ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ร่วมประชุมกับสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ในโครงการประชุมเชิงวิชาการ จังหวัดกระบี่

สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ ณ โรงแรมฮูลาฮูล่า จังหวัดกระบี่ โดยมีนายกเทศมนตรีของภาคใต้ใน 14 จังหวัดเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่ DGA ได้ประชุมในครั้งนี้ด้วย ในการหัวข้อ “ติดปีกท้องถิ่นยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย Digital Transformation” เพื่อร่วมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน และสามารถนำไปปรับประยุกต์และยกระดับงานบริการประชาชนในพื้นที่ของเทศบาล เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ได้รับความคิดเห็น และคำถามมากมาย...

พม. จัดงานวันสตรีสากล 2566 หนุนพลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน

 วันนี้ (8 มี.ค. 66) เวลา 08.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน" พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศแก่คุณหญิงณัฐิกา วัฒนเวคิน อังอุบลกุล ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสตรีอย่างต่อเนื่อง  และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น...

“สาธิต” หนุนการสร้างความยั่งยืนด้านการคลังเพื่อสุขภาพสตรี ตามนโยบาย APEC SMART FAMILIES

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย นโยบาย APEC SMART FAMILIES ให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร รวมถึงการดูแลสุขภาพสตรี ย้ำภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันสร้างความยั่งยืนด้านการคลังเพื่อสุขภาพสตรี เพื่อหนุนความสำเร็จในการพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหา           วันนี้ (8 มีนาคม 2566) ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดพิธีแถลงการณ์ความร่วมมือในประเด็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการความยั่งยืน ด้านการคลังเพื่อสุขภาพสตรี (Sustainable financing...

ปลัดวธ. ลงนาม MOU ร่วมดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

ปลัดวธ.ร่วมลงนาม (MOU) ข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เมื่อเร็วๆนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖...

ปลัดดีอีเอส หารือ World Bank ผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน

  วันนี้ (8 มีนาคม 2566) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้การต้อนรับ Mr. Fabrizio Zarcone ตำแหน่ง Country Manager ของธนาคารโลก สำนักงานประจำประเทศไทย (World Bank Thailand) และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ World Bank ในประเทศไทย และแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยดีอีเอส ได้กล่าวถึงนโยบายและโครงการที่สำคัญของกระทรวงฯ อาทิ การปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล การป้องกันและปราบปราม online scams การพัฒนา e-Government  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การพัฒนา Digital Literacy  Digital ID รวมถึงความร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วม ณ ห้อง 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มา    Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ไปรษณีย์ไทย x บขส. ผนึกเครือข่ายยานพาหนะ – เส้นทางเดินรถบริการขนส่ง “ฮับทูฮับ” ช่วยกระจายสินค้าพร้อมเพิ่มทางเลือกการขนส่งให้สะดวกอีกขั้น

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม และ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ...

สธ. เผยความคืบหน้าการดูแลกลุ่ม พกส. ลูกจ้างชั่วคราว ดำเนินการในประเด็น ที่อยู่ในอำนาจทั้งหมดแล้ว

กระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้าการดูแลกลุ่มพนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราว ดำเนินการในประเด็นที่อยู่ในอำนาจแล้ว ทั้งการปรับเป็นพนักงานกระทรวง การเสนอให้ได้รับค่าตอบแทนปฏิบัติงาน/เสี่ยงภัย รวมถึงดูแลช่วยเหลือเรื่องภาระหนี้สินและลดรายจ่าย           นายสรรเสริญ นามพรม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการดูแลกลุ่มพนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข ว่า กระทรวงสาธารณสุขและกลุ่มลูกจ้างได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางดำเนินการร่วมกัน โดยประเด็นที่อยู่ในอำนาจกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการแล้ว ได้แก่ 1) การยกเลิกการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ (รายเดือน/รายวัน)...

​ครม. อนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ครม. อนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)   วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  2566 มีมติอนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน และแผนเบิกจ่ายโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2...

เทศบาลนครตรัง เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ที่มีอายุ 7 – 12 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรัง เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ที่มีอายุ 7 – 12 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 กิจกรรมฝึกทักษะทางด้านกีฬาและนันทนาการในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 3 – 28 เมษายน 2566 ใน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล...

จังหวัดร้อยเอ็ดหนุนโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมจัดพื้นที่เปิดร้านค้ารองรับผลิตภัณฑ์จาก 8 อำเภอ 17 ตำบล ตามโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” วันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ห้องรับรองชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมคณะเพื่อหารือ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก...

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก ให้บริการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอป “หมอพร้อม”

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสำนักงานเทศบาลนครยะลา โดยให้บริการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม Digital ID เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และสะดวกแก่การทำธุรกรรมทางสุขภาพของบุคคลในสถานพยาบาลต่างๆ ข้อมูล    Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

รมว.สุชาติ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 31 สตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566

รมว.สุชาติ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 31 สตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566              กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิดชู 31 ผู้หญิงแกร่งทำงานเก่ง พร้อมมอบโล่รางวัล “สตรีทำงานดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 มุ่งหวังให้สตรีทำงานนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน              วันที่...

กรมอุตุฯ เตือน 12-13 มี.ค. 66 ไทยตอนบนเตรียมรับมือ ‘พายุฤดูร้อน’ ก่อตัวเร็ว ส่งผลดี ทำค่าฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือและภาคอีสานปรับตัวดีขึ้น .

กรมอุตุฯ เตือน 12-13 มี.ค. 66 ไทยตอนบนเตรียมรับมือ ‘พายุฤดูร้อน’ ก่อตัวเร็ว ส่งผลดี ทำค่าฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือและภาคอีสานปรับตัวดีขึ้น ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว โดยปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 35.5 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว และคาดว่าจะมีบางจังหวัดอุณหภูมิสูงสุดถึง 40-43 องศาเซลเซียส นางสาวชมภารี...

ผู้ว่าฯ กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการบริหารจัดการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ หลังเปิดใช้อาคารผู้โดยสารใหม่

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องควนสนามบิน ชั้น 1 ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โดยมีนายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยภาคพื้น รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ พร้อมนายศักรินทร์ ปุรินทราภิบาล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากรจังหวัดกระบี่...

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เคาะมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาพลังงาน ช่วยเหลือประชาชน ขยายเวลาตรึงราคาก๊าซ NGV และก๊าซหุงต้มอีก 3 เดือน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้ประเมินสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซ NGV ตั้งแต่ปลายปี 2564 ต่อเนื่องปี 2565 ที่อยู่ในระดับสูง ภาครัฐจึงได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประชุม กบง. จึงมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานขอความอนุเคราะห์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไปที่ 17.59...

Medlab Asia & Asia Health กลับมาจัดยิ่งใหญ่อีกครั้ง หลังทุบสถิติปิดดีลซื้อขายมูลค่า 35 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565

•    งานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน งานแสดงเครื่องมือแพทย์นี้มีส่วนช่วยการเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมเครื่องมือในอาเซียถึง 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ •    คาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คนจากกว่า 50 ประเทศ และผู้แสดงสินค้ามากกว่า 500 ราย ตลอด 3 วันการจัดงาน •    งาน Medlab Asia & Asia Health...

ตำรวจไซเบอร์เตือนภัย หวั่นเยาวชนตกเป็นเหยื่อซื้อไอเทมเกมออนไลน์

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ โฆษก กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ขอประชาสัมพันธ์เตือนภัยกรณีการซื้อสินค้า หรือไอเทมเกมออนไลน์ ดังต่อไปนี้         ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมีผู้เสียหายหลายรายถูกผู้ต้องหาหลอกลวงประกาศโฆษณาขายสินค้าประเภทไอเทมเกมออนไลน์ หรือสกุลเงินในเกมออนไลน์ผ่านเพจในเฟซบุ๊ก โดยเสนอขายในราคาถูกกว่าราคาของบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาเกมดังกล่าว เช่น สกุลเงินในเกม 1 แพ็ก มี 7,200 เหรียญ ราคา 3,700...

ทส. หารือแนวทางประกอบวิชาชีพควบคุมธรณีวิทยา เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทส. หารือแนวทางประกอบวิชาชีพควบคุมธรณีวิทยา เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วันนี้ (7 มีนาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือบทบาทและแนวทางการประกอบวิชาชีพควบคุม สาขาธรณีวิทยา ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม...