ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สั่งเข้มเพิ่มมาตรการให้ผู้รับจ้าง เร่งทำงาน โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกาฬสินธุ์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เหตุจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สั่งเข้มเพิ่มมาตรการให้ผู้รับจ้าง เร่งทำงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกาฬสินธุ์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เหตุจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน   นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า จากการติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีความล่าช้า ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้สั่งเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อีกทั้ง ให้เพิ่มมาตรการให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างเป็นรายสัปดาห์ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้ควบคุมงาน รวมทั้งกำชับให้เพิ่มคนงาน นำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ เร่งทำงานในส่วนที่ค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบต่อการสัญจรในชีวิตประจำวัน และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชน...

จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนร่วมสวมใส่ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวัน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนร่วมสวมใส่ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวัน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทย ด้วยการใช้และสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกในทุกโอกาส เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้คงอยู่ อันเป็นค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้รายได้กระจายสู่ชุมชน ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230224223942484 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ประธาน The Kop Betong จัดการแข่งขันฟุตบอลแมตช์สละโสด ช่วยเหลือเด็กกำพร้า พร้อมเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีงานมงคลสมรส ในวันที่ 25 ก.พ. นี้

วันนี้ (24 ก.พ.66) ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ที่ปรึกษากลุ่ม The Kop Betong พร้อมด้วย นายรีฮาน มามุติพงศ์ ประธาน The Kop Betong และเพื่อนสมาชิก ได้ร่วมมอบเงินการกุศลจากการแข่งขันฟุตบอลแมตช์สละโสด จำนวน 20,500 บาท นำไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งและเงินมอบสนับสนุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าในพื้นที่ โดยทีมเข้าร่วมการแข่งขัน...

จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยจังหวัดปราจีนบุรี จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดปราจีนบุรี” โดยในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ จากผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ อาทิ อาหารสด อาหารแปรรูป...

กกต.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล เขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวน 13 ตำบล

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวเมลดา วัชรโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอกอรรถพร ตันสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพนักงาน จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล (รุ่นที่ 8) ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เขตอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 13 ตำบล ณ หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวิธรัช...

อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ส่งเสริมศักยภาพสตรี ทำเกษตรทันสมัย และอัจฉริยะตามแนวทาง smart farming ทำการปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร พร้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดคล้องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านสร้าง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง โดยเน้นให้กลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างที่มีศักยภาพ ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพแล้ว ยังได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยสนับสนุน และส่งเสริมให้กลุ่มสตรี โดยเฉพาะกลุ่มที่ประกอบอาชีพเกษตร และประมง ได้มีความสามารถ และองค์ความรู้ในการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต และลดต้นทุน พร้อมเน้นย้ำว่าจะต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย...

เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส ประกาศเตือนชาวเรือให้ระมัดระวังในการเดินเรือ จากภาวะคลื่นลมแรง ช่วงวันที่ 25-28 ก.พ.นี้

วันนี้ (25 ก.พ.66) นายปณัย หนูแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส กล่าวว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส ได้มีประกาศเรื่องให้ระมัดระวังในการเดินเรือ สืบเนื่องจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ประกาศเตือน ฉบับที่ 3 เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย มีผลกระทบช่วงวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ โดยอ่าวไทยตอนบน ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นสูง 2-4...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานสถาปนิกทักษิณ ‘66 “ลับ..แล” ระหว่างวันที่ 23- 26 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งเสริมย่านเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก ผ่านกิจกรรมของกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ

เย็นวันนี้ (24 ก.พ.66) ณ หับ โห้ หิ้น (โรงสีแดง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสถาปนิกทักษิณ ‘66 ภายใต้ ชื่องาน “ลับ..แล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นงานที่ทางสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้กรรมาธิการภูมิภาคจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมของกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ...

จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดละล้างถนนในพื้นที่ (BigCleaning Day) เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประจำปี 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิงนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดละล้างถนนในพื้นที่ (BigCleaning Day) เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประจำปี 2566 โดยมีสำนักงานจังหวัดฯ, รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดฯ, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ, สาธารณสุขจังหวัดฯ,หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสาและสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน...

จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ จ.ปราจีนบุรี ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ไทย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ไทย รวมทั้งแสดงถึงพลังความสามัคคีของสมาชิกสหกรณ์ที่ช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ที่มา :   ...

ผู้ว่าฯ จันทบุรี เชิญชวนเด็กจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มาค้นหาหนังสือเล่มโปรด

ผู้ว่าฯ จันทบุรี เชิญชวนเด็กจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มาค้นหาหนังสือเล่มโปรด ได้ในงานเทศกาลหนังสือจันทบุรี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี วันนี้ ( 24 ก.พ.66 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องจันทบุรี ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน...

สหพันธรัฐรัสเซีย นำภาพยนต์ 3 เรื่องฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์รัสเซียฤดูกาลใหม่ปี 2023 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์รัสเซีย-ไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เชื่อ การนำภาพยนต์ 3 เรื่องมาฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์รัสเซียฤดูกาลใหม่ปี 2023 ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์รัสเซีย-ไทย     หน่วยงานภาพยนตร์รัสเซีย (ROSKINO) โดยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ร่วมจัดงานเทศกาลภาพยนตร์รัสเซียฤดูกาลใหม่ปี 2023 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่โรงภาพยนตร์ LIDO Connect โดยนำภาพยนตร์รัสเซีย จำนวน...

รัฐบาลเตือนประชาชน ระวังกลโกงปลอมสลิปโอนเงินผ่านมือถือ

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันพบมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ด้วยการปลอมสลิปโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่ผ่านมามีผู้เสียหายในหลายพื้นที่ สำหรับพฤติกรรมของมิจฉาชีพรูปแบบนี้ มักหลอกซื้อสินค้าราคาแพงที่สามารถขายต่อได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคในจำนวนมาก โดยมักแสดงท่าทางเร่งรีบหลังหลอกโอนเงินและแสดงสลิปปลอม เพื่อให้ผู้ค้าไม่มีเวลาในการตรวจสอบ ว่าได้มีการโอนเงินจริงหรือไม่ โดยเฉพาะร้านค้าที่ไม่ได้ใช้บริการแจ้งเตือนการโอนเงินของธนาคาร จะเพิ่มช่องทางให้ถูกกลอกโดยง่าย ประชาชน สามารถป้องกันการถูกหลอกลวงได้ โดยใช้บริการแจ้งเตือนของธนาคาร ซึ่งจะแจ้งเตือนเมื่อมียอดเงินเข้าบัญชี สามารถนำไปเทียบยอดเงินกับสลิปได้ โดยควรตรวจสอบทุกครั้งหลังได้รับการโอนเงิน รวมถึงสแกน QR CODE...

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ระบุ สื่อวิทยุเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายโดยเฉพาะภาวะวิกฤต

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ของทุกปี ว่า สื่อวิทยุนับว่ามีความสำคัญ เป็นสื่อหลักที่เข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต เช่น ภัยสึนามิ เมื่อปี พ.ศ.2547 ที่ผ่านมาสื่อที่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่สามารถใช้การได้ แต่สื่อวิทยุสามารถใช้ระบบเอเอ็ม ส่งกระจายเสียงได้ระยะไกลและครอบคลุม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของภาครัฐ และจากสถานการณ์อุทกภัยปีที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับสื่อวิทยุ เพราะเป็นเครื่องมือสื่อสาร ที่สำคัญมากในช่วงเกิดภาวะวิกฤต...

Sod Smart ตามหาคนที่ใช่ คนโสดร้อยละ 87 อยากมีคู่

นางสาวเจนจิรา รัตนเพียร ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคนโสดรุ่นใหม่ ว่า หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาเด็กเกิดน้อยและสังคมสูงวัย รวมถึงประเทศไทย หากไม่มีมาตรการออกมาชะลอการลดลงของจำนวนการเกิด ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างครอบครัวให้มั่นคง แต่ยังไม่สามารถเพิ่มจำนวนการเกิดได้ จึงได้จัดกิจกรรม Sod Smart ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพคนโสดรุ่นใหม่ เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ชีวิตคู่และการมีบุตร ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง สำหรับกิจกรรมนี้ได้มีการรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายจากประชาชน สำหรับคน 3 กลุ่ม นำข้อเสนอต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป สำหรับผลสำรวจความเห็นของ...

