ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พลเอก ประวิตร ฯ รองนายกรัฐมนตรี หารือที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติญี่ปุ่น พร้อมสนับสนุนความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและภูมิภาค

พลเอก ประวิตร ฯ รองนายกรัฐมนตรี หารือที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติญี่ปุ่น พร้อมสนับสนุนความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและภูมิภาค เชื่อมั่นความร่วมมือจะสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค และเสริมการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน วันนี้ (7 มีนาคม 2566) เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล...

บีโอไอ ร่วมงาน GTCC Business Luncheon จัดขึ้นโดย หอการค้าเยอรมัน-ไทย (German – Thai Chamber Of Commerce: GTCC)

บีโอไอ ร่วมงาน GTCC Business Luncheon จัดขึ้นโดย หอการค้าเยอรมัน-ไทย (German - Thai Chamber Of Commerce: GTCC)   นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้เข้าร่วมงาน GTCC Business Luncheon จัดขึ้นโดย หอการค้าเยอรมัน-ไทย (German...

ปลัดดีอีเอส ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 วันนี้ (07 มี.ค. 66) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้อง 801 ชั้น 8...

ปลัดมหาดไทย เปิดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำต้องทำงานแบบ Partnership ด้านวิทยากร “ไมตรี อินทุสุต” เสนอแนะการทำงานราชการของมหาดไทย

ปลัดมหาดไทย เปิดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำต้องทำงานแบบ Partnership ด้านวิทยากร “ไมตรี อินทุสุต” เสนอแนะการทำงานราชการของมหาดไทยต้องทำงาน 24 ชั่วโมง ทลายความเป็นกลุ่มเป็นฝ่าย จับมือทำงานในภาพหน่วยงานไปด้วยกัน   วันนี้ (7 มี.ค. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) โดยได้รับเกียรติจาก นายไมตรี อินทุสุต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นวิทยากร โดยมี...

​ครม. เพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เป็นเดือนละ 2,000 บาทต่อคน

รม. เพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เป็นเดือนละ 2,000 บาทต่อคน   นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (7 มีนาคม  2566) เห็นชอบการเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จากเดิมเดือนละ 1,000 บาทต่อคน...

​ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ. กำกับธุรกิจเช่าซื้อรถและลีสซิ่ง อยู่ใต้กฎหมายสถาบันการเงิน ให้อำนาจแบงก์ชาติดูแลตรวจสอบได้

​ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ. กำกับธุรกิจเช่าซื้อรถและลีสซิ่ง อยู่ใต้กฎหมายสถาบันการเงิน ให้อำนาจแบงก์ชาติดูแลตรวจสอบได้   นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ว่า ปัจจุบัน 1 ใน 3 ของการทำธุรกรรมเช่าซื้อ เป็นการเช่าซื้อรถยนต์และการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และเป็นการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ แม้การทำธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค...

ครม.รับทราบผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลที่มีระยะเวลาชำระหนี้เกิน 12 เดือน คลังเผยหนี้ภาครัฐอายุเฉลี่ย 9 ปี 1 เดือน อยู่ในระดับบริหารจัดการได้

ครม.รับทราบผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลที่มีระยะเวลาชำระหนี้เกิน 12 เดือน คลังเผยหนี้ภาครัฐอายุเฉลี่ย 9 ปี 1 เดือน อยู่ในระดับบริหารจัดการได้ ภายใต้กลยุทธ์บริหารหนี้สาธารณะระยะ 5 ปี   น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 7 มี.ค. 66  ได้รับทราบผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลที่มีระยะเวลาชำระหนี้เกิน 12 เดือน...

​ครม.ไฟเขียวขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้สำหรับบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) 4 กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 3 ปีภาษี 66-68

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 มีนาคม2566 ว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม) ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ เพื่อขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ระยะที่...

​ครม. อนุมัติโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model วงเงิน 875 ล้านบาท เพื่อยกระดับมาตรฐานข้าวไทย สู่การแข่งขันในตลาดโลก

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (7 มีนาคม  2566) อนุมัติโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model  ภายใต้กรอบวงเงิน 874,832,000  ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร ตามแผนความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน 292 ศูนย์  เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ 58,400 ไร่ และพื้นที่ให้บริการ 60 ล้านไร่...

​ครม. อนุมัติ 3,191 ล้านบาท ให้ กฟน. และ กฟภ. สำหรับส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟบ้านไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ประจำ เดือน มกราคม – เมษายน 2566

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (7 มีนาคม  2566) อนุมัติวงเงิน 3,191,740,000 ล้านบาท ให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2566  เพื่อให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน  โดยเป็นกรอบวงเงินของการไฟฟ้านครหลวงจำนวน 517,950,000 บาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 2,673,790,000 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบในการลดภาระค่าครองชีพให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นกลุ่มเปราะบาง...

