ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ดำนา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันนี้ (5 พ.ค.66) ที่บริเวณโครงการซแรย์อทิยา ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายสันทัด แสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ และอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมกันปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ดำนาและพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาให้สวยงาม ถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 5...

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ดำนา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันนี้ (5 พ.ค.66) ที่บริเวณโครงการซแรย์อทิยา ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายสันทัด แสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ และอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมกันปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ดำนาและพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาให้สวยงาม ถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 5...

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ดำนา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันนี้ (5 พ.ค.66) ที่บริเวณโครงการซแรย์อทิยา ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายสันทัด แสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ และอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมกันปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ดำนาและพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาให้สวยงาม ถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 5...

ม.เกริกจัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนจุฬาราชมนตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ในการมอบทุนการศึกษา 100% จำนวน 5 ทุนให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการทุนจุฬาราชมนตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ที่ได้รับดังนี้ 1.นายมุสตานีดร์ สุขกุดี จากโรงเรียน Khalid bin Al waleed school ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต เอกอุตสาหกรรมฮาลาล 2. นายอุสมัน...

พาณิชย์ตรัง จัดงาน “ของดีเมืองตรัง ของดังชุมชน”ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ เมฆหมอก รักษาการรองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน “ของดีเมืองตรัง ของดังชุมชน” ภายใต้กิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนจังหวัดตรัง โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและนอกพื้นที่ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าชุมชน โดยการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง ตามนโยบายของศูนย์การค้าฯ ในการสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐให้สามารถสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ เศรษฐกิจระดับฐานรากในแต่ละท้องถิ่น...

ภาพรวมผลไม้ไทยปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เป็นที่ต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้ทั้งการจำหน่ายในประเทศและการส่งออก ซึ่งภาพรวมปีนี้ผลไม้ไทยมีปริมาณ 6.75 ล้านต้น เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 3 โดยผลไม้ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และที่ลดลงคือ ลิ้นจี่ มะม่วง และสัปปะรด เป็นผลมาจากการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมา สำหรับผลผลิตผลไม้ของภาคตะวันออก ถือว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่วนภาคใต้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยจะต้องติดตามผลกระทบจากภัยแล้งที่คาดว่าจะทำให้มังคุดในภาคใต้เสียหายบางส่วน อย่างไรก็ตาม ถือว่าราคาผลผลิตผลไม้ปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี...

มท. กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ประสานย้ำทุก อปท. อำนวยความสะดวก กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่พลเมือง

มท. กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ประสานย้ำทุก อปท. อำนวยความสะดวก กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่พลเมือง มท. กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ประสานย้ำทุก อปท. อำนวยความสะดวก กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่พลเมือง ด้าน ปลัด มท. เผย ผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ต้องได้ใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความเสมอภาค   วันนี้ (5...

กรมการขนส่งทางราง เผยวันแรกของวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2566 ของ คค. ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 863,491 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 6.86

กรมการขนส่งทางราง เผยวันแรกของวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2566 ของ คค. ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 863,491 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 6.86 .... 5 พฤษภาคม 2566 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง...

รพ.ร้อยเอ็ด พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจร คัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากสุด เป็นอันดับ 1 ของประเทศ

รพ.ร้อยเอ็ด พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจร คัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากสุด เป็นอันดับ 1 ของประเทศ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจร ป้องกัน ค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก ส่งต่อวินิจฉัยรวดเร็ว ผู้ป่วยถิ่นทุรกันดารเข้าถึงบริการสะดวก ทันเวลา รับการรักษาอย่างมีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจ มีผลงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากสุด     โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจร ป้องกัน ค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก ส่งต่อวินิจฉัยรวดเร็ว ผู้ป่วยถิ่นทุรกันดารเข้าถึงบริการสะดวก ทันเวลา รับการรักษาอย่างมีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจ...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตกรรมภาคกลาง ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตกรรมภาคกลาง ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร   วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังหอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก...

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

วันนี้ (4 พ.ย.66) ที่ห้องประชุมศิริสุวรรณรังสีอุปถัมภ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการ“ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน และเปิดกิจกรรม “เด็กไทย ใฝ่ดี” โดยมีปลัดจังหวัดชัยนาท นายอำเภอเมืองชัยนาท และส่วนราชการการร่วมในพิธีฯ ซึ่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการด้านผ่าตัดรักษาโรคตา ผ่าตัดต้อกระจก เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม และรับมอบแว่นตา จำนวน 220 ราย ด้านทันตกรรม...

จังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันฉัตรมงคล”

วันนี้ (4 พ.ค. 66) นายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันฉัตรมงคล ซึ่งจังหวัดตราด โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอเมืองตราด องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ร่วมกันจัดขึ้น ที่วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด โดยมีจิตอาสา 904 จังหวัดตราด จิตอาสา ข้าราชการ ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ความสะอาด...

จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล (วันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสากว่า 400 คน ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์...

บุกจวนผู้ว่าฯ ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ” ประจำปี งบประมาณ 2566 กิจกรรม “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” และกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” จังหวัดอุบลราชธานี

 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี นางวิไลวรรณ หล้าแหล่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสุนันธนา ภักดี...

จิตอาสาสกลนคร ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันนี้ (4 พ.ค. 66) ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านต้อนใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการนำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนคร จิตอาสา 904 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจจิตอาสา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติวันฉัตรมงคล...

จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ที่บริเวณริมคลองระบายน้ำชลประทาน D8 หมู่ที่ 3 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2566 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน...

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ประจำปี 2566 และในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน กว่า 50...

เทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาลักลอบเผาขยะบริเวณบึงทุ่งสร้าง แก้ปัญหาให้คนในชุมชน

ที่บริเวณบึงทุ่งสร้าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี , และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังระงับเหตุไฟไหม้จากการลักลอบเผาขยะบริเวณบึงทุ่งสร้าง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า จากเหตุการณ์เพลิงไหม้กองดินบึงทุ่งสร้าง ซึ่งเกิดจากมีผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้งและเผา ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามบริเวณหลังชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา (ทางเข้าศูนย์พักพิงสุนัข เทศบาลนครขอนแก่น) ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชน ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลออกปฏิบัติหน้าที่ นำรถดับเพลิงฉีดน้ำเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นวงกว้าง และนำรถแบคโฮมาทำการขุดบริเวณดังกล่าวเพื่อเปิดหน้าดินให้สามารถฉีดน้ำลงไปได้แล้วนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกันในเบื้องต้นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา...

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

วันนี้ ( 4 พ.ค.2566) ที่ วัดป่าวิบูลย์ธรรมธาดา ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย ส่วนราชการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 โรงเรียนบ้านกลาง นักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภอเดชอุดม กว่า 300...

จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่วัดถ้ำผาปู่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชกาจังหวัดเลย นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย...