ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วันสุดท้ายของการขออุทธรณ์ผลพิจารณาคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ  โทร. 08...

พันธบัตรออมทรัพย์ “ออมอุ่นใจ” เริ่มจำหน่ายวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นี้

สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820/ 0 2265 8050 ต่อ 5307, 5710   Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566

กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3296 หรือ 3273   Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ปล.กห. ผู้แทน รมว.กห. ให้การต้อนรับ ผบ.กองเรือสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ภาคพื้นแปซิฟิก

พันเอก จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก สนิธชนก  สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทน พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ พลเรือเอก แซมมวล เจ พาพาโร่ (Samuel J. Paparo) ผบ.กองเรือสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ภาคพื้นแปซิฟิก...

คณะองคมนตรี ร่วมติดตามการประชุม บกปภ.ช. เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566

นนี้ (2 พ.ค. 66) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) คณะองคมนตรี ประกอบด้วย นายพลากร สุวรรณรัฐ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ นายจรัลธาดา กรรณสูต พลเอก...

ครม.เห็นชอบในหลักการร่างแถลงการณ์ผลประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าธนาคารกลางอาเซียน+3 ติดตามความเสี่ยงและโอกาสทางเศรษฐกิจ กระชับความร่วมมือทางการเงินในภูมิภาค

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 2 พ.ค. 66 ได้เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting : AFMGM+3) ครั้งที่ 26  ซึ่งได้มีจัดการประชุมขึ้นที่เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ในวันนี้...

ออมสิน เปิดให้กู้ติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ หนุนใช้พลังงานทดแทนลดปัญหาโลกร้อน ลดค่าใช้จ่ายระยะยาว ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99% เงินงวดผ่อนต่ำแสนละ 199 บาท

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสภาวการณ์ที่ปัญหาโลกร้อนทวีความรุนแรงก่อเกิดผลกระทบต่อผู้คนและระบบนิเวศ จึงเป็นเป้าหมายระดับโลกที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันผลักดันแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนไปสู่การปฏิบัติจริง โดยส่งเสริมการใช้พลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นการทดแทนดังกล่าว และยังเกิดประโยชน์ต่อระดับครัวเรือนในการช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาว ธนาคารออมสินจึงได้ออกผลิตภัณฑ์ล่าสุด สินเชื่อ GSB Go Green เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการติดตั้งและซื้ออุปกรณ์สำหรับบุคคลธรรมดา ในภาวะที่ต้องเผชิญปัญหาค่าไฟฟ้าครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอยู่ขณะนี้ และสินเชื่อ GSB for BCG Economy...

ครม.ผ่านหลักเกณฑ์กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษารายงานข้อมูลต่อ อว.และสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการติดตามผลดำเนินงาน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 2 พ.ค. 66  ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ.... มีสาระสำคัญ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการส่งข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาแก่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดทำแผนและการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาและนำไปสู่การใช้ประโยชน์งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   ทั้งนี้ ตามร่างกฎกระทรวงได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อสาธารณะผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการนำองค์กร,...

ครม.ไฟเขียว! เปิดทางส่งออกเมล็ดกาแฟคั่วและผลิตภัณฑ์กาแฟที่ผสมเมล็ดกาแฟในประเทศกับนำเข้า เพิ่มโอกาสส่งออก

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ว่า ครม.อนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลการส่งออกกาแฟให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตและการตลาดภายในประเทศ รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกเมล็ดกาแฟคั่วและผลิตภัณฑ์กาแฟที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศผสมกับเมล็ดกาแฟดิบภายในประเทศไปยังต่างประเทศได้ จากเดิมที่สามารถส่งออกได้เพียงผลิตภัณฑ์กาแฟที่แปรรูปจากเมล็ดกาแฟดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ กาแฟคั่วจากเมล็ดกาแฟดิบหลายชนิดที่นำมาผสมกันได้ เช่น กาแฟบราซิลและกาแฟเคนย่า ที่นำเข้าจากต่างประเทศ...

“ทิพานัน” เผย ครม. พล.อ.ประยุทธ์ รับทราบรายงานความก้าวหน้ายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปี66 ตั้งเพิ่ม 6 แห่ง

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ว่า ที่ประชุมครม. มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ได้เห็นชอบในหลักการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (จ.ภ.) ประจำเขตตรวจราชการ จำนวน 6 แห่ง...

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.พะเยา และ จ. ลำพูน >ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14 -...

รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานวันอุ่นใจ ครั้งที่ 4 “การดูแลแบบประคับประคอง: วางแผนชีวิต ครบทุกมิติ” ผ่าน Zoom Online

ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และหน่วยดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านมะเร็ง รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานวันอุ่นใจ ครั้งที่ 4 “การดูแลแบบประคับประคอง: วางแผนชีวิต ครบทุกมิติ” ผ่าน Zoom Online 23 พ.ค. 66 แข็งแรงอยู่ก็เรียนรู้ได้ เพื่อสุขบั้นปลาย, ทั้งออกแบบการเงิน, ออกแบบการดูแลได้ เมื่อกายเปลี่ยนไปช่วงท้ายของชีวิต, ออกแบบชีวิตให้ใจเบา ลงทะเบียน https://forms.gle/cHddSBwbfDkJ5nGM8...

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระใหม่ วันพุธที่ 3 พ.ค. 66

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระใหม่ (นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ทหาร และอาจารย์แพทย์) ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังพญาไท ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

สธ. เดินหน้ายกระดับการแพทย์ปฐมภูมิ เพิ่มคุณภาพบริการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเข้าถึงและเชื่อมโยงเครือข่าย

สธ. เดินหน้ายกระดับการแพทย์ปฐมภูมิ เพิ่มคุณภาพบริการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเข้าถึงและเชื่อมโยงเครือข่าย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลชัยพัฒน์ หารือการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิเพิ่มคุณภาพบริการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยประชาชนเขตเมืองเข้าถึงระบบบริการสุขภ          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลชัยพัฒน์ หารือการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิเพิ่มคุณภาพบริการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยประชาชนเขตเมืองเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้สะดวก เท่าเทียมและเชื่อมโยงข้อมูลและเครือข่ายอย่างเป็นระบบ          ...

บีโอไอเร่งขับเคลื่อนลงทุนภาคเหนือ จับมือพันธมิตรผลักดันระเบียงเศรษฐกิจ NEC

บีโอไอเร่งขับเคลื่อนลงทุนภาคเหนือ จับมือพันธมิตรผลักดันระเบียงเศรษฐกิจ NEC บีโอไอยกทีมบุกภาคเหนือ จับมือพันธมิตรในพื้นที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ จัดงาน “NEW Economy, NEW Opportunities” เพื่อชี้โอกาสการลงทุนใหม่ ๆ พร้อมมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ บีโอไอเร่งขับเคลื่อนลงทุนภาคเหนือ จับมือพันธมิตรผลักดันระเบียงเศรษฐกิจ NECบีโอไอยกทีมบุกภาคเหนือ จับมือพันธมิตรในพื้นที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ จัดงาน “NEW Economy, NEW Opportunities” เพื่อชี้โอกาสการลงทุนใหม่ ๆ พร้อมมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ...

สธ. เดินหน้ายกระดับการแพทย์ปฐมภูมิ เพิ่มคุณภาพบริการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเข้าถึงและเชื่อมโยงเครือข่าย

สธ. เดินหน้ายกระดับการแพทย์ปฐมภูมิ เพิ่มคุณภาพบริการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเข้าถึงและเชื่อมโยงเครือข่าย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลชัยพัฒน์ หารือการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิเพิ่มคุณภาพบริการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยประชาชนเขตเมืองเข้าถึงระบบบริการสุขภ          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลชัยพัฒน์ หารือการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิเพิ่มคุณภาพบริการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยประชาชนเขตเมืองเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้สะดวก เท่าเทียมและเชื่อมโยงข้อมูลและเครือข่ายอย่างเป็นระบบ          ...