ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง คุมเข้มห้ามนำเรือ หรือพายเรือทุกชนิดเข้าไปในถ้ำมรกต Unseen Thailand ป้องกันอันตรายต่อนักท่องเที่ยว

นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ทำการติดตั้งป้ายห้ามนำเรือ หรือพายเรือทุกชนิดเข้าไปในถ้ำมรกต ซึ่งเป็นUnseen Thailand ในทะเล หลังจากได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวว่า มีผู้พายเรือเข้าไปในถ้ำดังกล่าว จนเกรงว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าไปชมความงดงามภายในถ้ำมรกตนั้น จะทำได้เฉพาะช่วงน้ำลงเท่านั้น เพราะปากถ้ำเป็นโพรงเล็กและแคบ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องลงจากเรือ แล้วสวมใส่เสื้อชูชีพเพื่อลอยคอ เข้าไปเป็นแถวตามแนวเชือก ระยะทางประมาณ 80 เมตร และภายในถ้ำจะมืด และมีเส้นทางคดเคี้ยว ดังนั้น...

อ.นาแห้ว จ.เลย จัดกิจกรรมวันแห่งความรักและจดทะเบียนสมรส วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จุดชมวิว ภูค้อภูน้อย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวและโฮมสเตย์บ้านบุ่ง กำหนดจัดกิจกรรมวันแห่งความรักในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกิจกรรมจดทะเบียนสมรส พิธีทำขวัญบ่าวสาว และมอบทะเบียน ณ ภูค้อภูน้อย บ้านบุ่ง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงความรักในวันแห่งความรัก พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย เวลา 18.30 น. และกิจกรรม คู่รักที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายทะและบัตรอำเภอนาแห้ว ตั้งแต่วันที่...

นักเรียน Mini English Program โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อ.เบตง จ.ยะลา เปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ เมืองอิโปห์ และเมืองไทเปง ประเทศมาเลเซีย พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง และภาษาจีน

วันนี้ (3 ก.พ. 66) นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) นำนักเรียนในโครงการ Mini English Program ของโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ระดับชั้น ป.1-4 จำนวน 70 คน เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาทักษะภาษาต่างแดน ณ เมืองอิโปห์...

สิงห์บุรี กลุ่มวิสากิจชุมชนข้าว-หนมบ้านบางวัว ทำถ่านชานอ้อยอัดแท่งเพิ่มมูลค่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

คุณจำลองลักษณ์ สุขสโมสร ประธานกลุ่มวิสาหิจชุมชนข้าว-หนมบ้านบางวัว คั้นน้ำอ้อยสดเป็นขวดขายทำให้กากชานอ้อยเหลือจากการคั้นน้ำอ้อยกลายเป็นขยะซึ่งมีปริมาณมากไม่อยากเผาทิ้งทำให้เกิดมลภาวะในอากาศจึงต้องการน้ำกากชานอ้อยมาเพิ่มมูลค่าและกำจัดแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ทางกลุ่มได้ไปปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดสิงห์บุรี U2T ได้ทำการคิดค้น วิจัย และถ่ายทอดความรู้การทำถ่านอัดแท่งจากกากชานอ้อย โดยการนำชานอ้อยไปเผาด้วยเตา 200 ลิตร ได้ทั้งน้ำส้มควันไม้และถ่านชานอ้อยออกมา ก็นำถ่านชานอ้อยมาตำกับเศษถ่านให้ละเอียด ผสมแป้งมันแล้วใส่น้ำสะอาด คลุกเคล้าให้เข้ากันพอจับตัวเป็นก้อน ให้นำมาเข้าเครื่องอัดแล้วตัดด้วยมีดออกมาเป็นก้อนนำไปตากแดด 1-2 วัน และบรรจุผลิตภัณฑ์ใส่ถุงจำหน่ายกิโลกรัมละ 20-25 บาท เป็นถ่านที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ติดนาน ไร้ควัน ไม่ก่อมลพิษ...

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เชิญร่วมงานวันรำลึกครูบาผาผ่า ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน กำหนดจัดงานวันรำลึกครูบาผาผ่า ประจำปี 2566 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ อนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและปฏิปทาอันสูงส่งของครูบาผาผ่า และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ครูบาผาผ่า ปัญญาวโร หรือ “พระครูปัญญาวรวัตร” พระเถราจารย์ชื่อดังภาคเหนือ นักบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวแม่ฮ่องสอน...

ทุกภาคจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่จนถึง 5 กุมภาพันธ์นี้ ประชาชนระมัดระวังสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า ระยะนี้มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จะทำให้พื้นที่ตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยอดดอยและยอดภูยังมีอากาศหนาวเย็นอยู่ ประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเนื่องจากจะมีหมอกหนาอากาศเย็น ขณะที่ทั่วทุกภาคจะมีฝนฟ้าคะนองจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันตกนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม แต่ลมที่พัดนี้มีกำลังอ่อนเมื่อปะทะกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น จึงเกิดหมอกทำให้ค่าฝุ่นละอองยังมากขึ้นอยู่ แนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากป้องกัน PM.2.5 ไปต่อเนื่อง รวมถึงในพื้นที่ภาคเหนือที่พบว่ามีหมอกควันจากการเผาพื้นที่การเกษตรและหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังมีร่องมรสุมกำลังปานกลางและลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน รวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียว ทำให้ภาคใต้ยังมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป อ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2...

กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มนโยบาย “โรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ไฟฟ้า” ตัดวงจรนักสูบหน้าใหม่ ป้องกันรักษาสุขภาพเด็กเยาวชน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนกำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมามีข่าวบุหรี่ไฟฟ้าได้เข้าถึงกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีแล้วว่า ได้สั่งการไปยังต้นสังกัดของสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่ง ให้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยที่มาจากบุหรี่ไฟฟ้า ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา โดยยึดกฎ ระเบียบเช่นเดียวกับการห้ามสูบบุหรี่ธรรมดา และต้องตรวจตราอย่างเคร่งครัด โดยขณะนี้เด็กหลายคน ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่คิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตราย ซึ่งการห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สามารถทำได้ทันที โดยอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาตามความ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ที่ได้กำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นสถานที่สาธารณะต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ให้สถานศึกษาบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดสภาพแวดล้อมให้โรงเรียนปลอดบุหรี่...

นายจ้าง สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เร่งรีบดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้จะครบกำหนดการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ หากประสงค์จะทำงานต่อไป ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เร่งรีบดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานผ่านระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ จุดสำคัญที่แรงงานต่างด้าวต้องเร่งดำเนินการคือ เข้าระบบยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตทำงาน...

ชวนผู้ประกอบการนวด สปา สมัครเข้ารับการประเมินรางวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium Awards รับรองความมีมาตรฐานระดับสากล

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) เช่น การนวด อบหรือประคบสมุนไพร สปาเพื่อสุขภาพ สุวคนธบำบัด วารีบำบัด ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้มหาศาลต่อปี ล่าสุดปี 2565 ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ที่น่าเดินทางไปเยือนมากที่สุดในโลก อันดับที่ 4 จากผลสำรวจเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวระดับโลกของวีซ่า โดย 1 ในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุดคือ...

ปิดอ่าวไทยตอนกลาง 15 ก.พ.–15 พ.ค. และ 16 พ.ค.–14 มิ.ย. คุ้มครองพ่อแม่พันธุ์ แพร่ขยายพันธุ์

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจโดยเฉพาะปลาทู ให้สามารถวางไข่ แพร่ขยายพันธุ์และคุ้มครองลูกสัตว์น้ำให้สามารถเจริญเติบโตทดแทนสัตว์น้ำที่ถูกจับไป ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญของกรมประมงที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยปัจจุบันนี้ใช้ประกาศ ฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี โดยแบ่งการใช้มาตรการออกเป็น...

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งทำฝนหลวง บรรเทาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยหลังลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ตามที่ค่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นและมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยบริเวณตอนบนมีกำลังอ่อนลง จึงทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น โดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเป็นวงกว้างแล้วนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร วางแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน โดยขอให้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ ลดโอกาสการเกิดไฟป่า บรรเทาปัญหาหมอกควันและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจึงได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “SAR Services and National SAR Plan รุ่นที่ 1”

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “SAR Services and National SAR Plan รุ่นที่ 1” ... สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “SAR Services and National SAR Plan รุ่นที่ 1” นายพันศักดิ์  เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชา บริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ...

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ พบปะแรงงานภาคอิสระ พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม เข้าสู่ระบบความคุ้มครอง

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

กรมทางหลวงขยาย 4 ช่องจราจร ทล.3222 ตำบลชำผักแพว – ตำบลชะอม จังหวัดสระบุรี แล้วเสร็จ

กรมทางหลวงขยาย 4 ช่องจราจร ทล.3222 ตำบลชำผักแพว - ตำบลชะอม จังหวัดสระบุรี แล้วเสร็จ ..... กรมทางหลวง (ทล.) กะรทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3222 สาย อำเภอแก่งคอย - อำเภอบ้านนา ตอน ตำบลชำผักแพ้ว - ตำบลชะอม แล้วเสร็จ...

