ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สุรินทร์ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 5 พฤษภาคม

วันนี้ (5 พ.ค.66) จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 ภาค จังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 5 พฤษภาคม ณ โครงการเกษตรอทิตยาทร ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือสุรินทร์ โดยมี...

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ดำนา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันนี้ (5 พ.ค.66) ที่บริเวณโครงการซแรย์อทิยา ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายสันทัด แสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ และอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมกันปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ดำนาและพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาให้สวยงาม ถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 5...

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ดำนา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันนี้ (5 พ.ค.66) ที่บริเวณโครงการซแรย์อทิยา ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายสันทัด แสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ และอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมกันปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ดำนาและพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาให้สวยงาม ถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 5...

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ดำนา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันนี้ (5 พ.ค.66) ที่บริเวณโครงการซแรย์อทิยา ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายสันทัด แสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ และอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมกันปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ดำนาและพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาให้สวยงาม ถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 5...

ม.เกริกจัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนจุฬาราชมนตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ในการมอบทุนการศึกษา 100% จำนวน 5 ทุนให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการทุนจุฬาราชมนตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ที่ได้รับดังนี้ 1.นายมุสตานีดร์ สุขกุดี จากโรงเรียน Khalid bin Al waleed school ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต เอกอุตสาหกรรมฮาลาล 2. นายอุสมัน...

พาณิชย์ตรัง จัดงาน “ของดีเมืองตรัง ของดังชุมชน”ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ เมฆหมอก รักษาการรองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน “ของดีเมืองตรัง ของดังชุมชน” ภายใต้กิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนจังหวัดตรัง โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและนอกพื้นที่ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าชุมชน โดยการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง ตามนโยบายของศูนย์การค้าฯ ในการสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐให้สามารถสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ เศรษฐกิจระดับฐานรากในแต่ละท้องถิ่น...

ภาพรวมผลไม้ไทยปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เป็นที่ต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้ทั้งการจำหน่ายในประเทศและการส่งออก ซึ่งภาพรวมปีนี้ผลไม้ไทยมีปริมาณ 6.75 ล้านต้น เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 3 โดยผลไม้ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และที่ลดลงคือ ลิ้นจี่ มะม่วง และสัปปะรด เป็นผลมาจากการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมา สำหรับผลผลิตผลไม้ของภาคตะวันออก ถือว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่วนภาคใต้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยจะต้องติดตามผลกระทบจากภัยแล้งที่คาดว่าจะทำให้มังคุดในภาคใต้เสียหายบางส่วน อย่างไรก็ตาม ถือว่าราคาผลผลิตผลไม้ปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี...

มท. กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ประสานย้ำทุก อปท. อำนวยความสะดวก กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่พลเมือง

มท. กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ประสานย้ำทุก อปท. อำนวยความสะดวก กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่พลเมือง มท. กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ประสานย้ำทุก อปท. อำนวยความสะดวก กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่พลเมือง ด้าน ปลัด มท. เผย ผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ต้องได้ใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความเสมอภาค   วันนี้ (5...

กรมการขนส่งทางราง เผยวันแรกของวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2566 ของ คค. ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 863,491 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 6.86

กรมการขนส่งทางราง เผยวันแรกของวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2566 ของ คค. ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 863,491 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 6.86 .... 5 พฤษภาคม 2566 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง...

รพ.ร้อยเอ็ด พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจร คัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากสุด เป็นอันดับ 1 ของประเทศ

รพ.ร้อยเอ็ด พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจร คัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากสุด เป็นอันดับ 1 ของประเทศ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจร ป้องกัน ค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก ส่งต่อวินิจฉัยรวดเร็ว ผู้ป่วยถิ่นทุรกันดารเข้าถึงบริการสะดวก ทันเวลา รับการรักษาอย่างมีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจ มีผลงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากสุด     โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจร ป้องกัน ค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก ส่งต่อวินิจฉัยรวดเร็ว ผู้ป่วยถิ่นทุรกันดารเข้าถึงบริการสะดวก ทันเวลา รับการรักษาอย่างมีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจ...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตกรรมภาคกลาง ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตกรรมภาคกลาง ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร   วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังหอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก...