ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รามเกียรติ์ ตอนที่ 10 รามสูร นางเมฆขลา เทพอรชุนรบกับรามสูร

https://www.youtube.com/watch?v=uB_SLGD9Zoc เมื่อวสันฤดู วนเวียนมาบรรจบครบอีกครั้ง ก็เป็นช่วงเวลาแห่งความหรรษา รื่นเริงของเหล่านางฟ้า เทวดา ด้วยเป็นฤดูกาลแห่งการเล่นน้ำฝนของสวรรค์ อันแสนสนุกสนานของเหล่าเทวดา โดยเทวดานางฟ้า ต่างก็จะออกจากวิมาน มาเฉลิมฉลองด้วยมหรสพ เต้นระบำรำฟ้อนด้วยเสียงดนตรี กันถ้วนทั่วทั้งเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ อรชุนเทพบุตร ผู้ที่เคยต่อสู้กับทศกัณฐ์และใช้ธนูศรนาคารัดทศกัณฑ์ ทราบข่าวว่าเหล่าเทวดานางฟ้าออกมารื่นเริงกัน ก็แต่งองค์ทรงเครื่องเทวดาสวยงาม ออกจากทิพยวิมาน จับพระขรรค์อาวุธคู่กาย เหาะออกไปยังที่ชุมนุมครื้นเครงของเหล่าเทวดา คอยเฝ้าดูความครื้นเครงด้วยความบันเทิงเริงใจ นางเมขลาเทวี เป็นเทพธิดาสถิตอยู่ในวิมานสมุทรไท เป็นนางฟ้าผู้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องทะเลและมหาสมุทร โดยมีแก้วมณีเมขลาเป็นสมบัติคู่กายโดยแก้วมณีเมขลานี้เป็นลูกแก้ววิเศษมีแสงแวววับจับตา...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 9 กำเนิดหนุมานชาญสมร และชมพูพาน

https://www.youtube.com/watch?v=NI0Zuvh2E-0 เมื่อพระอิศวรทราบด้วยพระญาน ว่านางกาลอัคคีผู้เป็นเมียของฤาษีโคดม ได้สาป “นางสวาหะ” ซึ่งเป็นลูกฤาษีโคดมกับนางกาลอัคคี ให้ไปยืนตีนเดียวเหนี่ยวกิ่งไม้กินลมอยู่ที่เนินเขาจักรวาล ก่อนที่ตนนางกาลอัคคี จะกลายเป็นแผ่นหินไป ตามคำสาปของฤาษีโคดม พระอิศวรจึงมีดำริให้นางมีบุตร เพื่อแบ่งกำลังของพระอิศวรไปเกิด เพื่อรอคอยรับใช้พระนารายณ์ ในกาลภายภาคหน้ายามที่นารายณ์จะอวตารลงไป ปราบพญายักษ์ทศกัณฐ์ จึงสั่งให้พระพาย เทวดาเจ้าแห่งลมและพายุ พัดหอบเอาพลังกำลังกายแห่งพระอิศวรบรมนาถ รวมทั้งเทพศัตราวุธทั้งสามอย่างได้แก่ คฑาเพชร ตรีเพชร และจักรแก้ว ของพระองค์ไปเข้าปากนางสวาหะ ผู้ยืนกินลมที่เนินเขาจักรวาล ให้เกิดออกมาเป็นกระบี่...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 8 กำเนิดพาลี สุครีพ และนางสวาหะ

https://www.youtube.com/watch?v=ylCqkU0RKgg ในบรรพกาลกว่าสองพันปีล่วงมาแล้ว พระฤาษีโคดมออกบวชพำเพ็ญพรตเป็นดาบสฤาษีอยู่ในป่า แต่เดิมนั้น พระฤาษีโคดมผู้นี้ เคยเป็นกษัตริย์ครองเมืองสาเกด แต่ไม่มีโอรสธิดาจึงออกป่ามาบวช นั่งบำเพ็ญพรตเป็นเวลานานปีทำให้ฤาษีโคดมมีหนวดเครายาวผมเผ้ารกรุงรัง จนมีนกกระจาบป่าคู่หนึ่งมาทำรังในหนวดของฤาษีโคดมเพื่อออกไข่เป็นประจำทุกๆ ปี ในปีนี้ก็เช่นกัน นกกระจาบผัวเมียก็มาอาศัยหนวดพระฤาษีทำรังอย่างเคย จนนางนกกระจาบตัวเมียออกไข่ วันหนึ่งนกตัวผู้ก็บอกแก่นางนกตัวเมียให้อยู่เฝ้ากกไข่ที่รัง ส่วนตนนั้นจะบินออกไปหาอาหารแล้วนกผู้ผัวก็บินจากไป นกตัวผู้บินออกหาอาหารมรจนถึงสระบัวใหญ่ในป่าหิมพานต์ ดอกบัวบานสรั่งเต็มไปหมด ก้บินลงไปจิกกินเกสรเบิกบานสำราญใจอยู่นานจนลืมเวลา ครั้นเวลาพลบค่ำ แดดอ่อนลง กลีบบัวที่เบ่งบานรับแสงก็เริ่มห่อหุ้มกลับตูมไว้รอแสงแห่งวันใหม่ นกกระจาบตัวผู้ที่หลงเพลินจิกกินเกสรอยู่ ก็ถูกดอกบัวใหญ่ห่อหุ้มติดอยู่ในดอกบัวตลอดทั้งคืน ครั้นย่ำรุ่งแสงแรกแห่งวันส่อง ดอกบัวเริ่มแย้มกลีบบานอีกครั้ง...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 7 กำเนิดทศกัณฐ์

https://www.youtube.com/watch?v=h8ao3oZPdXg เมื่ออสูรเทวบุตร นนทกถูกพระนารายณ์สังหารและให้มาเกิดใหม่ ได้ลงมาจุติในครรภ์ของนางรัชดาเทวี มเหสีของท้าวลัสเตียนแห่งกรุงลงกาที่ยังไม่มีบุตร หลังจากนั้นนางรัชดาเทวีก็คลอดบุตรออกมาเป็นอสูร ยักษ์ มีสิบเศียรสิบพักตร์ ยี่สิบกร มีสิบหัวสิบหน้า ยี่สิบมือ ลัสเตียนผู้เป็นบิดา จึงตั้งชื่อให้ว่า “ทศกัณฐ์” แปลว่า ผู้มีสิบคอ หรือมักจะเรียกว่า “ทศพักตร์” หรือ สิบหน้า มี ทศเศียร” สิบหัว ทศกัณฑ์เป็นยักษ์ที่กล้าหาญ มีกำลังมาก...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 6 พระนารายณ์ปราบนนทก

https://www.youtube.com/watch?v=XscHnQjZ60w ท้าวลัสเตียนครองกรุงลงกาเรื่อยมา มเหสีสี่องค์ก็ตั้งครรภ์และคลอดออกมาเป็นกุมารทั้งหมด -นางสุมณฑาเทวี (สุนันทา) คลอดบุตรชายออกมาตั้งชื่อว่า “กุเปรัน” -นางจิตรมาลีเทวี คลอดบุตรชายออกมาตั้งชื่อว่า “เทพนาสูร” -นางสุวรรณมาลัยเทวี คลอดบุตรชายออกมาตั้งชื่อว่า “อัครธาดา” -นางวรประไพเทวี (ประไพ) คลอดบุตรชายออกมาตั้งชื่อว่า “มารัน” เว้นแต่เพียงนางรัชดาเทวีเท่านั้น ที่ยังไม่มีบุตร ยังมีอสูรเทวบุตร ชื่อว่า “นนทก” ทำหน้าที่ล้างเท้าเทวดาที่จะเข้าเฝ้าพระอิศวรที่บันไดเชิงเขาไกรลาส มาช้านาน เหล่าบรรดาเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวร...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 5 มหาศึกตรีบูรัม

