โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566

กองนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3673 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08...

ครม.เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ถึงวันที่ 20 ก.ค.นี้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต  โทร. 02-2415600-18 ต่อ 552302   Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

การเปิดบัญชีของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และการเปิดรับลงทะเบียนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08...

ครม. เห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล และน้ำมันเตาที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้าออกไปอีก 6 เดือน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต  โทร. 02-2415600-18 ต่อ 552302   Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ครม. เห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือ เรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายอัตราอากรทั่วไป ส่วนโครงสร้างอัตราอากร กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์  02-667-6476 หรือสอบถามปัญหาทางศุลกากร ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) หมายเลข  02-667-6656 หรือ สายด่วน 1164 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

สำนักงานเขตาบางกอกน้อย ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย กำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขฟรี

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตาบางกอกน้อย ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย กำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขฟรี สำหรับประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึง 14 เมษายน 2566 (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) ณ จุดบริการเคลือนที่วัดภาวนาภิรตาราม จึงขอเชิญทุกท่านนำสุนัขทั้งในและนอกบ้าน เข้ารับการทำหมันฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 02 424 7880...

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี

   ประชาสัมพันธ์ เขตปทุมวัน กิจกรรมรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ประชาชนบ้านใดที่มีสัตว์เลี้ยงในครอบครอง เช่น สุนัข หรือ แมวที่มีอายุเกิน 3 เดือนขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่อยู่ในช่วงตั้งท้องหรือให้นมลูกปีนี้ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือฉีดวัคซีนเกิน 6 เดือนขึ้นไป  แนะนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสัตว์มาลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ฟรี Cr. FB สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More