ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA จัดการฝึกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ของ สพร. โดยมี สกมช. ร่วมเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมและฝึกซ้อม Table – Top Exercise (TTX)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดการฝึกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ของ สพร. ‘DGA Table Top Exercise (TTX) 2023’ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) เปิดการฝึกอบรม พร้อมบรรยาย โดยมี พลอากาศตรี...

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ บรรยายเรื่อง “การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์กับการปฏิรูประบบราชการ” หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 32 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ให้เกียรติรับเชิญบรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์กับการปฏิรูประบบราชการ” ในหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 32 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้แก่นิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องที่จะใช้ปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง กรุงเทพฯ ดร. สุพจน์ เล่าให้ฟังถึง...

DGA ให้การต้อนรับ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสภากาชาดไทย เยี่ยมชมดูงานการดำเนินงานของ DGA และหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับ ‘สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสภากาชาดไทย’ นำโดย นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการฯ นายศฤงคารโยนิ ร้านจันทร์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ DGA อาทิ การเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านระบบเครือข่ายและคลาวด์...

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือน ประชาชนไม่ควรกินมะขามที่มีเชื้อราปะปน เพราะอาจ ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เผยคุณค่าโภชนาการในมะขามหวานสุก ช่วยระบบขับถ่าย มีวิตามินซีสูง แต่หากกิน ในปริมาณที่มากเกินไปอาจได้รับพลังงานเกินได้

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีข่าวมะขามหวานขึ้นรา กินได้ ซึ่งอ้างอิงงานวิจัยที่ระบุว่าเป็นเชื้อราที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนั้น พบว่าเชื้อราที่แยกได้จากมะขามหวานในการวิจัยทั้งหมดเป็นเชื้อราที่ไม่สร้างสารพิษและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แต่กรมอนามัยขอให้ประชาชนเลือกกินเฉพาะมะขามที่ไม่ขึ้นราดีกว่า เพราะมะขามหวานที่ขึ้นราอาจมีการปนเปื้อนเชื้อราชนิดอื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เชื้อราที่พบในมะขามหวานแต่ละสายพันธุ์จะสร้างสารพิษต่างชนิดกัน โดยสามารถจำแนกสารพิษจากราเป็นกลุ่ม ดังนี้ 1) Aflatoxins 2) Ochratoxins 3) Zearalenone และ 4) Trichothecenes  เชื้อราดังกล่าวก่อให้เกิดอาการ พิษต่อตับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กอายุ 3...

อธิบดีกกจ. เตือน ระวังผู้แอบอ้างใช้ LOGO กรมการจัดหางาน รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียล

อธิบดีกกจ. เตือน ระวังผู้แอบอ้างใช้ LOGO กรมการจัดหางาน รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียล กรมการจัดหางาน พบการแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์หน่วยงานไปใช้หาประโยชน์ หลังตรวจสอบพบไม่มีการขออนุญาต เตือนคนหางาน อย่าหลงเชื่อ เสี่ยงโดนรีดข้อมูลส่วนบุคคล และเสียทรัพย์ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า  ปัจจุบันมีผู้นำตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ กรมการจัดหางาน ไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยใช้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง  เพื่อประกาศรับสมัครงาน เช่น  รับสมัครงานพนักงานเสริมแพ็คสินค้า รับสมัครคุณแม่ทำงาน...

​คืบหน้าท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ3 คาดเปิดใช้ท่าเรือก๊าซปี 70

คืบหน้าท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ3 คาดเปิดใช้ท่าเรือก๊าซปี 70 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการ 6.4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนของภาคเอกชน 5.2 หมื่นล้านบาท และภาครัฐ 1.2 หมื่นล้านบาท...

​กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล อำเภอหลังสวน และละแม จังหวัดชุมพร

​กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล อำเภอหลังสวน และละแม จังหวัดชุมพร กว่า 6.7 กิโลเมตร คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2566 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4002 (กม. ที่ 13+100) - บ้านแหลมสันติ (ตอนที่ 2) อำเภอหลังสวนและละแม จังหวัดชุมพร ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า...

ครม. เห็นชอบ ขยายเวลา แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ทำงานในไทย ถึงวันที่ 15 พ.ค. 66

ครม. เห็นชอบ ขยายเวลา แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ทำงานในไทย ถึงวันที่ 15 พ.ค. 66 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว หลังวันที่ 13 ก.พ. 66 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวตามมติ ครม. วันที่...

พาณิชย์เคาะประกันรายได้ข้าว งวดที่ 17 ข้าวเปลือกเกือบทุกชนิดสูงกว่าเป้าหมาย

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 17)

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More