https://www.youtube.com/watch?v=Lp_yiyi4KGc ทางกรุงมหาพิชัยลงกา เมื่อท้าวจตุรพักตร์ผู้เป็นปฐมกษัติย์เสด็จสวรรคต ราชบุตร ชื่อ ลัสเตียน ก็ขึ้น ครองราชย์ เป็นกษัตริย์ ครองกรุงพิชัยลงกาต่อจากพระบิดา โดยมีพระมเหสีห้าองค์ได้แก่ -นางชาลีสุมณฑาเทวี -นางจิตรมาลีเทวี -นางสุวรรณมาลัยเทวี -นางประไพเทวี -และนางรัชดาเทวี ท้าวมาลีวราช (มาลีวัคคพรหม) ผู้ที่เป็นพี่ชายของ ธาดาพรหม (จตุรพักตร์) ที่สวรรค์คตไป ได้ลงมาที่เมืองพิชัยลงกาเพื่อเยี่ยมน้องชาย แต่เมื่อมาถึงก็ทราบว่าน้องชายคือ จตุรพักตร์...

รามเกียรติ์ ปฐมบท ตอนที่ 4 : อัชบาลปราบยักษ์อสุรพรหม

https://www.youtube.com/watch?v=s7p0UEQpaRc ภายหลังจากท้าวสหบดีพรหม เป็นผู้สร้างกรุงลงกาแล้ว ก็ทรงประทานให้ท้าวธาดาพรหม (น้องชายของท้าวมาลีวัคคพรหม) ลงไปปกครอง ชื่อว่า จตุรพักตร์ มีลูกเป็นอสูร หรือยักษ์ ชื่อ “ลัสเตียน” ขณะที่ทางฝั่งกรุงศรีอยุธยาเมืองที่พระอินทร์ให้พระวิษณุกรรมสร้างตามบัญชาของพระนารายณ์ ท้าวอโนมาตัน เป็นกุมารที่เกิดจากดอกบัวที่ผุดขึ้นจากท้องพระนารายณ์ขณะที่บรรทมบนตัวพญาอนันตนาคราช โดยเมื่อท้าวอโนมาตัน ได้ทรงสวรรคตลง และมีพระโอรสคือ  “อัชบาล” เป็นผู้สืบตันติวงศ์ครองกรุงศรีอยุธยาสืบมา ในกาลนั้นมีพญายักษ์ตนหนึ่งชื่อ อสุรพรหม (หรืออสุรพักตร์) อาศัยอยู่บริเวณเนินเขาจักรวาล (เขาพระสุเมรุ)...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 3 สหบดีพรหมสร้างกรุงพิชัยลงกา

https://www.youtube.com/watch?v=nymhwWy7qTk ท้าวสหบดีพรหมผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลก เกรงว่าจะไม่มีผู้สืบเชื้อสายพรหมในโลกมนุษย์ ก็นึกถึง ท้าวสหมลิวัน ึ่งมีเชื้อสายพรหมผู้ครองรังกาทวีป แต่เมื่อรบกับพระนารายณ์ แล้วพ่ายแพ้ จึงจำต้องหนีไปอยู่ที่เมืองบาดาล ทำให้รังกาทวีปขาดคนปกครองกลายเป็นเมืองร้าง ท้าวสหบดีพรหม จึงคิดสร้างเมืองขึ้นมาใหม่บนรังกาทวีป และจะเชิญท้าวธาดาพรหมไปปกครอง แล้วสั่งท้าวอัชดาพรหม ให้เตรียมเกณฑ์ไพร่พลเหล่าพรหมทั้งหลายไปสร้างเมืองที่ เกาะรังกา จากนั้นก็ทรงพญาหงส์ทอง บินมุ่งหน้าไปยังรังกาทวีป เมื่อมาถึงก็มองเห็นภูเขาลูกหนึ่ง ตั้งอยู่กลางทวีป เป็นภูเขาสูงเยี่ยมเทียมเมฆสีดำสนิท สูงกว่าบรรดาภูเขาทั้งปวง มีชื่อว่า “นิลกาลาสิงขร” บนยอดเขานั้นมีรังกา...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 2 : กำเนิดอโนมาตันปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทวาราวดี

https://www.youtube.com/watch?v=zRSNHKszp0I ความเดิมจากตอนที่แล้ว หลังจากพระนายรายร์แปลงเป็นพญาวราหะ หรือหมูเผือก ต่อสู้กับหิรันตยักษ์ที่ทำการม้วนแผ่นดินจนสามารถฆ่าหิรัญยักษ์ได้แล้ว และพระองค์ไปบรรทมที่เกษียรสมุทร และเกิดเป็นกุมารในดอกบัว ที่ผุดขึ้นมาจากท้องของพระองค์ พระนารายณ์จึงอุ้มกุมารนั้นไปเข้าเฝ้าพระอิศวรที่เขาไกรลาส พระอิศวรเห็นพระกุมารจึงบอกแก่พระนารายณ์ว่า กุมารนี้เป็นผู้ที่เกิดจากพระนารายณ์ ต่อไปจะเป็นปฐมกษัตริย์วงศ์พระนารายณ์ จะได้เป็นใหญ่ปราบยุคเข็ญนำความสงบมาสู่โลกในภายภาคหน้า ว่าแล้วพระอิศวรจึงสั่งให้พระอินทร์ลงไปสร้างเมืองที่ชมพูทวีป เพื่อถวายให้กับพระกุมารผู้สืบเชื้อสายแห่งพระนารายณ์   เมื่อพระอินทร์ได้รับคำสั่งจากพระอิศวร ก็กลับมายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สั่งให้เทวดารับใช้ มาตุลี เกณฑ์ไพร่พลเทวดาจำนวนมาก เพื่อเตรียมตัวลงไปช่วยกันสร้างเมืองที่ชมพูทวีป แล้วพระองค์ก็ทรงเหาะมายังชมพูทวีป เมื่อมาถึงแล้วแล้ว ก็มองเห็นแผ่นดินทางทิศบูรพา...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 1 – หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดิน

https://www.youtube.com/watch?v=zjGYCM8XDAA มหากาพย์รามเกียรติ์ ปฐมบท ตอนที่ ๑ ตอน หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดิน กาลครั้งหนึ่งมีพญายักษ์ตนหนึ่งสถิตย์อยู่ยอดเขาจักรวาล ทำการตั้งโรงพิธี บนยอดเขาวินันตกคีรี เพื่อทำการบวงสรวง บูชาพระอิศวรมหาเทพชั้นผู้ใหญ่ แห่งเขาไกรลาส จนได้รับพรให้มีฤทธิ์เดช สามารถให้อิทธิฤทธิ์ ม้วนแผ่นดินได้ ด้วยความมีทิฐิมานะ ว่าตนเองมีฤทธิ์เดชไม่มีผู้ใดทัดทาน เพราะแม้แต่ฤาษี นักพรต เทวดา ต่างก็พากันเกรงกลัวในอิทธิฤทธิ์ของตน ว่าแล้วหิรันตยักษ์ ก็ได้แสดงฤทธิ์เดช โดยการ...

รูปภาพเทวดาให้ลาภ จินดามณี ภาพศิลปะดิจิตอลพร้อมกรอบ

  ภาพศิลปะดิจิตอลพร้อมกรอบ เทวดาให้ลาภ จินดามณี   รูปนี้เป็นการสรรค์สร้างโดยแนวคิดของวิชาทางพระเวทย์ที่ชื่อว่าจินดามณี ซึ่งวิชาจินดามณีนี้เป็นวิชาที่สืบทอดกันมาช้านานมีบันทึกไว้ในคัมภีย์พระเวทย์โบราณ เป็นคาถาที่ว่าด้วยการเรียกทรัพย์โชคลาภเงินทอง หรือคาถาจินดามณี ซึ่งมีบันทึกไว้เป็นหลักฐานจากวิชาของหลายเกจิอาจารย์ด้วยกันเช่น วิชา จินดามณีของหลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง ซึ่งท่านก็มีวิชานี้เหมือนกัน ต่อมาภายหลังวิชานี้ได้ถูกถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ท่านคือหลวงพ่อสาคร มนุญโญ วัดหนองกรับ เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออก นอกจากนั้นวิชาจินดามณียังมีบันทึกเก่าแก่จากตำราของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ท่านก็มีคาถานี้เหมือนกัน และที่เห็นเป็นเด่นชัด เห็นจะเป็นวิชาจินดามณีของหลวงพ่อกวย...

