ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูลังกาทุกแห่ง รวมถึงถ้ำนาคา ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ ประจำปี ในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว และปรับปรุง พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

นายทวีป คำแพงเมือง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูลังกาออกประกาศ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูลังกา ประจำปี 2566 เป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งกำหนดให้มีการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานประจำปี เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูลังกาจึงออกประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูลังกาทุกแห่ง ซึ่งรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคือถ้ำนาคา ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 เพื่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...

จังหวัดแพร่เชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 2566 นำรายได้สมทบมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่เตรียมจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 2566 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการโครงการฯ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่...

เทศบาลตำบลควนธานี จ.ตรัง ชวนเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง ประจำปี 2566 วันที่ 2 – 6 พ.ค. นี้ สักการะขอพร “แม่บุญมา” บวงสรวงครบรอบ 212 ปี

นางสาวเพ็ญพิศ ขันแกล้ว ปลัดเทศบาลตำบลควนธานี กล่าวว่า การจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลหลักเมืองตรัง ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดตรัง อำเภอกันตัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง และเทศบาลตำบลควนธานีซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน...

หอประวัติ ม.อ. เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติ คณะผู้บริหาร บุคลากร...

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงชั้นต้น และอพยพกนีไฟ ที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อป้องกันอัคคีภัย ปี 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และนางมาละนี จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีร่วมเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการฝึกปฏิบัติอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย จำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสูงในการปฏิบัติมีการอพยพเจ้าหน้าที่ อพยพไปยังจุดรวมพล บริเวณด้านหน้าอาคาร รวมทั้งตรวจสอบยอดผู้อพยพ รายงานจำนวนผู้อพยพให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ เมื่อสามารถควบคุมเพลิงได้ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ จึงสั่งยุติสถานการณ์ และกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมในการฝึกฯ ที่มา https://nbtworld.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230427223336861 Credit :...

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานร่วมใจ “ต้านภัยยาเสพติด”

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “แรงงานกำแพงเพชรร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด”   เมื่อวันที่ 27 เม.ย.66 เวลา 10.30 น. ที่ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด...

สสจ.ยะลา จับตา ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก คาดการณ์ แนวโน้มเพิ่ม ระบาดช่วงกลางปีนี้

สสจ.ยะลา จับตา "ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก" คาดการณ์ แนวโน้มเพิ่ม ระบาดช่วงกลางปีนี้ แนะ ปลอดโรคป้องกันยุงกัด เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จากภาพรวมสถานการณ์ "ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก" ใน จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 15 เม.ย. 66) ซึ่งพบแล้ว 209 ราย คิดเป็นอัตราป่วย...

จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดสุรินทร์ 17-18 พฤษภาคม นี้

นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 บูรณาการร่วมกับโครงการแสดงสินค้าและให้คำปรึกษาด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณลานกิจกรรมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง...

คลังอำนาจเจริญย้ำเตือนผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้รีบทำการยืนยันตัวตน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ขอให้รีบดำเนินการยื่นขออุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

นางนิภาพรรณ เหล่าแค คลังจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผย ความคืบหน้าของผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ ตามโครงการฯ ของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2566 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 86,714 ราย ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 260 ราย และจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,269 ราย สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตน ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารของรัฐทั้ง...

หอการค้าจังหวัดสตูล จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2566 พร้อมเลือกประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ เพื่อบริหารงานช่วงปี 2566 – 2567

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 16.30 -18.30 น. ที่โชว์รูมสตูลรถบ้าน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายชัยพร เอ้งฉ้วน ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมสามัญใหญ่หอการค้าจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมฯ ประมาณ 50 คน โดยมีวาระสำคัญคือการ เลือกประธานหอการค้าจังหวัดสตูลและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสตูลชุดใหม่แทนชุดเก่า เนื่องจาก หมดวาระ โดยที่ประชุมเลือกนายกฤษฎา...

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนอายุ 6 – 14 ปี ร่วมอบรม เพิ่มทักษะการว่ายน้ำและการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำในช่วงปิดเทอม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วันนี้ (28 เม.ย.66) นางปุณณานันท์ ทองหยู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล กำหนดจัดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2566 กิจกรรมฝึกอบรมสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานในกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 6 – 14 ปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย และเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำให้สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้อง โดยแบ่งการอบรมฯ ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้...

