ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อุบลฯทำบุญตักบาตร ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ เพื่อสืบสานประเพณี ทำนุบำรุงพระพุทศาสนา และร่วมขับเคลื่อน “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”

วันนี้ ( 6 มี.ค.66) ที่วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนานำพระสงฆ์รับบิณฑบาตร ในครั้งนี้ โดยมี นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี...

ตำบลช่างปี อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จัดงานสืบสานประเพณี ตะวันลอดช่องบานประตู ปราสาทช่างปี่

ตำบลช่างปี อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จัดงานสืบสานประเพณี "ตะวันลอดช่องบานประตู ปราสาทช่างปี่ " ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ปราสาทช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2566 โดยมี นายสันทัด แสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และเปิดงาน พร้อมด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ...

จังหวัดชุมพรจัดพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเนื่องในวันมาฆบูชา

จังหวัดชุมพร จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเนื่องในวันมาฆบูชา วันนี้ (6 มี.ค.66) เวลา 08.00 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ นายธนนท์ พรรพีภาส ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พี่น้องประชาชน นักเรียน พุทธศาสนิกชนชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร...

เรือนจำจังหวัดสตูล ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “ทำบุญตักบาตร และฟังธรรม” เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

ภายในอาคารเอนกประสงค์ แดนแรกรับ เรือนจำจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายสามารถ เสงี่ยมไพศาล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล นำเจ้าพนักงานเรือนจำ และผู้ต้องราชทัณฑ์ที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส โดย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนในเรือนจำร่วมพิธีพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมให้แก่คณะสงฆ์...

จังหวัดเพชรบุรี เอาจริง เข้ม เร่งป้องกันเชิงรุก “หยุดเผา หยุดสร้างหมอกควัน “ อากาศเพชรบุรีต้องไม่มีมลพิษ สกัดฝุ่น P.M. 2.5

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอเมืองเพชรบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมหารือการแก้ไขปัญหาการเผาหญ้า ใบไม้และขยะในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า หลังรัฐบาลประกาศ ให้การหยุดเผาเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PM...

สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวัน ”นักข่าว” หรือวัน “สื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล อุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนผู้สื่อข่าวที่ล่วงลับ และแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกสมาคมทั้งสามัญและวิสามัญ

นางสาวสาลินี ปราบ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สมาชิก และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เพื่อนผู้สื่อข่าวที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ หรือวันนักข่าว 5 มีนาคม ประจำปี 2566 หลังจากที่ว่างเว้นไป 2 ปี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตเข้าร่วม ณ ที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ภายในศาลากลางจังหวัดภูเก็ต หลังเก่า ขณะในช่วงค่ำ ที่โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์...

พ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดงานสืบสานตำนานพันปีประเพณีไหว้พระธาตุ 3 ยอด วันเพ็ญเดือน 3 ศูนย์รวมใจสร้างบุญกุศลของพี่น้องชาวอำเภอห้วยทับทัน

วันที่ 6 มีนาคม 2566 ที่วัดปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ นางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดงานสืบสานตำนานพันปีประเพณีไหว้พระธาตุ ตำบลปราสาท โดยมี นายพศิน ทาศิริ นายอำเภอห้วยทับทัน และ นายชยามร บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ดร.กัลยาณี...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา 2566

เช้าวันนี้ (6 มี.ค. 66) นายบุญชัย สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา 2566 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน ปลัดจังหวัดระนอง นายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่...

มณฑลทหารบกที่ 43 นำทหารกองประจำการสอบใบขับขี่ก่อนปลดประจำการ

มณฑลทหารบกที่ 43 โดย สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 43 นำทหารกองประจำการ ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพขับขี่รถยนต์ เข้ารับการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จากกรมการขนส่งทางบก โดยมีทหารกองประจำการเข้ารับการทดสอบ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง สาขาอำเภอห้วยยอด ดำเนินการทดสอบแต่ละสถานี ดังนี้ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อบรมกฎหมายจราจรและการขับขี่ สอบปฏิบัติการขับรถ สอบข้อเขียน ซึ่งผลการปฏิบัติมีทั้งผ่านและไม่ผ่าน ซึ่งจะนัดผู้ไม่ผ่านไปทำการทดสอบใหม่ในโอกาสต่อไป ที่มา :    Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร...

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2566

วันนี้ (6 มีนาคม 2566) ที่สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏและถวายผ้าพระบฏพระราชทานในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม, รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน...

ศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย รุ่นลมหวน 27 และอันดามัน 30 เป็นเจ้าภาพจัดงาน ชุมนุมศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย ครั้งที่ 57 ฉลองครบรอบ 128 ปี

ศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย รุ่นลมหวน 27 และอันดามัน 30 เป็นเจ้าภาพจัดงาน ชุมนุมศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย ครั้ง 57 ฉลองครบรอบ 128 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย พร้อมพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ศษย์ปัจจุบัน เสาร์ที่ 1 เมษายน นี้ ณ ลานฟ้าขาว ภูเก็ตวิทยาลัย วันนี้ (6 มีนาคม...

วัดดอนดูมกมลาวาส จังหวัดชัยนาท จัดพิธีพุทธาภิเษก และครุฑธาภิเษกสมโภชน์วัตถุมงคลเหรียญพญาครุฑ-พุทธานุภาพ รุ่นคลังสมบัติ บารมี 99 สมทบทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์วิสุทธิธรรม

บ่ายวันนี้ 6 มีนาคม 2566 ที่วัดดอนดูมกมลาวาส จังหวัดชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพุทธาภิเษก และครุฑธาภิเษกสมโภชน์วัตถุมงคลเหรียญพญาครุฑ-พุทธานุภาพ รุ่นคลังสมบัติ บารมี 99 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา หลวงปู่ศูข สืบทอดพระศาสนา อีกทั้งเป็นการสืบสานตำนาน ครุฑ และสมนาคุณให้กับผู้สมทบทุนร่วมสร้างพระมหาเจดีย์วิสุทธิธรรม ที่กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอวัดสิงห์...

อำเภอรัตนบุรี เตรียมจัดงาน “เทศกาลของดีอำเภอรัตนบุรี และงานกาชาด” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภอ (เจ้าหนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอรัตนบุรี เปิดเผยว่า อำเภอรัตนบุรี ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนอำเภอรัตนบุรี ได้กำหนดจัดงาน "เทศกาลของดีอำเภอรัตนบุรี และงานกาชาด" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม...

ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2566 วัดหลวงสุมังคลาราม (ธ) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุรศิษฎ์ อินทกรอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ประชาชนมีความเข้าใจและศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา จนสามารถนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกอบพิธีสงฆ์ ร่วมกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะรับศีล...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้มงวดผู้ที่ทำผิดกฎหมายจราจร โดยการตัดแต้มใบขับขี่ เพื่อสร้างวินัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสร้างวินัยจราจร เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บูรณาการข้อมูลการทำผิดกฎหมายจราจร หากทำผิดจะถูกตัดคะแนนขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด จากคะแนนที่แต่ละคนมี 12 คะแนน กรณีเมาแล้วขับหรือแข่งรถในทาง ถูกตัด 4 คะแนน ขับรถย้อนศรหรือฝ่าไฟแดง ถูกตัด 2 คะแนน เมื่อถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา...

จ.สุรินทร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสรีละสังขารครบรอบปีที่ 9 วันละสังขารของท่านพระครูประสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญญา)

เมื่อวานนี้ 5 มีนาคม 2565 นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสรีละสังขารครบรอบปีที่ 9 วันละสังขารของท่านพระครูประสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญญา) ณ มณฑลพิธีปราสาทเพชร (พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ) ตำบลทุ่งมน อำภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230306172757632 Credit...

เปิดแผนรองรับสถานการณ์น้ำทุกมิติ โดยเฉพาะฤดูแล้งที่กำลังมาถึง (5 มี.ค.เข้าสู่ฤดูร้อน) จัดสรรน้ำแบบคุ้มค่า ประโยชน์สูงสุด ตัดวงจรแล้งซ้ำซาก ขาดแคลนน้ำ!!

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำ (แผน 20 ปี 2561-2580)ไว้อย่างเป็นระบบสำหรับฤดูแล้งที่จะมีนี้ สำรวจสถานการณ์น้ำล่าสุด เดือนมี.ค. 2566 แหล่งน้ำทั่วประเทศ : มีปริมาณน้ำใช้การ 32,862 ล้าน ลบ.ม. (57%) แบ่งเป็น   -แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38 แห่ง ปริมาณน้ำใช้การ 26,128 ล้าน ลบ.ม. (55%) -ขนาดกลาง 369 แห่ง ปริมาณน้ำใช้การ 3,595 ล้าน ลบ.ม. (71%) -ขนาดเล็ก 139,903 แห่ง ปริมาณน้ำใช้การ 3,139 ล้าน ลบ.ม. (62%)   พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก : เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ ปริมาณน้ำใช้การ 9, 857 ล้าน ลบ.ม....

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แนะนำจุดสังเกตข่าวปลอม สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อถูกมิจฉาชีพหลอกลวง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลห่วงใยประชาชนถูกมิจฉาชีพหลอก แม้จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง แต่มิจฉาชีพได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกลโกง ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทำให้ยังมีประชาชนตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงิน   จากรายงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าร้อยละ 70 ของข่าวสารที่แพร่กระจายบนโซเชียลมีเดีย คือ ข่าวปลอม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนได้รู้ทันข่าวปลอมผ่านสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะบนเฟซบุ๊ก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงแนะนำให้ประชาชนสังเกตจุดสำคัญ 10 ข้อ ที่มีลักษณะเป็น "ข่าวปลอม" อาทิ...

ครบรอบ 48 ปี ส.ป.ก. โชว์ความยิ่งใหญ่ในธีม “ALRO Together We Grow 48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ครบรอบ 48 ปี ส.ป.ก. โชว์ความยิ่งใหญ่ในธีม “ALRO Together We Grow 48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” นำสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศมาจำหน่าย ระหว่างวันที่ 6 – 8 มี.ค. 66        ...

สธ. ชู รพ.สงขลา พัฒนาโปรแกรม All DC เก็บข้อมูลโรคระบาดครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรค

สธ. ชู รพ.สงขลา พัฒนาโปรแกรม All DC เก็บข้อมูลโรคระบาดครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชู รพ.สงขลา พัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคระบาดแบบครบวงจร (All DC) นำร่องใช้กับ “โรคไข้เลือดออก” ในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา ทำให้ได้ข้อมูลผู้ป่วยครบถ้วน บอกพิกัด แสดงรัศมีการระบาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมโรค      ...