บทวิเคราะห์เรื่อง “ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร Q4/2565 หดตัวครั้งแรกในรอบ 2 ปี คาดส่งออกในปี 2566 ยังคงขยายตัวได้ แต่เผชิญความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว”

บทวิเคราะห์เรื่อง “ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร Q4/2565 หดตัวครั้งแรกในรอบ 2 ปี คาดส่งออกในปี 2566 ยังคงขยายตัวได้ แต่เผชิญความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว” Krungthai COMPASS นำเสนอบทวิเคราะห์เรื่อง “ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร Q4/2565 หดตัวครั้งแรกในรอบ 2 ปี คาดส่งออกในปี 2566 ยังคงขยายตัวได้ แต่เผชิญความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว” Key Highlights มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยในไตรมาส...

กรมเจ้าท่า ตรวจเข้ม เรือโดยสารท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมเจ้าท่า ตรวจเข้ม เรือโดยสารท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยา ... กรมเจ้าท่า ตรวจเข้ม เรือโดยสารท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยา ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยทางน้ำทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า...

กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจสอบเรือ WAN HAI 272 กรณีโดนกันบริเวณ​ร่องน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทร​ปราการ​ ก่อนทำการกู้เรือที่ติดตื้นให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน

กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจสอบเรือ WAN HAI 272 กรณีโดนกันบริเวณ​ร่องน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทร​ปราการ​ ก่อนทำการกู้เรือที่ติดตื้นให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน ... กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจสอบเรือ WAN HAI 272 กรณีโดนกันบริเวณ​ร่องน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทร​ปราการ​ ก่อนทำการกู้เรือที่ติดตื้นให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)...

บีโอไอ จับมือกระทรวงการต่างประเทศ-ไจก้า เดินหน้าพัฒนาหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนภูมิภาคอาเซียน-เอเชียใต้

บีโอไอ จับมือกระทรวงการต่างประเทศ-ไจก้า เดินหน้าพัฒนาหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนภูมิภาคอาเซียน-เอเชียใต้ บีโอไอร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เดินหน้าพัฒนาศักยภาพหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียใต้ บีโอไอ จับมือกระทรวงการต่างประเทศ-ไจก้า เดินหน้าพัฒนาหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนภูมิภาคอาเซียน-เอเชียใต้บีโอไอร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)  กระทรวงการต่างประเทศ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เดินหน้าพัฒนาศักยภาพหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียใต้ โดยเปิดอบรมหลักสูตร “Workshop on Investment Promotion and...

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยรับวัคซีน คอตีบ – บาดทะยัก (dT) ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยรับวัคซีน คอตีบ – บาดทะยัก (dT) ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา ให้บริการวันศุกร์แรกของเดือน ฟรี  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสิรินธร เปิดคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ให้บริการฉีดวัคซีน...

ทองลง 1.สัญญาทองคำปิดร่วงลง เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์ นอกจากนี้ในภาพรวมค่าเงินบาทยังคงมีทิศทางแข็งค่าทำให้ราคาทองคำในประเทศลดลง…อ่านต่อ

ทองลง 1.สัญญาทองคำปิดร่วงลง เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์ นอกจากนี้ในภาพรวมค่าเงินบาทยังคงมีทิศทางแข็งค่าทำให้ราคาทองคำในประเทศลดลง 2.(-ทอง)ราคาทองถูกกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ ซึ่งลดความน่าดึงดูดของทอง โดยทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 3.SPDRเพิ่มการตุนทอง1.749ตันหลังจากครั้งที่แล้วเพิ่มการตุนไป1.44ตัน แนวโน้มตั้งแต่เดือนมค.สะสมแล้วทั้งสิ้น+2.6ตัน SPDRเพิ่มการตุนทอง1.749ตันปิดที่920.24ตัน ราคาทองหน้าเหมือง(HUI)ปิดที่254.41 ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน(USDXปิดที่101.83 นายตลาดทอง http://www.taradthong.com/node/7171 ตลาดทองดอทคอมTARADTHONG.COM  สมัครสมาชิกตลาดทอง คลิก!!!   อ่านเพิ่มเติม ทองลง 1.สัญญาทองคำปิดร่วงลง เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์ นอกจากนี้ในภาพรวมค่าเงินบาทยังคงมีทิศทางแข็งค่าทำให้ราคาทองคำในประเทศลดลง 2.(-ทอง)ราคาทองถูกกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ ซึ่งลดความน่าดึงดูดของทอง โดยทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 3.SPDRเพิ่มการตุนทอง1.749ตันหลังจากครั้งที่แล้วเพิ่มการตุนไป1.44ตัน...