ดีอีเอส สแกนข่าวปลอมพบนโยบายรัฐพุ่งไม่หยุด ด้าน“การลงทุน-สินเชื่อกู้ยืม” ยังติดท็อป 10 ประจำสัปดาห์ เตือนประชาชนรู้เท่าทันข่าวปลอม

   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สรุปสถานการณ์เฟคนิวส์รายสัปดาห์ พบข่าวปลอมนโยบายรัฐไม่แผ่ว ประชาชนให้ความสนใจข่าวหลอกลงทุน ปล่อยสินเชื่อ เงินกู้   ติดอันดับมากสุด เตือนอย่าเสียรู้โจร เช็คข้อมูลทุกด้านให้ดีก่อนหลงเชื่อ             นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส) กล่าวว่าสรุปผลการมอนิเตอร์ และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจำวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2566    พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 3,257,539 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น229ข้อความ แบ่งเป็นข้อความที่มาจาก Social listening จำนวน 194 ข้อความ และข้อความที่มาจาก Line Official จำนวน 35 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 128 เรื่อง                    ทั้งนี้ ดีอีเอสได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจ เป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ข่าวปลอมเรื่องนโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในประเทศจำนวน 73 เรื่อง กลุ่มที่ 2 ข่าวปลอมเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย จำนวน27 เรื่อง กลุ่มที่ 3 ข่าวปลอมเรื่องภัยพิบัติ จำนวน 7 เรื่อง กลุ่มที่ 4 ข่าวปลอมเศรษฐกิจ จำนวน 21 เรื่อง สำหรับข่าวปลอมทั้ง 4 กลุ่มมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องโควิค-19 จำนวน 1 เรื่อง    ...

เลขา.รมว.กษ.ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 1 / 2566

  นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 1 / 2566 เพื่อติดตามรับฟังผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และคณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยโครงการฝายราษีไศล ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านโปรแกรม     การประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting )          ...

ก.แรงงาน ร่วมกับ สน. พระราชวัง กวาดล้างต่างด้าวแย่งงานคนไทย “ปากคลองตลาด”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ปากคลองตลาด ตรวจสอบใบอนุญาตทำงานคนต่างชาติ เตือนไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือสิทธิ มีโทษทั้งนายจ้าง – ลูกจ้าง   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ปากคลองตลาด  เพื่อตรวจสอบ ปราบปรามคนต่างชาติที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายและคนต่างชาติที่ไม่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่นายจ้างนำมาทำงานในสถานประกอบการ โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร...

“ทิพานัน” ชูบริการ “นวัตกรรมผ่าตัดวันเดียว” บัตรทองพรีเมี่ยม ของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์” ย้ำใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประชาชนได้รักษาไว ลดแออัด-ลดรอเตียงว่าง-ลดค่าใช้จ่าย

"ทิพานัน" ชูบริการ "นวัตกรรมผ่าตัดวันเดียว" บัตรทองพรีเมี่ยม ของรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์" ย้ำใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประชาชนได้รักษาไว ลดแออัด-ลดรอเตียงว่าง-ลดค่าใช้จ่าย   วันนี้ (25 ก.พ. 66) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนถึงบริการบัตรทองพรีเมี่ยม โดยพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีการเพิ่มนวัตกรรมการบริการด้านการลดความแออัดที่โรงพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน...

ฝ่ายมาตรฐานสนามบินขอแจ้งงดการให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นการชั่วคราวในวันที่ 3 มีนาคม 2566

เนื่องด้วย ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง เนื่องด้วย ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีการจัดสัมมนาฝ่ายมาตรฐานสนามบินประจำปี 2566 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ซึ่งจะมีพนักงานที่ต้องให้บริการต่อบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้จะมาติดต่อ ฝ่ายมาตรฐานสนามบินจึงขอแจ้งงดการให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 Read More Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง...