ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA จัดการประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ฉบับปรับปรุง: แนวปฏิบัติ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงาน ‘การประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ฉบับปรับปรุง: แนวปฏิบัติ’ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 โดยมี ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ DGA กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ต่อเนื่องด้วยเสวนาเรื่อง “ทำอย่างไร?...

ครม. อนุมัติ ‘แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570’ ตั้งเป้ายกระดับ EGDI ประเทศไทยขึ้นอันดับที่ 40 DGA พร้อมเชื่อมภาครัฐไทยพัฒนา ‘บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน’

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA มุ่งมั่นพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะของรัฐให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ “บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน” โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการและการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว มีการบูรณาการแบบไร้รอยต่อ เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนล่าสุด ‘แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570’ ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 28...

ธปท. ออกมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันภัยทุจริตทางการเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและหลากหลายรูปแบบ เช่น SMS หลอกลวง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอปพลิเคชันให้สินเชื่อปลอม และแอปพลิเคชันดูดเงิน ภัยหลอกลวงเหล่านี้ส่งผลกระทบให้ประชาชนต้องสูญเสียทรัพย์สิน หรือรายได้ที่เก็บออม รวมทั้งขาดความมั่นใจในการใช้บริการทางการเงินดิจิทัลของสถาบันการเงิน (สง.) ซึ่งอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการทำธุรกรรมทางการเงินในระยะต่อไป ธปท. ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว และไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกภาคการเงินดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง บนหลักการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองรับมือ เพื่อลดช่องทางของมิจฉาชีพ และช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อภัยการเงิน...

กรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปรากฏภาพบัตรประชาชน 7 ใบ ในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านเจ้าของภาพยืนยันเป็นผู้เสียหายที่ถูกนำบัตรประชาชนไปปลอมแปลงและนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

กรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปรากฏภาพบัตรประชาชน 7 ใบ ในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านเจ้าของภาพยืนยันเป็นผู้เสียหายที่ถูกนำบัตรประชาชนไปปลอมแปลงและนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง   เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 66 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีข่าวที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ที่บุคคลคนเดียวมีบัตรประชาชน 7 ใบ ซึ่งกรมการปกครอง ในฐานะสำนักทะเบียนกลาง ได้มอบหมายให้สำนักบริหารการทะเบียน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และได้พบกับเจ้าของบัตรประชาชนตัวจริงตามหลักฐานทางทะเบียนและข้อมูลการขอมีบัตรประชาชน ซึ่งได้รับรายงานว่า นายภาคิน สุขประพันธ์ เจ้าของบัตรฯ ได้ลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน...

กรมเจ้าท่า จัดระเบียบ อู่ต่อเรือทั่วประเทศ ส่งเสริมมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางน้ำทั้งระบบ

กรมเจ้าท่า จัดระเบียบ อู่ต่อเรือทั่วประเทศ ส่งเสริมมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางน้ำทั้งระบบ ... จากนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า กำกับ ควบคุม ดูแลการประกอบกิจการอู่เรือทั่วประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำทั้งระบบ นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย  เปิดเผยว่า จากกรณี เรือ สมูธ ซี 22 เกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะเรือจอดซ่อม ณ อู่เรือรวมมิตรด็อคยาร์ด...

การเปิดบัญชีของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และการเปิดรับลงทะเบียนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

การเปิดบัญชีของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และการเปิดรับลงทะเบียนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ณ วันที่ 10 มี.ค.2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 5,702,819 ราย นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565...

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร AIS Officer รุ่นที่ 48

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร AIS Officer รุ่นที่ 48   นายพันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร AIS Officer รุ่นที่ 48 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 10 มีนาคม 2566 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 9 คน...

ดีอีเอส เตือนกลโกงคนใกล้ตัว ระวังเซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์ และเป็นหนี้หมดตัว

ดีอีเอส เตือนกลโกงคนใกล้ตัว ระวังเซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์ และเป็นหนี้หมดตัว ดีอีเอส เตือนกลโกงคนใกล้ตัว ระวังเซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์ และเป็นหนี้หมดตัว           จากกรณีที่มีประชาชนได้รับความเสียหายจากการไว้วางใจคนใกล้ตัวและมีการเซ็นเอกสารในการกู้หนี้ โดยที่ผู้เซ็นต์เอกสารไม่ได้ไตร่ตรองรายละเอียดของเอกสารก่อนลงนามเซ็นเอกสาร จนก่อให้เกิดการสูญเสียและเป็นหนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อขึ้นนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ขอให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเซ็นเอกสาร ทั้งการเซ็นเอกสารในรูปแบบกระดาษ การเซ็นเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิสก์ ที่เรียกว่า การเซ็นเอกสารด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และการเซ็นเอกสารด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (Digital...

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แก่ สกสว.

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ รองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และนายปิยพล มั่นปิยมิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัย อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน มอบให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โดยมี...

สังคีตคอนเสิร์ต “สังคีตรักไทย สานใจภักดี” ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ซื้อบัตร คอนเสิร์ต”สังคีตรักไทย สานใจภักดี”

โค้งสุดท้าย สังคีตคอนเสิร์ต "สังคีตรักไทย สานใจภักดี" ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ซื้อบัตร คอนเสิร์ต"สังคีตรักไทย สานใจภักดี" หรือร่วมทำบุญให้กับนักเรียน เพื่อระดมทุนในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรี และห้องปฏิบัติการดนตรีที่ทรุดโทรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2เท่าบัตร VIP บริจาค 3,000 บาทบัตรระบุที่นั่ง บริจาค 1,000 บาทบัตรนักเรียน-นักศึกษา 300 บาทบริจาคตามกำลังศรัทธารับบัตรไม่ระบุที่นั่ง(รับหมายเลขที่นั่งหน้างาน)...

ชวนคนไทยทุกกลุ่มวัย หันมาใส่ใจการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและสม่ำเสมอ แนะ 10 วิธีช่วยการนอนหลับ เนื่องในวันนอนหลับโลก

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันนอนหลับโลก World Sleep Day ปี 2566 ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม ปีนี้มีคำขวัญคือ “การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง" ซึ่งการนอนหลับที่เพียงพอและสม่ำเสมอ เป็นองค์ประกอบสำคัญของการรักษาสุขภาพ ตลอดทุกช่วงวัยตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดา เด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน การนอนหลับมีบทบาทสำคัญกับการเจริญเติบโตพัฒนาการของร่างกายและสมอง ในวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ มีผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันสุขภาพและโรคประจำตัว...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แจ้งจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาท ประจำเดือนมีนาคม 2566

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แจ้งจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาท ประจำเดือนมีนาคม 2566 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ววันนี้ 10 มีนาคม 2566 สำหรับผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิมและรายใหม่ที่ลงทะเบียนสมบูรณ์ในระบบก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิสามารถตรวจสอบยอดเงินจากเลขที่บัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์ที่แจ้งรับเงินอุดหนุนไว้ แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ส่วนการตรวจสอบสถานะสิทธิเงินอุดหนุนบุตรนั้น สามารถตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง คือ 1)เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน...

กยศ. ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค วันที่ 11- 12 มี.ค. 66 จังหวัดสระแก้ว

กยศ. เชิญชวนผู้กู้ยืมที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” วันที่ 11 -12 มีนาคม 2566 นี้ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เชิญชวนผู้กู้ยืมที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock...

คลัง จ.อุบลราชธานี แนะนำวิธีง่ายๆ และสะดวกไม่มีปัญหาในการยืนยันตัวตนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้สุงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง

นางสาวเกษมนีย์ นาจาน คลัง จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า การยืนยันตัวตนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี 2 วิธี วิธีแรกคือ ยืนยันตัวตนที่ ธ.กรุงไทยฯ ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ส่วนผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง หากมายืนยันตัวตนด้วยตนเองอาจไม่สะดวก เพราะระบบจะทำการสแกนใบหน้าในบัตร ใบหน้าของแต่ละคน อาจจะแตกต่างไปจากในบัตรประชาชน...

กมธ.สว.ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่

วันนี้ (9 มี.ค.66) คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพรลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์การแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา นำคณะที่หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมาธิการ,...

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตรฯ คุมเข้มสั่งยกระดับมาตรการ PM 2.5 และตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส่วนหน้าภาคเหนือ

องนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตรฯ คุมเข้มสั่งยกระดับมาตรการ PM 2.5 และตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส่วนหน้าภาคเหนือ พลเอก คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พื้นที่ชุมชนเมือง รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร...

​”ธนกร” เผย “นายก” สั่งเร่งแก้ปัญหาผู้มีสิทธิเข้าคิวหน้าธนาคารเพื่อรอยืนยันตัวตน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ย้ำทุกส่วนต้องช่วยกันอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กังวลภาพประชาชนผู้มีสิทธิ แออัดหน้าธนาคารหรือจุดให้บริการ เพื่อรอเข้าแถว/ต่อคิว รอยืนยันตัวตนตามสาขาธนาคาร ที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  บางสาขาธนาคารในบางวัน ทั้งธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน อาจเปิดให้คิวบริการแบบจำกัดจำนวน เช่น แค่...

​โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สงขลา-จ.ยะลา ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาฯ และพบปะผู้นำดะวะห์ประเทศไทย 11 มี.ค. นี้

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 โดยมีกำหนดการ ดังนี้ ช่วงเช้า...