ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ “สร้างงาน สร้างอาชีพ เมืองมหาสารคาม”

อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ “สร้างงาน สร้างอาชีพ เมืองมหาสารคาม” วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ “สร้างงาน สร้างอาชีพ เมืองมหาสารคาม”   พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมีนายทรงศิลป์ ประสีระเก จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงาน ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม...

รมต.นร.ธนกร ลงพื้นที่ราชบุรี เป็นประธานวางแผ่นศิลาฤกษ์ สร้างหอสวดมนต์หลังใหม่ ณ วัดใหญ่นครชุมน์ จ.ราชบุรี ชาวบ้านฝากขอบคุณนายกฯ หนุนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันนี้ (1 มีนาคม 2566) นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์สร้างหอสวดมนต์หลังใหม่ วัดใหญ่นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธีด้วย โอกาสนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระครูนครเขมกิจ เจ้าคณะตำบลนครชุมน์ – บ้านม่วง เจ้าอาวาสวัดใหญ่นครชุมน์ และคณะสงฆ์ จากนั้นในเวลา เวลา 14.19...

เปิดปฏิบัติการฝนหลวง 1 มีนาคม 16 หน่วย 7 ศูนย์ 5 ภาค ทั่วประเทศ

เปิดปฏิบัติการฝนหลวง 1 มีนาคม 16 หน่วย 7 ศูนย์ 5 ภาค ทั่วประเทศ #ภาคเหนือตอนบน - หน่วยเชียงใหม่ 15 ก.พ. - 30 ก.ย. - หน่วยตาก 1 พ.ค. - 30. ก.ย....

เทศบาลนครยะลา มอบทุนการศึกษา 227 ทุน แก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลนครยะลา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครยะลา และทุนยะลามาราธอน โดยมีนายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครยะลา และสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครยะลาให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือนักเรียนตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครยะลา รวมทั้งสิ้น 176 คน ประกอบด้วย ทุนช่วยเหลือนักเรียน ระดับเด็กเล็ก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 35 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายผสมผสาน...

พาณิชย์เคาะประกันรายได้ข้าว งวดที่ 20 ข้าวเปลือกยังราคาดี ทรงตัวอยู่ในระดับสูง

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 20)

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ครม.เห็นชอบ 20,000 ล้านบาท เดินหน้าโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 3 ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี 5 ปีแรก เงินงวดคงที่นานถึง 60 งวด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ฝ่ายสื่อสารองค์กร 0-2202-1980-6 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

กยศ. ชี้แจงการหักเงินเดือน แม้ว่าผู้กู้ยืมจะมีภาระหนี้สูง ก็สามารถแจ้งขอลดการหักเหลือ 100 บาทต่อเดือนได้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  0-2016-4888 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

กรมสรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน ปีภาษี 2565

กรมสรรพากร   สำนักงานเลขานุการกรม  เลขที่ ๙๐ ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๙๕๒๙-๓๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161 Credit :...

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน ช่วงวันหยุดยาววันมาฆบูชา ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มีนาคม 2566

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน ช่วงวันหยุดยาววันมาฆบูชา ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2566  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน...

หน่วยงานภาคเอกชน มอบเงินสนับสนุนงานวิจัย เพื่อผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมของศิริราชมูลนิธิ ผ่าน “โครงการทุกข์ภัย ไทยช่วยกัน”

หน่วยงานภาคเอกชน มอบเงินสนับสนุนงานวิจัยเพื่อผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมของศิริราชมูลนิธิ ผ่าน "โครงการทุกข์ภัย ไทยช่วยกัน" หวังต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในจอตาของผู้ป่วยและช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมกับผู้บริหาร "โครงการทุกข์ภัย ไทยช่วยกัน" และมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายต่างๆ ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 1,288,888 บาท ให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนวิจัยเซลล์บำบัดโรคจอประสาทตาเสื่อมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยมี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชเป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยในอนาคต ข้อมูล   ...

จังหวัดพังงา อำเภอทับปุด จับมือเครือข่าย วางนโยบายให้ตลาดทุกแห่งปลอดบุหรี่ 100%

นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ภายใต้โครงการ "ตลาดทุกแห่งในอำเภอทับปุดปลอดบุหรี่ 100%” โดยมีภาคีเครือข่าย ได้แก่ อำเภอทับปุด, เทศบาลตำบลทับปุด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด, สถานีตำรวจภูธรทับปุด, องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน, องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด และผู้แทนจากเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนและออกนโยบายตลาดทุกแห่งในอำเภอทับปุดให้ปลอดบุหรี่ 100% ต่อไป ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230301101642042 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร :...

วัยรุ่นป่วยซิฟิลิสยังพุ่ง ท้องวัยรุ่นยังคงน่ากังวล

วัยรุ่นป่วยซิฟิลิสยังพุ่ง ท้องวัยรุ่นยังคงน่ากังวล ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก สสส. เร่งสานพลัง นักวิชาการ-เครือข่ายพ่อแม่-เยาวชน หนุนครอบครัวสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อเรื่องเพศ คุยเรื่องเพศกับลูก ลดโอกาสพลาดจากเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย แนะเคล็ดลับสำคัญ สร้างบรรยากาศเป็นมิตร เปิดใจเริ่มที่รับฟัง ไม่ตัดสิน   ในการเสวนาเรื่อง “คุยเรื่องเพศ ลดโอกาสพลาด” นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องยากที่จะพูดในสังคมไทย ถูกมองว่าเป็นเรื่องน่าอาย หยาบคาย...

จังหวัดภูเก็ตสั่งเข้มทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกเส้นทางเข้า-ออก

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงสถานการณ์และมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ โดยสั่งคุมเข้มทุกฝ่าย ให้กำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเน้นทุกเส้นทางเข้า-ออก ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ที่จะต้องวางมาตรการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด เนื่องจากในระยะนี้พบว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ผ่านช่องทางต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แม้เจ้าหน้าที่มีการวางมาตรการเฝ้าระวังและปฏิบัติการตรวจสอบ พร้อมมีการจับกุมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ จึงได้มีการสั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้เพิ่มมาตรการเข้มแบบครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการสืบสวนหาข่าว และการปราบปรามจับกุมอย่างจริงจัง เพื่อให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ลดลง ข้อมูล    Credit...

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ร่วมติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยลึก 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอกันตัง มอบหมายให้ นายชำนาญ กานต์นภัทร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยลึก 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โครงการชลประทานตรัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.วังวน ณ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยลึก 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.วังวน อ.กันตัง...

จ.กาฬสินธุ์ พร้อมรับนักวิ่งกว่า 1,600 คน วิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์ 11-12 มีนาคมนี้

ที่วัดพุทธาวาส (พุทธสถานภูสิงห์) อำเภอสหัสขันธ์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยว ตามนโยบาย 3 ร่ำรวย ร่ำรวยวัฒนธรรม ร่ำรวยน้ำใจ ร่ำรวยสุขภาพ บริเวณลานบันไดสวรรค์ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวแววตา นระทัด...

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน ผ่านบริการ “พร้อมเพย์” กรณีจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิได้ทุกธนาคาร เริ่มให้บริการ 1 มี.ค. 66 นี้

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน ผ่านบริการ “พร้อมเพย์” กรณีจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิได้ทุกธนาคาร เริ่มให้บริการ 1 มี.ค. 66 นี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน ผ่านบริการพร้อมเพย์ กรณีจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ สามารถเข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด โดยลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าว อีกทั้งเป็นการลดการใช้กระดาษ (Paperless)...

เรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ Young Smart Trader Online โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปั้นคนรุ่นใหม่ ยืนหนึ่งธุรกิจออนไลน์ "YOUNG SMART TRADER ONLINE" เข้าร่วมโครงการฟรี!  คว้าโอกาสในการขายให้เป็น ขายให้ปัง ขายให้ดัง ผ่าน 3 กิจกรรม ที่จะเติมเต็มทักษะการขายบน e-Commerce ของคุณให้เป็นมืออาชีพ   สิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม Intensive Training and Exclusive Workshop อบรมเสริมทักษะการตลาดออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่มีชื่อเสียง Matching Week จับคู่สินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อทดลองขายจริงบนแพลตฟอร์มออนไลน์!...