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

กรมการแพทย์เตือน ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกสัญญาณเตือน “โรคติกส์” ควรรีบพบแพทย์

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์     เปิดเผยว่า โรคติกส์ เป็นโรคในกลุ่ม   การเคลื่อนไหวผิดปกติ(movement disorders) มักพบในเด็กวัยเรียน (5-7ปี)  โดยมาในรูปแบบของการเคลื่อนไหวซ้ำรูปแบบเดิมที่ไม่มีจุดประสงค์ เช่น กระพริบตา ยักคิ้ว แสยะยิ้ม พยักหน้า ยักไหล่ กระโดดหรือมีอาการกระตุกตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย   ที่ควบคุมไม่ได้ โดยส่วนมากผู้ป่วยมักมีความรู้สึกภายในบางอย่างนำมาก่อนที่จะเกิดอาการเคลื่อนไหว และเมื่อเคลื่อนไหวแล้วจะทำให้ความรู้สึกนั้นหายไปเหมือนได้รับการปลดปล่อย หากผู้ป่วยพยายามบังคับไม่เคลื่อนไหวจะทำให้รู้สึกอัดอั้นไม่สบายใจ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยสามารถที่จะอดกลั้นต่อความต้องการที่จะเคลื่อนไหวผิดปกติได้ในระยะเวลาสั้นๆ...

นายกฯ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้พระราชทานสัญลักษณ์ของคนพิการ ชื่นชมศักยภาพผู้พิการ พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้พิการทุกคน มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง

นายกฯ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้พระราชทานสัญลักษณ์ของคนพิการ ชื่นชมศักยภาพผู้พิการ พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้พิการทุกคน มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง นายกฯ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้พระราชทานสัญลักษณ์ของคนพิการ ชื่นชมศักยภาพผู้พิการ พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้พิการทุกคน มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง   นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า วันนี้ (25 ตุลาคม 2565) เวลา 08.45...

ชวนประชาชนเร่งใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ก่อนสิ้นสุดโครงการ 31 ตุลาคมนี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ว่า วานนี้ (24 ตุลาคม 2565) มีผู้ใช้สิทธิ 24.02 ล้านคน ยอดใช้จ่ายรวมกว่า 35,557 ล้านบาท เป็นเงินที่ประชาชนจ่ายกว่า 18,104 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายกว่า 17,452 ล้านบาท และมีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้ว 9.69...

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 2/2565

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์และประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางวโรกาส  มังกรพิศม์ ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศาลาประชาคมหน้าปากซอย หมู่ 9 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นางนิภาพร...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2565 จัดโดย เทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ถึงบริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2565 จัดโดย เทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ถึงบริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย ประเพณีที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เพลิดเพลินกับความสวยงามภายในงานด้วยการประดับตกแต่งอลังการโคมล้านนาดาวล้านดวง ณ บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าของดีเมืองลำปาง ณ...

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนกลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบล

เช้าวันนี้ (25 ต.ค.65) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบล พ.ศ. 2565-2566 ตามนโยบายตำบลขับขี่ปลอดภัย และการขับเคลื่อนประกาศวาระจังหวัดเชียงราย เรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงในการร่วมมือร่วมใจให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีฯ นายอำเภอและตัวแทนอำเภอ...

สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย กรมเจ้าท่า ออกประกาศควบคุมการเดินเรือ ”เจ้าพระยา-ป่าสัก” (เพิ่มเติมครั้งที่2) ให้เปิดการเดินเรือช่วงขาล่อง จนถึงสะพานอโธยา ส่วนการจราจรช่วงขาขึ้น ยังงดการเดินเรือ

วันนี้ (24 ตุลาคม) นายพีรธร นาคสุข ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 นาวาโทรัชตะ ผกาฟุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 กรมเจ้าท่า ได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 ที่ 5/2565 เรื่อง การควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นการเฉพาะชั่วคราว (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) หลังจาก กรมเจ้าท่า...

จิตอาสาเพชรบุรี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 19

จิตอาสาเพชรบุรี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 19 ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ตักน้ำใช้ในพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นที่ตักน้ำสรง น้ำเสวย 3 รัชกาล (รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6) เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้...

เขื่อนอุบลรัตน์ เมื่อวานมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 13.14 ล้าน ลบ.ม วันนี้ระบายน้ำที่ระดับ 30 ล้าน ลบ.ม.

สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ข้อมูลเวลา 06.00 น.ระดับน้ำในเขื่อน 183.51 เมตรระดับทะเลปานกลาง(ม.รทก.) ลดลงจากเมื่อวาน 4 เซนติเมตร(ซม.) ปริมาณน้ำในเขื่อน 3,016.94 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 124 % ของความจุเขื่อน(ความจุเขื่อนปกติ 100% เท่ากับ 2,431.30 ล้าน ลบ.ม.) เมื่อวานมีน้ำไหลเข้าเขื่อน...

สภานักศึกษา ม.อุบลฯ สร้างการมีส่วนร่วม ผนึกกำลังช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายสิทธิชัย ท้าวภุชงค์ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เช่น ช่วยขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย ให้บริการขับรถจักรยานยนต์รับ-ส่งผู้ประสบภัย การช่วยจัดถุงยังชีพตามจุดต่างๆ ภายหลังจากที่น้ำลดสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะลงช่วย ในการฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนต่างๆที่ถูกน้ำท่วม โดยขณะนี้ได้รับการประสานจากผู้นำชุมชนหลายแห่งให้ช่วยเหลือ ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะมีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษาที่ไม่มีคาบเรียนและสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยผุ้ประสบภัยน้ำท่วม จะทำให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน รู้จักบริหารเวลาทั้งการเรียนและการช่วยสังคม รู้จักการทำงานเป็นทีมมีความรักความสามัคคี และที่สำคัญมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี...

สถาบันประสาทวิทยา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ “โรคหลอดเลือดสมอง รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต” 27 ต.ค.นี้

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้โรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชน “โรคหลอดเลือดสมอง รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต” วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอก อาคารรัชมงคล ชั้น 1 สถาบันประสาทวิทยา ฟังบรรยายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อเนื่อง โดยแขกรับเชิญพิเศษ/พิธีกร มีดังนี้ คุณเท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์...

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบ้านตากแดด ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันนี้ (25 ต.ค.65) สมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นำโดย นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ พลอากาสเอก สุจินต์ แชมช้อย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ นายณรงค์...

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) ขับเคลื่อนโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างยั่งยืน

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ “โครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565” รับเกียรติจากนางเสาวนีย์ พิมเสน การะกรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 ธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน และผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการพัฒนาชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น...

จังหวัดบึงกาฬ ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1 ปี 2566 หารือข้อราชการสำคัญ และเตรียมการจัดงานใหญ่ พิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ)

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดบึงกาฬ วันนี้ (25 ตุลาคม 2565) เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ นายสมหวังอารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ...

จ.มหาสารคาม สูบระบายน้ำต่อเนื่อง เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ย้ำทุกอำเภอจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประสบภัย

ที่ห้องประชุม 211 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม และนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัด จ.มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จ.มหาสารคาม โดยระหว่างวันที่ 27 ก.ย.-24 ต.ค.2565 มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 4 อำเภอ (โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน เมือง) 46...

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำจิตอาสาภาคประชาชน มอบถุงยังชีพ พร้อมทำอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในอำเภอโพนทราย

นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำจิตอาสาภาคประชาชน มอบถุงยังชีพจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทำอาหารแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วม โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,นายปารเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอโพนทราย ,หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอำเภอโพนทราย...

ร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่.. แสดงพลังแห่งการ “ให้” ต่อเพื่อนมนุษย์

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เข้าร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่.. แสดงพลังแห่งการ “ให้” ต่อเพื่อนมนุษย์  ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 2...