ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมฝนหลวงฯ เร่งช่วงชิงสภาพอากาศ ส่ง 7 หน่วยปฏิบัติการ กระจายกำลังขึ้นบินทำฝน “เหนือ อีสาน กลาง ใต้” บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า เติมน้ำให้เขื่อน แก้ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

กรมฝนหลวงฯ เร่งช่วงชิงสภาพอากาศ ส่ง 7 หน่วยปฏิบัติการ กระจายกำลังขึ้นบินทำฝน “เหนือ อีสาน กลาง ใต้” บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า เติมน้ำให้เขื่อน แก้ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้  #หน่วยฯเชียงใหม่ ขอแจ้งแผนบิน ภารกิจ : บรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า และเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อน แนวการบิน - บริเวณ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน บริเวณ...

กรมฝนหลวงฯ เร่งช่วงชิงสภาพอากาศ ส่ง 7 หน่วยปฏิบัติการ กระจายกำลังขึ้นบินทำฝน “เหนือ อีสาน กลาง ใต้” บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า เติมน้ำให้เขื่อน แก้ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

กรมฝนหลวงฯ เร่งช่วงชิงสภาพอากาศ ส่ง 7 หน่วยปฏิบัติการ กระจายกำลังขึ้นบินทำฝน “เหนือ อีสาน กลาง ใต้” บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า เติมน้ำให้เขื่อน แก้ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้  #หน่วยฯเชียงใหม่ ขอแจ้งแผนบิน ภารกิจ : บรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า และเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อน แนวการบิน - บริเวณ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน บริเวณ...

จังหวัดสตูล เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaiD” มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล “สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”

วันนี้ (7 เม.ย.66) นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ปลัดจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสตูล ได้เข้าถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกันแทนระบบเดิม และกระทรวงมหาดไทยได้เปิดตัวใช้แอปพลิเคชัน “ThaiD”(Thai Digital Identity) หรือ ไทยดี ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการใช้ทำธุรกรรมรวมถึงการใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วย สำหรับแอปพลิเคชัน “ThaiD” เป็นมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คือ สามารถใช้แทนการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในท่าอากาศยานประเทศไทยได้ , ลงทะเบียนด้วยตนเองเปรียบเทียบใบหน้าเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ทันที...

จังหวัดสตูล เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaiD” มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล “สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”

วันนี้ (7 เม.ย.66) นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ปลัดจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสตูล ได้เข้าถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกันแทนระบบเดิม และกระทรวงมหาดไทยได้เปิดตัวใช้แอปพลิเคชัน “ThaiD”(Thai Digital Identity) หรือ ไทยดี ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการใช้ทำธุรกรรมรวมถึงการใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วย สำหรับแอปพลิเคชัน “ThaiD” เป็นมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คือ สามารถใช้แทนการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในท่าอากาศยานประเทศไทยได้ , ลงทะเบียนด้วยตนเองเปรียบเทียบใบหน้าเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ทันที...

จังหวัดสตูล เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaiD” มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล “สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”

วันนี้ (7 เม.ย.66) นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ปลัดจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสตูล ได้เข้าถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกันแทนระบบเดิม และกระทรวงมหาดไทยได้เปิดตัวใช้แอปพลิเคชัน “ThaiD”(Thai Digital Identity) หรือ ไทยดี ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการใช้ทำธุรกรรมรวมถึงการใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วย สำหรับแอปพลิเคชัน “ThaiD” เป็นมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คือ สามารถใช้แทนการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในท่าอากาศยานประเทศไทยได้ , ลงทะเบียนด้วยตนเองเปรียบเทียบใบหน้าเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ทันที...

จังหวัดสตูล เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaiD” มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล “สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”

วันนี้ (7 เม.ย.66) นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ปลัดจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสตูล ได้เข้าถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกันแทนระบบเดิม และกระทรวงมหาดไทยได้เปิดตัวใช้แอปพลิเคชัน “ThaiD”(Thai Digital Identity) หรือ ไทยดี ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการใช้ทำธุรกรรมรวมถึงการใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วย สำหรับแอปพลิเคชัน “ThaiD” เป็นมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คือ สามารถใช้แทนการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในท่าอากาศยานประเทศไทยได้ , ลงทะเบียนด้วยตนเองเปรียบเทียบใบหน้าเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ทันที...

กรมอุตุฯ ออกประกาศ เตือนประชาชน 7-9 เม.ย. 2566 เฝ้าระวังพายุฤดูร้อน พายุฝน ลูกเห็บ

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ในวันนี้ (7 เม.ย. 66) หลังจากนั้นจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคเหนือตามลำดับ ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย โดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบ วันที่ 7 เมษายน 2566 ภาคเหนือ:                       จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:    ...

กรมอุตุฯ ออกประกาศ เตือนประชาชน 7-9 เม.ย. 2566 เฝ้าระวังพายุฤดูร้อน พายุฝน ลูกเห็บ

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ในวันนี้ (7 เม.ย. 66) หลังจากนั้นจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคเหนือตามลำดับ ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย โดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบ วันที่ 7 เมษายน 2566 ภาคเหนือ:                       จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:    ...

สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ดึงประชาชนทุกระดับ มีส่วนร่วมทางการเมือง

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมกับนายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าวจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความจำเป็นและความถูกต้องของกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถถ่ายทอดความรู้แก่คนในครอบครัว เพื่อเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติผ่านกิจกรรม Active Learning ให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้น ?นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า กกต....

สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ดึงประชาชนทุกระดับ มีส่วนร่วมทางการเมือง

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมกับนายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าวจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความจำเป็นและความถูกต้องของกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถถ่ายทอดความรู้แก่คนในครอบครัว เพื่อเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติผ่านกิจกรรม Active Learning ให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้น ?นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า กกต....

สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร จัดทำผ้ํายันต์พระนํารํายณ์ทรงครุฑประทับบนพระรําหูศูนย์บริกํารโลหิตแห่งชําติ เพื่อมอบให้ผู้บริจําคโลหิตทั่วประเทศ เป็นของขวัญปีใหม่ไทย เสริมมงคลชีวิต

สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร จัดทำผ้ํายันต์พระนํารํายณ์ทรงครุฑประทับบนพระรําหูศูนย์บริกํารโลหิตแห่งชําติ  เพื่อมอบให้ผู้บริจําคโลหิตทั่วประเทศ เป็นของขวัญปีใหม่ไทย เสริมมงคลชีวิต Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร จัดทำผ้ํายันต์พระนํารํายณ์ทรงครุฑประทับบนพระรําหูศูนย์บริกํารโลหิตแห่งชําติ เพื่อมอบให้ผู้บริจําคโลหิตทั่วประเทศ เป็นของขวัญปีใหม่ไทย เสริมมงคลชีวิต

สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร จัดทำผ้ํายันต์พระนํารํายณ์ทรงครุฑประทับบนพระรําหูศูนย์บริกํารโลหิตแห่งชําติ  เพื่อมอบให้ผู้บริจําคโลหิตทั่วประเทศ เป็นของขวัญปีใหม่ไทย เสริมมงคลชีวิต Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

บอร์ด ธ.ก.ส. เห็นชอบดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 และประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 วงเงินรวมกว่า 8,282 ล้านบาท

บอร์ด ธ.ก.ส. เห็นชอบดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 และประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 วงเงินรวมกว่า 8,282 ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2566 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 กรอบวงเงินงบประมาณ 7,566.86 ลบ. เกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ 1.6 ล้านราย...

บอร์ด ธ.ก.ส. เห็นชอบดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 และประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 วงเงินรวมกว่า 8,282 ล้านบาท

บอร์ด ธ.ก.ส. เห็นชอบดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 และประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 วงเงินรวมกว่า 8,282 ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2566 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 กรอบวงเงินงบประมาณ 7,566.86 ลบ. เกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ 1.6 ล้านราย...

บสย. จัดประชุมพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 1/2566 (The 1st Town Hall Meeting 2023) ถอดรหัส วัฒนธรรมองค์กร สู่ความยั่งยืน

บสย. จัดประชุมพนักงานทุกระดับครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (The 1st Town Hall Meeting 2023) รูปแบบ Hybrid Meeting ภายใต้แนวคิด “TCG POWER FORWARDING” โดยมีนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. เป็นประธานการประชุม ร่วมกับพนักงานกว่า 300...

บสย. จัดประชุมพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 1/2566 (The 1st Town Hall Meeting 2023) ถอดรหัส วัฒนธรรมองค์กร สู่ความยั่งยืน

บสย. จัดประชุมพนักงานทุกระดับครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (The 1st Town Hall Meeting 2023) รูปแบบ Hybrid Meeting ภายใต้แนวคิด “TCG POWER FORWARDING” โดยมีนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. เป็นประธานการประชุม ร่วมกับพนักงานกว่า 300...

ปภ.ชัยนาท เตือนระวังพายุฤดูร้อน ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด

นายคำรณ อิ่มเนย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า เดือนที่แล้วเกิดเหตุพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง มีบ้านเรือนเสียหายไปกว่า 10 หลัง ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนมาแล้ว โดยเฉพาะวันที่ 6-9 เมษายนนี้ มีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน จะทำให้ประเทศไทยตอนบนเกิดพายุลมแรง โดยเริ่มในภาคอีสานก่อน จึงขอเตือนพี่น้องประชาชนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมตรวจสอบบ้านเรือนให้แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา หากพบไม่แข็งแรงให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขทันที หากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย งดใช้เครื่องมือสื่อสาร อย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง...

ปภ.ชัยนาท เตือนระวังพายุฤดูร้อน ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด

นายคำรณ อิ่มเนย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า เดือนที่แล้วเกิดเหตุพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง มีบ้านเรือนเสียหายไปกว่า 10 หลัง ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนมาแล้ว โดยเฉพาะวันที่ 6-9 เมษายนนี้ มีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน จะทำให้ประเทศไทยตอนบนเกิดพายุลมแรง โดยเริ่มในภาคอีสานก่อน จึงขอเตือนพี่น้องประชาชนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมตรวจสอบบ้านเรือนให้แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา หากพบไม่แข็งแรงให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขทันที หากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย งดใช้เครื่องมือสื่อสาร อย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง...

กรมเจ้าท่า คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานาชุมชน

จากนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ได้ออกควบคุม กำกับ และอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความพร้อมและความมั่นใจในการรองรับนักท่องเที่ยว  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิ​ทัศน์​ศาสนสถาน​ "เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันจักรี​ ณ​ วัดใหญ่จอมปราสาท​ ตำบลท่าจีน​ อำเภอเมืองสมุทรสาคร​ จังหวัดสมุทรสาคร​ โดยมีนายณรงค์​ รักร้อย​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร​ เป็นประธาน​ เพื่อความร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ปลูกจิตสำนึกด้านสาธารณะ และปลูกฝั่งจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม...

ดีอีเอสร่วมงาน Block On The Beach 2023

  วันนี้ (6 เมษายน 2566) - ดร.เอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Block On The Beach 2023 โดยได้ร่วมกล่าว Keynote ในหัวข้อ “Updates on Digital Thailand: The Role of Government” ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “FUTURE OF WEB 3.0 + AI” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย ทั้งนี้  ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ณ โรงแรม Avista Grande Karon จังหวัดภูเก็ต ข้อมูล    Credit :...