สถาบัน TDGA โดย DGA นำคณะผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร e-GCEO#9 ศึกษาดูงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำคณะผู้บริหารระดับสูงใน ‘หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-GCEO#9)’ ศึกษาดูงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด โดยมี Mr. Edison Xu, Board...