ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อฝึกปฏิบัติการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ภาคจำลอง (HEMS Tabletop Exercise) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ส่งเจ้าหน้าที่คณะทำงานโครงการ Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) เข้าร่วมการประชุมเพื่อฝึกปฏิบัติการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ภาคจำลอง (HEMS Tabletop Exercise) ครั้งที่ 1 ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)...

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖   Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News) ฉบับเพิ่มเติม มกราคม ๒๕๖๖

บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News) ฉบับเพิ่มเติม มกราคม ๒๕๖๖   Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

จังหวัดยโสธร จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”

นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางชลาทิพย์ วิชัยบุญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ปลัดจังหวัดยโสธร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องที่ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ออกให้บริการประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ณ...

ผู้ว่าฯ ยโสธร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงวัย ที่บ้านจานทุ่ง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางชลาทิพย์ วิชัยบุญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร นายอำเภอค้อวัง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงวัย จำนวน 5 ราย ณ บ้านจานทุ่ง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดย...

วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนง นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดงาน วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรีประจำปี 2566 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล แต่การดำเนินงานมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณ ดังนั้นจึงมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566 เป็นวันที่ 2

วันนี้ (16 ก.พ.66) เวลา 10.00 น. ที่วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน...

กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ (IMO Member State Audit Scheme : IMSAS)

กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ (IMO Member State Audit Scheme : IMSAS) ... กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ (IMO Member State Audit Scheme : IMSAS)                   นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า...

พ่อเมืองลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำด่านตรวจ ย้ำการเผาในที่โล่งทุกชนิดมีความผิดตามกฎหมาย

พ่อเมืองลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำด่านตรวจ ย้ำการเผาในที่โล่งทุกชนิดมีความผิดตามกฎหมาย หากพบเหตุไฟป่าในพื้นที่แจ้งสายด่วนนิรภัย 1784 หรือสายด่วนที่หมายเลข 0-5426-5072-4   เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควัน พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดสกัด ณ ด่านเฝ้าระวังป่าชุมชน บ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท บ้านหัวฝาย หมู่ที่...

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลัด มท. เปิดการแสดงโขนพระราชทาน จ.เชียงราย ประจำปี 2566 เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “หนุมานชาญกำแหง” สุดยอดนาฏกรรมอันวิจิตรตระการตา

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลัด มท. เปิดการแสดงโขนพระราชทานจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด "หนุมานชาญกำแหง" สุดยอดนาฏกรรมอันวิจิตรตระการตา สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อธำรงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย...

ผู้ว่าฯ เมืองสิงห์ฯ เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมปี 65 ด้วย กิจกรรมขับเคลื่อนวันดินโลก (World Soil Day 2022) ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soils, where food begins”

ผู้ว่าฯ เมืองสิงห์ฯ เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมปี 65 ด้วย กิจกรรมขับเคลื่อนวันดินโลก (World Soil Day 2022) ภายใต้แนวคิด "อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soils, where food begins" ปลื้มทุกภาคส่วน ทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2566 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี...

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาอนุญาตการต่ออายุและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลฯ

กองกำกับการพาณิชยนาวี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาอนุญาตการต่ออายุและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลฯ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาอนุญาตการต่ออายุและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลฯ  และการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือไทยเช่าและใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทยในการขนส่งทางทะเล ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 162...

SME D Bank เปิดมิติใหม่ เพิ่มช่องทางให้บริการผ่านแอปฯ ‘เป๋าตัง’ ดีเดย์เฟสแรก มี.ค.นี้ ตอบโจทย์เอสเอ็มอีเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว ทุกที ทุกเวลา

SME D Bank ขยายช่องทางให้บริการใหม่ผ่านแอปฯ เป๋าตัง นำร่องให้บริการเฟสแรก มี.ค.2566 นี้ ประเดิม 3 เมนูสำคัญ ได้แก่ 1. ดูรายการย้อนหลัง 2. ชำระค่างวดสินเชื่อ และ 3. Update ข้อมูลสินเชื่อคู่งานพัฒนา ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล SMEs เข้าถึงบริการง่าย รวดเร็ว SME...

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดเบี่ยงช่องจราจรบนสะพานข้ามคลองพระอุดม ถนนชัยพฤกษ์ (ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระราม 4)

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดเบี่ยงช่องจราจรบนสะพานข้ามคลองพระอุดม ถนนชัยพฤกษ์ (ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระราม 4) และปิดทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองพระอุดม (ฝั่งซอยทางเข้าถนนหอการค้าไทย) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2566 ช่วงเวลา 10.00 น. - 14.00 น. กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะทำการปิดเบี่ยง ช่องจราจรบนสะพานข้ามคลองพระอุดม...

ธ.ก.ส. ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดร้อยละ 0.52 ตั้งแต่ 17 ก.พ. 66 เป็นต้นไป

ธ.ก.ส. ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดร้อยละ 0.52 ตั้งแต่ 17 ก.พ. 66 เป็นต้นไป ธ.ก.ส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำสูงสุดร้อยละ 0.52 ต่อปี สอดรับกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและสนับสนุนการออมให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ธ.ก.ส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำสูงสุดร้อยละ 0.52 ต่อปี สอดรับกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและสนับสนุนการออมให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มกำลังซื้อ ลดภาระจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น...

พ่อเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามปัญหาข้อร้องเรียน พร้อมชี้แจงแนวทางดำเนินการศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ย้ำ “การดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน คือหัวใจของความเป็นผู้ว่าฯ”

พ่อเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามปัญหาข้อร้องเรียน พร้อมชี้แจงแนวทางดำเนินการศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ย้ำ "การดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน คือหัวใจของความเป็นผู้ว่าฯ"   วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2566) นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ ตนเอง พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง...

งานมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 35

คุณหญิงแสงเดือน  ณ นคร ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ  โดยมีกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาทิ  กรุงเทพมหานคร  กรมประชาสัมพันธ์  สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ  มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ...

“96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชฯ” โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รูป

  “96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชฯ” โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รูป ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 06.00 น. – 14.00 น. ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ขั้นตอนการเข้ารับบริการหน่วยแพทย์อาสา มี 4 ขั้นตอน...

กรมวิทย์ฯ ตรวจพบสายพันธุ์ XBB.1.5 ลูกผสมของโอมิครอนสายพันธุ์ BJ.1 และ BM.1.1.1 ในไทย จำนวน 2 ราย ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลความรุนแรงกว่าสายพันธุ์ย่อยอื่น

กรมวิทย์ฯ ตรวจพบสายพันธุ์ XBB.1.5 ลูกผสมของโอมิครอนสายพันธุ์ BJ.1 และ BM.1.1.1 ในไทย จำนวน 2 ราย ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลความรุนแรงกว่าสายพันธุ์ย่อยอื่น นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ในประเทศไทย ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับเครือข่าย ตรวจพบสายพันธุ์ XBB.1.5 จำนวน 2 ราย ในไทย...

ขอเชิญส่งผลงาน ประกวดหนังสั้น หัวขอ “สือสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวด 2. ดาวโหลดใบสมัคร Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More