ท้องถิ่นต้องไปต่อ! DGA จับมือ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองแม่เหียะ เดินหน้าเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล หวังส่งต่อความรู้ด้านดิจิทัลสู่ทุกท้องถิ่นทั่วไทย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบดิจิทัล สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายณรงค์ชัย...