สกสว.ผนึกกำลังภาคเอกชน หนุนสตาร์ทอัพเติบโตอย่างยั่งยืน

สกสว.ผนึกกำลังภาคเอกชน หนุนสตาร์ทอัพเติบโตอย่างยั่งยืน

20 มกราคม 2566, บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา InnoSpace Summit 2023 ภายใต้แนวคิด Accelerate Early-Stage Ecosystem เดินหน้าหนุน Startup เปิดแผนการดำเนินงานปี 2566 พร้อมผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สนับสนุนโปรแกรมการพัฒนาและการลงทุนใน Startup ควบคู่กับการสนับสนุน Startup Ecosystem ของประเทศให้เติบโตในตลาดโลก และเป็นฟันเฟืองหลักที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วย ดร.ลัษมณ อรรถาพิช ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สกสว. เข้าร่วมงาน ดังกล่าว

ในโอกาสนี้ โดย รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. ร่วมเสาวนาในหัวข้อ “Thailand Early-Stage Investment and Ecosystem” ระบุว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย ที่ผ่านมาหลากหลายเรื่องของประเทศเติบโตมานานแล้ว ด้วยฐานทรัพยากร ที่ในปัจจุบันพบว่ามีการร่อยหรอไป ทำให้การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด รวมถึงการสร้างศักยภาพของคน จึงชัดเจนว่าวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความจำเป็นต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการลงทุนในด้านนี้เพียง 1.3% ของ GDP เท่านั้น ขณะที่ประเทศที่เติบโตได้ดีมีการลงทุน 2% ขึ้นไป ดังนั้น หากประเทศไทยไม่ลงทุนด้านนี้เพิ่มเติม อาจทำให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมได้ยากขึ้น รวมทั้งแนวทางที่จะทำให้ทุก ๆ คนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้อย่างแท้จริง

“ โดย สกสว. ในฐานะหน่วยงานภาคนโยบาย มีกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนหน่วยบริหารและจัดการทุนที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชน เช่น NIA บพข. วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลจากสตาร์ทอัพ และหน่วยงานด้านการลงทุนต่าง ๆ จึงคิดว่า สกสว. จะมีโอกาสในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ไม่เพียงเฉพาะหน่วยงานด้านการวิจัยเพียงอย่างเดียว เท่านั้น แต่จะมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในอนาคต หรือที่สำคัญ คือ ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการขับเคลื่อนส่งเสริมศักยภาพของสตาร์ทอัพ และ SME ที่ได้มีการวางแผนด้านงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าไม่นานนี้จะได้เห็นผลสำเร็จการทำงานร่วมกันอย่างแน่นอน ” ผอ.สกสว. กล่าวเสริม

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Innovation Opportunities in the Age of Permacrises” โดย ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ พร้อมทั้งพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ Innovation – One ระหว่าง บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อผนึกกำลังการสนับสนุนการพัฒนาและการลงทุนในกลุ่ม Tech Startup เวทีการเสวนาผ่านมุมมองผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่ Startup ชั้นแนวหน้า ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดจาก CHOCO CRM , Freshket และ GetLinks อีกด้วย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More