ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

วันนี้ (4 พ.ย.66) ที่ห้องประชุมศิริสุวรรณรังสีอุปถัมภ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการ“ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน และเปิดกิจกรรม “เด็กไทย ใฝ่ดี” โดยมีปลัดจังหวัดชัยนาท นายอำเภอเมืองชัยนาท และส่วนราชการการร่วมในพิธีฯ ซึ่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการด้านผ่าตัดรักษาโรคตา ผ่าตัดต้อกระจก เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม และรับมอบแว่นตา จำนวน 220 ราย ด้านทันตกรรม...

จังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันฉัตรมงคล”

วันนี้ (4 พ.ค. 66) นายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันฉัตรมงคล ซึ่งจังหวัดตราด โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอเมืองตราด องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ร่วมกันจัดขึ้น ที่วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด โดยมีจิตอาสา 904 จังหวัดตราด จิตอาสา ข้าราชการ ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ความสะอาด...

จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล (วันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสากว่า 400 คน ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์...

บุกจวนผู้ว่าฯ ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ” ประจำปี งบประมาณ 2566 กิจกรรม “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” และกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” จังหวัดอุบลราชธานี

 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี นางวิไลวรรณ หล้าแหล่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสุนันธนา ภักดี...

จิตอาสาสกลนคร ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันนี้ (4 พ.ค. 66) ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านต้อนใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการนำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนคร จิตอาสา 904 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจจิตอาสา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติวันฉัตรมงคล...

จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ที่บริเวณริมคลองระบายน้ำชลประทาน D8 หมู่ที่ 3 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2566 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน...

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ประจำปี 2566 และในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน กว่า 50...

เทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาลักลอบเผาขยะบริเวณบึงทุ่งสร้าง แก้ปัญหาให้คนในชุมชน

ที่บริเวณบึงทุ่งสร้าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี , และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังระงับเหตุไฟไหม้จากการลักลอบเผาขยะบริเวณบึงทุ่งสร้าง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า จากเหตุการณ์เพลิงไหม้กองดินบึงทุ่งสร้าง ซึ่งเกิดจากมีผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้งและเผา ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามบริเวณหลังชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา (ทางเข้าศูนย์พักพิงสุนัข เทศบาลนครขอนแก่น) ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชน ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลออกปฏิบัติหน้าที่ นำรถดับเพลิงฉีดน้ำเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นวงกว้าง และนำรถแบคโฮมาทำการขุดบริเวณดังกล่าวเพื่อเปิดหน้าดินให้สามารถฉีดน้ำลงไปได้แล้วนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกันในเบื้องต้นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา...

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

วันนี้ ( 4 พ.ค.2566) ที่ วัดป่าวิบูลย์ธรรมธาดา ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย ส่วนราชการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 โรงเรียนบ้านกลาง นักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภอเดชอุดม กว่า 300...

จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่วัดถ้ำผาปู่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชกาจังหวัดเลย นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย...

เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ คลองบางใหญ่ (ตลาดน้ำเก่า) จังหวัดภูเก็ต เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอกะทู้ พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาลเมืองกะทู้ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกะทู้ ตลอดจนประชาชนในเขตกะทู้ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อกิจกรรมจิตอาสาปณิธานความดี...

จัดหางานจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กิจการประมงทะเล

วันนี้ (4 พ.ค. 66) นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมืองวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งทำงานในเรือประมงทะเล เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ คนต่างด้าว และสมาคมประมงท้องถิ่นในจังหวัดรับทราบเงื่อนไขและระยะเวลาการดำเนินการโดยทั่วถึง ดังนี้ 1. การต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว ซึ่งทำงานในเรือประมงทะเลมีสิทธิทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และในกรณีที่คนต่างด้าวยื่นเอกสารหลักฐานยังไม่ครบถ้วน อาทิ หลักฐานการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว...

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ทีม One Home จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชูศักดิ์...

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำแม่ต๋ำ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำแม่ต๋ำ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ลำน้ำแม่ต๋ำ เพื่อให้มีความสะอาด...

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงพยาบาลเบตง อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย อปพร. จัดโครงการ “การช่วยเหลืองูเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ ” สำหรับ อาสาสมัครกู้ชีพ – กู้ภัย อปพร. เพื่อช่วยเหลือประชาชนและการเคลื่อนย้ายงูออกจากบ้านคนคืนสู่ธรรมชาติ

วันนี้ (4 พ.ค.66) ที่ห้องประชุมภู่พัฒน์ โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดโครงการ “การช่วยเหลืองูเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ ” โดยมีนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นางรัชดา จันทรส หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลเบตง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย อปพร.เข้าร่วม...

จังหวัดเลย ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “เมืองเลยเกมส์”

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “เมืองเลยเกมส์” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 3-16 มิถุนายน 2566 โดยมีนักกีฬาจาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6,000 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 25 ชนิดกีฬา...

​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล...

EXIM BANK ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

EXIM BANK ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมผู้บริหาร ร่วมคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุม รมว.คลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (AFMGM+3) ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่...

แนวทางการโอนเงินให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้

แนวทางการโอนเงินให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการฯ ได้มีการกำหนดแนวทางการโอนเงินสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ (ที่ยังไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการฯ) รวมถึงการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯและเมื่อวันที่...

กระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวันฉัตรมงคล

​กระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กระทรวงกลาโหม จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยรอบหน่วยงานและสถานที่สาธารณะ ด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ การฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เก็บขยะ รวมถึงตัดแต่งกิ่งไม้ และดูแลสุขอนามัยให้ประชาชน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  และสำนึกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของราษฎรและประเทศชาติ ข้อมูล  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67942 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร :...