DGA ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ติดปีกท้องถิ่นยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย Digital Transformation” โครงการประชุมเชิงวิชาการ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสตูล จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล โดยมี นายวิชิต แซ่ลิ่ม ประธานสันนิบาตจังหวัดสตูล ให้การสนับสนุน ร่วมกับ นายกเทศมนตรีในจังหวัดสตูล ทั้ง 7 เทศบาลเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนแนวคิดงานบริการประชาชน และยกระดับงานบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ พร้อมเจ้าหน้าที่ DGA...

🌾รมว.เฉลิมชัย เปิดงานครบรอบ 17 ปี กรมการข้าว มุ่งพัฒนาชาวนาไทยก้าวข้ามเรื่องผลประโยชน์และการเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ🌾

🌾รมว.เฉลิมชัย เปิดงานครบรอบ 17 ปี กรมการข้าว มุ่งพัฒนาชาวนาไทยก้าวข้ามเรื่องผลประโยชน์และการเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ🌾 ◽️ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานวันสถาปนากรมการข้าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ กรมการข้าว โดยกิจกรรมภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงแม่โพสพ พิธีไหว้ศาลพระภูมิ...

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เตรียมจัดงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ 21 – 25 เม.ย. 2566 รอบเกาะรัตนโกสินทร์

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เตรียมจัดงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ 21 - 25 เม.ย. 2566 รอบเกาะรัตนโกสินทร์ มีกิจกรรมทั้งด้านศาสนา ศิลปะการแสดง เปิดพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ ตลาดย้อนยุค จำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมไทย 76 จังหวัด ประกวดภาพถ่าย เสวนาวิชาการ ทำบุญไหว้พระ พร้อมจัดรถ ขสมก....

ผู้ตรวจทาวันฯ ลงใต้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย MIND “ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” ส่งเสริมธุรกิจดูแลชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจทาวันฯ ลงใต้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย MIND “ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” ส่งเสริมธุรกิจดูแลชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ฯ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ยศิลาทอง ประกอบกิจการเหมืองแร่ ผลิตและจำหน่ายหิน ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง...

ผู้ตรวจทาวันฯ ลงพื้นที่สตูล ตรวจราชการรอบ 1 เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย MIND “ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน”

ผู้ตรวจทาวันฯ ลงพื้นที่สตูล ตรวจราชการรอบ 1 เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย MIND “ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น.  นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล โดยมี...