ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดพัทลุง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566 ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ...

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล, โรงเรียนสตูลวิทยา และโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมพร้อมชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะ ป.ป.ช. ตามข้อสังเกตการณ์ โดยห้วงระยะเวลานี้ใกล้เข้าสู่ช่วงของการเปิดภาคการศึกษาประจำปี 2566 ดังนั้น...

ส.ปชส.ตราด ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ประชาชนระยะเร่งด่วน

วันนี้ (29 เม.ย. 66) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด รายงานว่า จากสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อนปี 2566 ที่ผ่านมาต่างได้รับผลกระทบจากต้นทุนราคาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น และสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงเห็นถึงความจำเป็นสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนในส่วนของค่าไฟฟ้า ดังนี้ 1.มาตรการต่อเนื่องของกระทรวงพลังงานที่ได้ดำเนินการอยู่ (กลุ่มเปราะบาง) สำหรับงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 (4 เดือน) โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราส่วนลดเดียวกันกับช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2566 - ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง...

สคบ.ตราด จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2566

วันนี้ (29 เม.ย.66) นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย จังหวัดตราด ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการฯจัดขึ้นบริเวณหน้าจวนเรสิดัง กัมปอร์ต โดยมีประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดให้วันที่ 30 เมษายนของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองผู้บริโภค” เพื่อเป็นการน้อมรำลึถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2522 โดยแต่ละปีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนกลาง...

ผู้ว่าบึงกาฬ เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบความช่วยเหลือห่วงใย “ส่งมอบถุงธารน้ำใจแก่ผู้ประสบวาตภัย” อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และในฐานะประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ สมาชิกกาชาดอำเภอปากคาด ร่วมด้วย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอปากคาด ผู้นำชุมชนอำเภอปากคาด รับมอบถุงธารน้ำใจจากสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี สำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำทีมติดตามสถานการ์ผลผลิต “มังคุดซื่อสัตย์” ในพื้นที่อำเภอกะปง

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการมังคุด ภายใต้กิจกรรมพรีออเดอร์มังคุดทิพย์พังงา ปี 2566 ณ สวนมังคุด คุณณัฐพร เจนจรัสเมธา ม.2 ต.เหมาะ อำเภอกะปง เพื่อพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ร่วมหารือการดำเนินกิจกรรมพรีออเดอร์ผลไม้มังคุดทิพย์ ปี 2566 วางแผนการบริหารจัดการมังคุดคุณภาพดี...

กองพลทหารราบที่ 15 จังหวัดปัตตานี จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2565 ดำรงไว้ซึ่งความภาคภูมิที่ครั้งหนึ่งได้รับใช้ประเทศชาติ

วันนี้ (29 เม.ย.66) เวลา 15.30 น. ณ ศาลาสมเด็จพระสุริโยทัย ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15...

คณะนักประดิษฐ์ และนักวิจัยไทย สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดประดิษฐกรรมและนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

คณะนักประดิษฐ์ และนักวิจัยไทย สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดประดิษฐกรรมและนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. กล่าวแสดงความยินดีกับคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดประดิษฐกรรมและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 48...

ศรีสะเกษ !! ทต.ผือใหญ่เปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟขอฝน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่บริเวณวัดบ้านหนองแปน ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายปวีณ แซ่จึง ได้เป็นเปิดงานโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 2566 ทต.ผือใหญ่ โดยมีนายประยูร เดชหาญ นายกเทศมนตรีตำบลผื่อใหญ่ ในนามประธานคณะกรรมการการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 นำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผื่อใหญ่ ข้าราชการ พนักงานและประชาชนชาวตำบลผื่อใหญ่จำนวน 14 หมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียงจำนวนประมาณ 350...

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายด้าน AI ที่ขอนแก่น เน้นให้สถานศึกษาสร้างคนสร้างอาชีพด้าน IT ป้อนตลาดแรงงาน

วันนี้ (29 เม.ย. 66) นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative AI Hackathon 2023 ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จัดขึ้นที่ศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เพื่อเป็นการพัฒนาครู นักศึกษา ครูฝึกในสถาบันการศึกษาต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สนใจและกำลังคนในสถานประกอบการให้มีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาให้คอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ ที่กำลังเข้ามามีบทบาทที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากต่อวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big...

ผู้ว่าฯโคราชเปิดงาน “ปล่อยของ ส่งน้องเรียน” ฉลองครบรอบ 10 ปี ร้านโคราชปันกัน ร่วมกับเดอะมอลล์โคราชและพันธมิตรเปิดประมูลและแบ่งปันสินค้า Rare Items หาทุนการศึกษา

วันนี้(29 เม.ย. 66) นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ ผู้อำนวยการโครงการร้านปันกัน คุณภารดี เกียรติภิญโญชัย ประธานกรรมการร้านโคราชปันกัน กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเทพนคร คุณกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด คุณชัญญ์ญาณ์ ธำรงวินิจฉัย ผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาด...

จังหวัดหนองคาย สานสัมพันธ์แรงงานหนองคาย รวมพลังจิตอาสา ปลูกป่า ทำความดี

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2566 "สานสัมพันธ์แรงงานหนองคาย รวมพลังจิตอาสา ปลูกป่า ทำความดี" ณ วัดพระธาตุบุ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนส่วนราชการ สถานประกอบการ ผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างเข้าร่วมงานและร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ลูกจ้างที่เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน...

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) อำเภอเมืองหนองคาย เฝ้าระวังยาเสพติด

อำเภอเมืองหนองคาย มอบหมายให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) อำเภอเมืองหนองคาย 8 ตำบล ปฎิบัติภารกิจเข้าเวรรักษาความปลอดภัยตลอดริมแม่น้ำโขง เพื่อเฝ้าระวังการนำเข้ายาเสพติด แรงงานต่างด้าวและสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามจุดเสี่ยงริมแม่น้ำโขง ซึ่งผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230429203534342 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย บูรณาการพลังภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง มุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกรูปแบบด้วยกลไกการบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ได้มอบหมายจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคาย โดยการอำนวยการของนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายประทัป อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอหนองคาย โดยนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย/ผอ.ศป.ปส.อ.เมืองหนองคาย นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง...

เชิญชมงานแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม Lamphun CPOT Fair 2023 วันที่ 29-30 เมษายนนี้

วันนี้ (29 เม.ย.66) เวลา 17.00 น. ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ อ.เมือง จ.ลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน พ.ศ.2566 (Lamphun Cutural Product of Thailand Fair) ตามโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมลำพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจสรรสร้างสู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน...

นายกฯ ยินดีไทยติดอันดับ 1 นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ประเทศไทยติดอันดับ 1 ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก Airbnb แพลตฟอร์มจองที่พักออนไลน์ระดับโลก ในช่วงปี 2565 สะท้อนไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมดึงดูดนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ โดยเมืองยอดนิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกามากเป็นอันดับ 1...

​กกจ. ส่งแรงงานไทยทำงานต่างประเทศต่อเนื่อง เดือน พ.ค. ตั้งเป้าส่ง 5 ประเทศ กว่า 1,400 คน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน มีภารกิจในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยมีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปี 2566 ประเทศไทยมีเป้าหมายจัดส่งโดยภาครัฐ ใน 3 ประเทศหลัก คือ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อิสราเอล และญี่ปุ่น รวม 11,300 คน แบ่งเป็นกาหลีใต้ เป้าหมาย 4,400...

ก.แรงงาน ผลิตช่างโซล่าเซลล์ ช่วยลดค่าไฟเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนาช่างโซล่าเซลล์บริการประชาชน ลดค่าไฟบ้าน ลดภาวะโลกร้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67766 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

มหาดไทยจับมือ EU และ UNDP เปิดโครงการ “Strengthening SDG Localization in Thailand ร่วมกับผู้ว่าฯ 15 จังหวัดนำร่อง” มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อประเทศไทย

วันนี้ (28 เม.ย. 66) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม CR-3 ชั้น 1 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ (SDGs Localization) ในจังหวัดนำร่องทั้ง 15 จังหวัด” โดยมี นางสาวซารา เรโซอากลี รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำราชอาณาจักรไทย...

กรมการจัดหางาน ไม่นิ่งนอนใจ ลงพื้นที่ถนนจันทน์กวาดล้างต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรณีมีประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ห้องร้องทุกข์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ว่าพบคนต่างชาติพักอาศัยและเปิดแผงขายอาหาร ในซอยจันทน์ 16 แยก 18-1 ตั้งแต่บริเวณศูนย์การค้ายาวไปถึงปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 14  จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ นั้น กรมการจัดหางานรับทราบเรื่องแล้วไม่นิ่งนอใจ เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลาง และคุ้มครองคนหางาน ร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1...