ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ DGA เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘PDPA & Open Data กับศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์’ จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ‘PDPA & Open Data กับศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์’ ในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารและตุลาการศาลปกครอง จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) แนวทางและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) ให้แก่...

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัย (Subject Matter Expertise : SME Test) ครั้งที่ 2/2566

Post Content Read More Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/

​นายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหาราคาโรงแรม ร้านอาหาร พุ่งเท่าตัวหลังท่องเที่ยวฟื้นเร็ว มอบหน่วยงานเกี่ยวข้องกำกับใช้ชิด พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการกำหนดค่าบริการเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาส

นายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหาราคาโรงแรม ร้านอาหาร พุ่งเท่าตัวหลังท่องเที่ยวฟื้นเร็ว มอบหน่วยงานเกี่ยวข้องกำกับใช้ชิด พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการกำหนดค่าบริการเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ช่วยรักษาภาพลักษณ์ประเทศระยะยาว วันที่ 29 มีนาคม 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้รับทราบถึงข้อมูลภาคการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นฟื้นตัวรวดเร็ว โดยตั้งแต่ต้นปี ถึง 27 มี.ค. 66 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว 6.15...

อธิบดีกรมการจัดหางาน สั่งลุย กวาดล้างต่างชาติลักลอบทำงานผิดกฎหมายพื้นที่ห้วยขวาง

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนายสันติ นันตสุวรรณ นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นำชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ลงพื้นที่ห้วยขวาง เพื่อตรวจสอบปราบปรามคนต่างชาติที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย ร่วมกับ พ.ต.ท. ไอยรา อากาศวิภาต สวป.สน....

วธ. ส่งเสริมให้เกิดศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมฯ ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษากว่า 7,732 แห่งทั่วประเทศ พร้อมมอบรางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ 2

วธ. ส่งเสริมให้เกิดศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมฯ ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษากว่า 7,732 แห่งทั่วประเทศ พร้อมมอบรางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ 2 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย ร่วมเฝ้าระวังกระแสวัฒนธรรมที่มากับสื่อในยุคโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย วธ. โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม...

สภากาชาดไทย สร้างอาสาสมัครกาชาดสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

วันที่ 26 มีนาคม 2566 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ “สร้างอาสาสมัครกาชาดสู่ชุมชน” ณ ชุมชนวัดดีดวด และชุมชนซอยสมบุญพัฒนา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้อาสาสมัครกาชาดร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยและผู้นำในชุมชน จำนวน 150 คน ได้นำความรู้ และทักษะที่ตนเองมี ไปวางแผนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมุ่งเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ...

ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 เมษายน 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ  โทร. 08...

“พ.ร.บ. กยศ. ฉบับแก้ไข มีผลบังคับใช้แล้ว ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เปิดให้กู้ Reskill Upskill และเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โทรศัพท์ : 0-2016-2600. Call Center : 0 2016 4888. โทรสาร : 0-2016-2666.   Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และประชารัฐสวัสดิการใหม่สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ  โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08...