ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ร่วมประชุมหารือพร้อมให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้บริการประชาชน ‘การพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)’

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมประชุมหารือพร้อมให้การต้อนรับ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองประธานฯ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมด้วย นายธนิต ภูมิถาวร ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายณรงค์วิทย์ พบพาน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม...

🌾🌾อธิบดีกรมการข้าว ลุยงานตรวจความก้าวหน้า ก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดสุพรรณ หวังเพิ่มโอกาสเกษตรกรเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดี🌾🌾

▫️วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์  อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย โครงการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี บนพื้นที่กว่า 20 ไร่  ▫️อธิบดีกรมการข้าว​ เปิดเผยภายหลังการตรวจพื้นที่ในการสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรีว่า กรมการข้าวได้ดำเนินงานโครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมในจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่า 300,000 ไร่ต่อปี (นาปีและนาปรัง) และยังไม่มีหน่วยงานที่มีภารกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยาย...

กกต.ตรัง กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

กกต.ตรัง กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับ วันนี้ (11 เม.ย.66) นายสุวิชาญ ประชาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กกต.ตรัง กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1-เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดตรัง ในวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง...

นายกเทศบาลนครกรุงเก่า เชิญชวนประชาชน สาดน้ำสงกรานต์ กับช้าง หลังเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 11 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอยุธยา วังช้างแลเพนียดอยุธยา ร่วมกันจัดแถลงข่าว สงกรานต์อยุธยา สาดน้ำกับช้าง ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร...

สำนักงาน คปภ.จังหวัดสตูล แนะก่อนเดินทางช่วงสงกรานต์ 2566 นี้ ควรมีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์สงกรานต์บ้านหายห่วง (ไมโครอินชัวรันส์) อุ่นใจทุกการเดินทางปลอดภัยทั้งบ้านปลอดภัยทั้งคน

วันนี้ (11 เม.ย.66) นางสาวพนิดา ชุมโชติ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดสตูล กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งมอบความห่วงใยให้กับประชาชนทุกคนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกเคมเปญกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5,000 บาท และกรมธรรม์สงกรานต์บ้านหายห่วง (ไมโครอินชัวรันส์) คุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท คุ้มครองการโจรกรรม...

วิทยาลัยเทคนิคตราดเปิดจุดให้บริการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะ ภายใต้โครงการอาชีวะอาสา “ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์”

(11 เม.ย. 66) นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดจุดให้บริการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ภายใต้โครงการอาชีวะอาสา “ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคตราดดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยใช้เกณฑ์การตรวจสภาพรถที่ได้มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก ด้วยการเปิดให้บริการประชาชน บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามแขวงทางหลวงตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด นายจิรพงค์...

กกต.พิจิตร จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้ง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรจัดขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจในตัวบทของระเบียบ ข้อกฎหมาย ประกาศ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ใช้เป็นกรอบกติกาในการควบคุมการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค รวมถึงการหาเสียงเลือกตั้งภายใต้กรอบระเบียบและข้อกฎหมาย ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งของจังหวัดพิจิตรดำเนินกิจกรรมด้วยความมั่นใจว่าจะไม่ถูกกลั่นแกล้งกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี ด้วยความไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพิจิตรทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง...

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี เตือนให้ระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

นายวงศกร นราธาวา หัวหน้ากลุ่มนิติกรรมสัญญา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราขการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 ให้วันที่ 17 เมษายน 2566 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน วันที่ 13 - 17 เมษายน 2566 รวม 5 วัน จึงคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวทางน้ำ...

ไปเลือกตั้งไม่ได้ กกต.สกลนคร ย้ำต้องแจ้งเหตุก่อน 7 หลัง 7

ผอ.กกต.สกลนคร ชี้แจงวิธีการแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง พร้อมเชิญชวนประชาชนใช้ แอป “Smart Vote” สืบค้นข้อมูลการเลือกตั้ง 2566 วันนี้ (11 เม.ย.66) นายวันชัย โชควิเศษชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ซึ่งต้องแจ้งเหตุภายใน...

กระทรวงพาณิชย์ เพิ่มความเข้มตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระในท่าอากาศยาน ช่วงวันหยุดสงกรานต์

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้นายตรวจชั่งตวงวัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระในท่าอากาศยานพาณิชย์ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระรวม 1,044 เครื่อง เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานดอนเมือง เริ่มมีประชาชนมาใช้บริการค่อนข้างหนาแน่น เฉลี่ยวันละกว่า 80,000 คน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าที่ใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งมีทั้งหมด 200 เครื่อง เป็นเครื่องชั่งในอาคาร 1 จำนวน 100 เครื่อง เครื่องชั่งในอาคาร...

กระทรวงการต่างประเทศ ประสานความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านวางมาตรการแก้ปัญหาหมอกควัน และเตรียมนำไปหารือในการประชุมอาเซียนอีกครั้ง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดประชุมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันในระดับรัฐบาล รวมไปถึงระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสไปแล้ว ซึ่งในประเทศเพื่อนบ้านก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน ประเทศไทยได้แบ่งปันความรู้ทั้งเรื่องของการเผา ส่วนมาตรการไม่รับซื้อสินค้าที่มาจากการเผา เป็นมาตรการของบางประเทศที่ดำเนินการในอดีตที่ผ่านมา แต่ประเทศไทยพยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหา ส่วนเรื่องซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าที่มาจากการเผาเป็นขั้นตอนต่อไป ส่วนกรณีภาคประชาชนจะลงชื่อยื่นเรื่องฟ้องนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องหมอกควันได้ ย้ำว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้ว และเป็นปัญหาที่รัฐบาลพยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเกิดโควิด 19 ปัญหาหมอกควันเบาบางลง แต่ตอนนี้กลับมาอีกครั้ง ไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้าน แต่รวมไปถึงประเทศไทยที่ต้องแก้ไข มีมาตรการทุกระยะ ทั้งระยะสั้นระยะกลาง และระยะยาว...

เตือน!! รับมือพายุฤดูร้อนช่วงสงกรานต์ 14 – 15 เม.ย. 2566

สภาพอากาศช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์วันที่ 10 - 13 เมษายนนี้ ประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศร้อน จากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในขณะที่ลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่ . ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง จากนั้นในช่วงวันที่ 14 - 15 เมษายน มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นปะทะกับอากาศร้อนถึงร้อนจัด ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น มีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง...

กรมการขนส่งทางราง เปิดแผนอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางระบบขนส่งทางรางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

  ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 โดยมีการดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้                    1. กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลระบราง ได้จัดเจ้าหน้าที่ของ ขร. ดำเนินการประสานกับหน่วยงานผู้ให้บริการหากเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งดำเนินการสุ่มตรวจระบบขนส่งทางรางรูปแบบต่างๆ เพื่อตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐาน...

ออมสิน ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบายมีผลตั้งแต่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ออมสิน ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบายมีผลตั้งแต่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ธ.ออมสินปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.50% ต่อปี...

“ปลัด ทส.” ยกย่อง ขรก.ดีเด่น ประจำปี 65 ย้ำให้รักษามาตรฐาน เผยแพร่ความสำเร็จสู่เพื่อน มีค่านิยมสุจริต และ “คิดดี พูดดี ทำดี”

“ปลัด ทส.” ยกย่อง ขรก.ดีเด่น ประจำปี 65 ย้ำให้รักษามาตรฐาน เผยแพร่ความสำเร็จสู่เพื่อน มีค่านิยมสุจริต และ “คิดดี พูดดี ทำดี” วันนี้ (10 เมษายน 2566) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ...

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส่วนราชการ

 การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี      วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม...

เราจะใช้ช่วงวันหยุดยาวของเราอย่างมีความสุขได้ยังไง?

  ในช่วงวันหยุดยาว คนไทยหลายคนอาจมีโอกาสกลับไปพบปะกับครอบครัวที่พวกเขารัก หลายคนรอคอยช่วงเวลานี้ของปีอย่างใจจดใจจ่อเพราะเขาอาจมีโอกาสได้กลับไปหาครอบครัวแค่ปีละครั้งเท่านั้น   อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ในทุกวันนี้มีมากขึ้น หลายคนอาจรู้สึกว่า ถึงแม้ตัวเขาได้อยู่กับครอบครัว แต่ก็ไม่รู้สึกว่าได้อยู่ด้วยกันจริงๆ นอกจากนั้น เราอาจเคยได้ยินบางคนพูดถึงคำว่า “สังคมก้มหน้า” และเราอาจเห็นภาพนี้อยู่บ่อยๆที่ว่า พ่อแม่ลูกนั่งทานอาหารโต๊ะเดียวกัน แต่ทั้งสามคนกำลังก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ของตัวเอง   นายสัตยา ผ่องศรี โฆษกของพยานพระยะโฮวาในประเทศไทยบอกว่า “ความเหนื่อยล้าจากการทำงาน สื่อสังคมออนไลน์ อาจทำให้ครอบครัวไม่ได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพด้วยกัน พวกเราที่เป็นพยานพระยะโฮวารักและห่วงใยครอบครัวคนไทยทุกคน เราจึงอย่างแบ่งปันข้อแนะดีๆจากเว็บไซต์ของเราให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่าน”...

โฆษกรัฐบาลร่วมถกคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ย้ำกรอบแนวทางหลักในการประชาสัมพันธ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีโฆษกกระทรวง ผู้แทน/ตัวแทนจาก 20...