ครม. เห็นชอบร่างประกาศ กค. ยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ เรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ สร้างแรงจูงใจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในประเทศ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (7 มีนาคม  2566) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ เรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของกิจการยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง  สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนด้วย  ทั้งนี้ ของที่ได้รับการยกเว้นอากรศุลกากร ได้แก่ ของและส่วนประกอบของ ของที่นำเข้าเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ รวม 9 รายการ ดังนี้  1)...

​​​​​​​เชิญชวนเข้าร่วม ประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2566

เชิญชวนเข้าร่วม #ประกวด #นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2566 เงินรางวัลรวมกว่า 560,000 บาท เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566 ...นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย... หลักการดำเนินงานโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการพูดคุย ร่วมมือ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาในทุกระดับ ยึดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถขยายผลสู่ชุนชนอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์...

ผู้บริหาร สกสว. รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง หงส์ทอง” คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2566

ดร.ฉัตรฉวี คงดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ สกสว. เข้ารับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง หงส์ทอง” คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2566 ครั้งที่ 10 สาขาข้าราชการพลเรือนตัวอย่างดีเด่น ประเภทบุคคลรุ่นใหม่ จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นที่ปรึกษาโครงการ และ พล.ต. ม.ร.ว.วัยวัฒน์...

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15 “มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม”

📣 ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15 “มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม” “Humanities Hearing: Discussing Voices for Co-existence” ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงทะเบียน...

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้า ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ได้รับรางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565 สาขาผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม การแพทย์ และสาธารณสุข 2. กลุ่ม STIN...

🎥โครงการอนุรักษ์สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โครงการอนุรักษ์สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญ นักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” ความยาว ๘-๑๐ นาที หัวข้อ “ อาหารไทย /...

เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ หนองคาย-ท่านาแล้ง รถไฟข้ามโขง เส้นทางเลือกข้ามแดน ไทย-ลาว เพียง 20 บาท เดินทางข้ามประเทศ

เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ หนองคาย-ท่านาแล้งรถไฟข้ามโขง เส้นทางเลือกข้ามแดน ไทย-ลาว เพียง 20 บาท เดินทางข้ามประเทศ เส้นทางรถไฟมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อเชื่อมโยง และขยายการให้บริการด้าน Logistics ระหว่างประเทศ ภายในภูมิภาคอาเชียน ซึ่งทางรถไฟระหว่างประเทศไทย-ลาว จะให้บริการจาก สถานีรถไฟหนองคาย (ไทย) - ท่านาแล้ง (สปป.ลาว) ในระยะทาง 5.58 กิโลเมตร...

ททท. สำนักงานสุโขทัย ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม เวียนเทียนตะคัน เมืองโบราณสุโขทัย

สัมผัสกลิ่นอายความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาผ่านยุคสมัยต่าง ๆ ของเมืองสุโขทัย ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา) ซึ่งกำหนดจัดรวมทั้งหมด 3 ครั้ง ในปี 2566 รายละเอียดดังนี้  ครั้งที่ 1 : วันมาฆบูชา ณ "วัดราชธานี"  วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 19.00...

สถาบันราชานุกูลร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างเด็กและเยาวชนสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม ร่วมมือจัดงานรณรงค์วันดาวน์ซินโดรมโลก ปี 2023

สถาบันราชานุกูลร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างเด็กและเยาวชนสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม ร่วมมือจัดงานรณรงค์วันดาวน์ซินโดรมโลก ปี 2023 ในกิจกรรม "2023 Walk & Run for Down Syndrome" หรือ "เดิน-วิ่ง ไปกับเราเพื่อเด็กกลุ่มอาการดาวน์"  โดยมีเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ได้แก่ มูลนิธิ Five For All, มูลนิธิดาวน์ซินโดรม ประเทศไทย, สมาคมผู้ปกครองบุคคลดาวน์ซินโดรมประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย, มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ,...

ปลัดฯณัฐพล มอบรางวัล CAR & BIKE OF THE YEAR 2023 สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการร่วมพัฒนาผลิตยานยนต์คุณภาพให้ผู้บริโภค

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล CAR & BIKE OF THE YEAR 2023 สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการร่วมพัฒนาผลิตยานยนต์คุณภาพให้ผู้บริโภค    เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล CAR & BIKE OF THE YEAR...