ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​ครม.อนุมัติเวนคืนที่ดินแขวงบางบอนใต้ กทม. ขยายถนน 4 เลน สายซอยเอกชัย 101 เพิ่มความคล่องตัวการจราจรฝั่งธนบุรีใต้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ว่า ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... สำหรับการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยเอกชัย 101 เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรแก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณฝั่งธนบุรีใต้ และการเดินทางเข้า - ออก สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...

กษ. จับมือ อว. เดินหน้าโครงการ Agri-Map พร้อมขยายฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจ สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพื่อใช้ข้อมูลในการวางนโยบายด้านการเกษตรและวางแผนบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรผ่านระบบ Agri-Map ทั้งแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Agri-Map Online)  และแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Agri-Map Mobile) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย  วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายประยูร...

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและข่าวประชาสัมพันธ์ งวด 6

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวิ่งการกุศลประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอธวัชบุรี

ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำนักวิ่งร่วมวิ่งการกุศลในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอธวัชบุรี ครั้งที่ 1 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นักวิ่งจากชมรมต่างๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี และอำเภอใกล้เคียง ได้ออกกำลังกาย สร้างสุขภาวะที่ดี สานสัมพันธ์สร้างพลังสามัคคี โดยวิ่งการกุศลฯ ครั้งนี้...

ขนส่งสมุทรปราการ รับสมัครผู้สนใจเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหรือวิทยากรฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง(TSM) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

นางลิ้นจี่ พรสวัสดิ์ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) และ TSM ดังกล่าวต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญหน่วยงานที่มีความประสงค์เป็นผู้ทำการฝึกอบรมแทนกรมการขนส่งทางบก และผู้ที่ประสงค์จะเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ให้ยื่นความประสงค์ พร้อมหลักฐานได้ที่สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่...

กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax

สำนักงานเลขานุการกรม  เลขที่ ๙๐ ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๙๕๒๙-๓๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161   Credit :...

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. …. ของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

กองนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3651   Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 และ 2566 “เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.0 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.8 ในปี 2566

กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3296 หรือ 3273 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

​นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี ร่วมสนับสนุนการจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊) เพื่อนำไปช่วยเหลือเหล่าทหารผ่านศึกทั่วประเทศ

​นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี ร่วมสนับสนุนการจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊) เพื่อนำไปช่วยเหลือเหล่าทหารผ่านศึกทั่วประเทศ ​นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี ร่วมสนับสนุนการจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊) เพื่อนำไปช่วยเหลือเหล่าทหารผ่านศึกทั่วประเทศ   นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (31 มกราคม 2566) เวลา 09.15 น. ณ โถงกลาง...

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต   ในวันเสาร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาววันดี นิติโชติ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ...

ปลัด พม. ย้ำเดินหน้าองค์กรดิจิทัล ผนึกพลังเครือข่ายในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

ปลัด พม. ย้ำเดินหน้าองค์กรดิจิทัล ผนึกพลังเครือข่ายในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ ปลัด พม. ย้ำเดินหน้าองค์กรดิจิทัล ผนึกพลังเครือข่ายในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ          เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 66 เวลา 12.30 น. ณ นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

กรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรมป่าไม้

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรมป่าไม้  เพื่อพิจารณาร่างแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมป่าไม้ สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 วันที่ 27 มกราคม 2566 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 กรมป่าไม้ โดยมีคณะกรรมการทั้งในส่วนกลางพร้อมด้วยคณะกรรมการจาก สจป. และ สจป. สาขา รวม 37 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม...

อธิบดีกรมโรงงานฯ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการของศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ของศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี และศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภกิจ บุญศิริ และ นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางจินดา เตชะศรินทร์...

นายกฯ ชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในกิจกรรมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 66 พร้อมทดลองใช้นวัตกรรมเต่าบินโรโบติกบาริสต้า ชื่นชมความสำเร็จของผลงานวิจัยฯ

นายกฯ ชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในกิจกรรมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 66 พร้อมทดลองใช้นวัตกรรมเต่าบินโรโบติกบาริสต้า ชื่นชมความสำเร็จของผลงานวิจัยฯ นายกฯ ชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในกิจกรรมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 66 พร้อมทดลองใช้นวัตกรรมเต่าบินโรโบติกบาริสต้า ชื่นชมความสำเร็จของผลงานวิจัยฯ ที่เกิดจากความสามารถของคนไทย   นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า...

นายกฯ ร่วมประชาสัมพันธ์งานวันมวยไทย 2566 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ “พระบิดาแห่งมวยไทย” ชื่นชมเยาวชนไทยร่วมอนุรักษ์สืบสาน ขอทุกคนช่วยกันพัฒนาต่อยอดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นายกฯ ร่วมประชาสัมพันธ์งานวันมวยไทย 2566 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ “พระบิดาแห่งมวยไทย” ชื่นชมเยาวชนไทยร่วมอนุรักษ์สืบสาน ขอทุกคนช่วยกันพัฒนาต่อยอดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นายกฯ ร่วมประชาสัมพันธ์งานวันมวยไทย 2566 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ “พระบิดาแห่งมวยไทย” ชื่นชมเยาวชนไทยร่วมอนุรักษ์สืบสาน ขอทุกคนช่วยกันพัฒนาต่อยอดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศ สร้างชื่อเสียงในระดับสากล   นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (31 มกราคม...

“วราวุธ” เชื่อมั่น เวที CAL Forum รุ่น 2 ต่อยอดความสำเร็จเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ทุกระดับได้อย่างยั่งยืน

"วราวุธ" เชื่อมั่น เวที CAL Forum รุ่น 2 ต่อยอดความสำเร็จเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ทุกระดับได้อย่างยั่งยืน วันนี้ (20 มกราคม 2566) เวลา 17.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการ Climate Action Leaders Forum (CAL...

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ให้สัมภาษณ์รายการ Game การเมือง สรุปผลงานกว่า 3 ปี ใน 2 นาที

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ให้สัมภาษณ์รายการ Game การเมือง สรุปผลงานกว่า 3 ปี ใน 2 นาที  วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ให้สัมภาษณ์รายการ Game การเมือง...

กรมอนามัย เตือน อินฟูเอนเซอร์ ทำคอนเทนต์ กินของดิบเสี่ยงเป็นพยาธิ อาหารเป็นพิษ แนะนำปรุงให้สุก ปลอดภัยกว่า

กรมอนามัย เตือน ขณะนี้บนสื่อออนไลน์มีอินฟูเอนเซอร์จำนวนมาก นิยมทำคอนเทนต์ กินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ หวังเพิ่มยอดผู้ติดตาม อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดหรือมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสาเหตุให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ คลื่นไส้ อาเจียน แนะนำปรุงให้สุกก่อนกิน ปลอดภัยกว่า นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ ในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีหญิงสาวรายหนึ่งกินอาหารสุดพิสดาร ด้วยการนำปูเป็นๆ ที่ยังมีชีวิตมาทำอาหารด้วยการนำมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงที่เตรียมไว้ และใช้มือหยิบปูที่ยังดิ้นอยู่เข้าปากกินสดๆ โดยมีจำนวนผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากนั้น...

กอ.รมน.ภาค 4 สน. เชิญชวนประชาชน ร่วมโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 – 16.40 น. ณ ลานแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

โครงการ "แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557  - 2562 ซึ่ง บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (ห้างแว่นท็อปเจริญ) ได้ดำเนินโครงการ "แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค...

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัย (Subject Matter Expertise : SME Test) ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)

Post Content Read More Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/