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันกระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรทุกคน ทุกวิชาชีพ ไม่มีนโยบายให้ตัดลดโอทีเจ้าหน้าที่

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงข่าวโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งการเงินติดลบ ต้องลดโอทีพนักงานเหลือ 50 บาทต่อชั่วโมง ว่า นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วพบว่า สถานะการเงินติดลบจริง จากปัญหาการจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามแผนรายรับ ซึ่งได้มีการปรับปรุงการจัดเก็บรายได้แล้ว ส่วนเรื่องลดโอทีเจ้าหน้าที่ไม่เป็นความจริง แต่เป็นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบคนละฉบับ โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บริการ หรือสนับสนุนบริการในด้านต่างๆ ในหน่วยบริการ หรือนอกหน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการ ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมจำเป็น จะเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างระบบแจ้งเหตุ ESS ผ่าน Line OA เพิ่มช่องทางรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมทั่วประเทศ ช่วยเหลือ และส่งต่อเด็กเยาวชนด้อยโอกาส เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม

นางพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เปิดใช้งานระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม หรือ ESS (Emergency Social Service : Thailand) ขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งให้บริการเฉพาะกรณีปัญหาเร่งด่วนจาก 5 สาเหตุ ได้แก่ ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย กักขังหน่วงเหนี่ยว...

นายกฯ เป็นประธานในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (6 พ.ค. 66) เวลา 07.30 น. ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา...

นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (6 พ.ค. 66) เวลา 08.15 น. ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม...

​โฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาลพร้อมรับมือกับการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อสร้างจุดแข็ง และเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่

​โฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาลพร้อมรับมือกับการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อสร้างจุดแข็ง และเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ซึ่งเป็นผลจากสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน   นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี (ttb analytics) ได้ประเมินว่า การเปิดประเทศของจีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ส่งสัญญาณในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งทิศทางการฟื้นตัวนี้จะส่งผลต่อประเทศที่มีความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจกับจีน ทั้งนี้ พลเอก...

​โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน ผลักดันการสร้างคาร์บอนเครดิต ตามแนวคิด BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

​โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน ผลักดันการสร้างคาร์บอนเครดิต ตามแนวคิด BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ​โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน ผลักดันการสร้างคาร์บอนเครดิต ตามแนวคิด BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบความคืบหน้าการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน...

​โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ ยินดีภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนมีนาคม 2566 ปรับตัวดีขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว และภาคการเกษตรที่ขยายตัว

​โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ ยินดีภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม 2566 ปรับตัวดีขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว และภาคการเกษตรที่ขยายตัว โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีนาคม 2566 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 และสูงสุดในรอบ 37 เดือน   นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม 2566 รัฐบาลพร้อมประเมินสถานการณ์...

งานจักสานยิ่งใหญ่ของโลกเริ่มขึ้นแล้ว! วธ.ร่วมยกระดับ “บุญกลางบ้าน สืบสานตำนานเมืองพนัส” ครั้งที่ 26 ปี 66

งานจักสานยิ่งใหญ่ของโลกเริ่มขึ้นแล้ว! วธ.ร่วมยกระดับ “บุญกลางบ้าน สืบสานตำนานเมืองพนัส” ครั้งที่ 26 ปี 66 ชมขบวนรถแห่รถจักสาน ไทย-ลาว-จีน สัมผัสวิถีชีวิตผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วันที่ 5-7 พ.ค. 66 ณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับสู่นานาชาติ วันที่ 5 พฤษภาคม...

พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมฉลอง วาระครบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมฉลอง วาระครบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์         วันนี้ (6 พฤษภาคม 2566) นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67984 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More