สคบ. ประจำจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมให้ความรู้และสิทธิของผู้บริโภค

วันที่ 28 เม.ย. 66 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เยี่ยมชมบูทนิทรรศการเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค 2566 ของจังหวัดพังงา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดบูทกิจกรรม และมอบของที่ระลึกสำหรับผู้มาเยี่ยมชมด้วย ซึ่งสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา ได้จัดนิทรรศการวันคุ้มครองผู้บริโภค 2566 ของจังหวัดพังงา ด้วยการออกบูทให้ความรู้และคำปรึกษาในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคให้กับประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพังงา...

สุพรรณบุรี เชิญชวนร่วมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

วันนี้ (28 เม.ย.66) ที่ห้องประชุม To BE NUMBER ONE ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐ์วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า...

เริ่มแล้วโครงการ SEA YOU STRONG “ทราย สก๊อต”มนุษย์เงือก เริ่มstart 5 Km. แรกจากหาดยาว-เกาะปอดะ พร้อมทีมนักอนุรักษ์ 36 ชีวิต ถึงจุดหมายตอนเที่ยงวันตามเวลา

เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 28 เมษายน ทราย สก๊อต หรือ นายสิรณัฐ สก๊อต ฉายามนุษย์เงือก ลูกครึ่งไทย-สกอตแลนด์ พร้อมด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลไทย จำนวน 36 ชีวิตได้ว่ายน้ำออกจากจุดเริ่มต้น ที่บริเวณหาดยาว ต.ตลิ่องชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ภายใต้โครงการ SEA YOU STRONG ทะเลคือหัวใจของคนไทย...

จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2566 ณ บริเวณโถงด้านหน้า ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ,นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีฯ...

​ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมและให้กำลังใจศิลปินแห่งชาติ ผู้ประกอบการร้านค้า ศิลปิน นักแสดง ภายในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมและให้กำลังใจศิลปินแห่งชาติ ผู้ประกอบการร้านค้า ศิลปิน นักแสดง ภายในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์  เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ พร้อมให้กำลังใจศิลปินแห่งชาติ ผู้ประกอบการร้านค้า ศิลปิน นักแสดง และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ภายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปีกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล...

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ ผนึกกำลังกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานใน "พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ" โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์...

ยะลา กลุ่มต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้ เปิดอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า หวังสร้างพื้นที่กลางทำกิจกรรมของเยาวชน

วันนี้ (30 เม.ย. 66) เวลา 10.30 น.ที่บ้านต้นกล้าตำบลตาชื อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กลุ่มเยาวชนต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้ ได้จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมของเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ฝึกอบรมทักษะอาชีพ ผ่านการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก โดยได้รับเกียรติจากนายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและเยาวชนกลุ่มต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้เข้าร่วม นางสาวรุจิรดา วงศ์แก้ว ประธานต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ชายแดนใต้ กล่าวว่า การสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้ามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายในชุมชน ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมของเยาวชน...

ประชาสัมพันธ์ จ.ยะลา เปิดศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า และค่าย Young สุข Young ไม่เสี่ยง ฯหนุน เยาวชนสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ถ่ายทอดทักษะอาชีพ ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

วันนี้ 30 เมษายน 2566 ที่ ศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้จัดให้มีพิธีเปิดและมอบอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า และค่าย Young สุข Young ไม่เสี่ยงเพื่อสุขภาวะเยาวชน โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ชายแดนใต้ นางสาวรุจิรดา วงศ์แก้ว...

สังคม สสจ.แพร่ เร่งรณรงค์เชิญชวนประชาชนรับวัคซีนโควิด-19 ประจำปี เสริมภูมิคุ้มกันก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีแนวโน้มพบผู้ป่วยมากขึ้น โดยปัจจุบันการระบาดพบว่ามีความคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดตามฤดูกาล ซึ่งในช่วงฤดูฝนคาดว่าจะมีการระบาดของโควิด -19 สูงขึ้น จึงขอให้ประชาชนเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นประจำปี 1 เข็ม เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้จัดเตรียมวัคซีนสำหรับประชาชนทั้งชนิด mRNA ชนิดสองสายพันธุ์ หรือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ซึ่งสามารถรับวัคซีนชนิดใดก็ได้ ห่างจากเข็มสุดท้ายหรือการติดเชื้อครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน และไม่ต้องนับว่าเป็นเข็มที่เท่าไหร่...