สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จัดการสัมมนา ผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (Designated Air Traffic Controller Assessor หรือ DATCA) ประจำปี 2565 ให้กับ DATCA จากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AEROTHAI)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จัดสัมมนาผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ ประจำปี 2565 ให้กับผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (Aeronautical Radio of Thailand Co.,LTD) ณ โรงแรมมิราเคิล...

ส่งเสริมงานบริการประชาชนในท้องถิ่น สะดวก ทันสมัย ด้วย “รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ปี 65” จากการผลักดันของ รมต. อนุชา ผ่าน DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัลประจำปี 2565” หรือ “DGTi Local Government Awards 2022” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ของ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology & Innovation Center: DGTi) โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา...

CAAT ชี้แจงประเด็นค่าโดยสารแพงในช่วงหยุดยาว

จากกรณีที่มีข่าวค่าโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ไปกล จากกรณีที่มีข่าวค่าโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ไปกลับ มีราคาแพง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ขอชี้แจงว่าในการกำกับค่าโดยสารเส้นทางภายในประเทศจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าโดยสารและค่าระวางสำหรับอากาศยานขนส่งในเส้นทางบินภายในประเทศ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการกำกับดูแลค่าโดยสารที่เป็นอัตราขั้นสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ค่าโดยสารสูงจนเกินไป โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการเดินทางสูง โดยผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเพดานราคาในแต่ละเส้นทางได้ที่เว็บไซต์  https://www.caat.or.th/th/archives/36895 อย่างไรก็ตาม จากการติดตามและตรวจสอบค่าโดยสารสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศที่ผ่านมา พบว่า อัตราค่าโดยสารสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สำรองที่นั่ง ก่อนวันเดินทาง และ/หรือช่วงวันหยุดระยะยาวเป็นสำคัญ ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีปริมาณความต้องการเดินทางน้อย เป็นเหตุให้ค่าโดยสารถูกลงเช่นเดียวกัน...

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เข้าร่วมการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 151 เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย พบสายการบินทั่วโลก จัดสรรเวลาการบิน (Slot) รับเที่ยวบินระหว่างประเทศบินเข้าสู่ประเทศไทย

CAAT เข้าร่วมการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 151 จัด CAAT เข้าร่วมการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 151 จัดขึ้นที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 โดยมีสายการบินระหว่างประเทศ กว่า 60 สายการบินทั่วโลกเข้าพบเพื่อขอรับจัดสรรเวลาการบินสำหรับฤดูกาลบินปัจจุบัน (Winter 2022) และ...

แอปฯ “ทางรัฐ” พร้อมให้ยืนยันตัวตนผ่าน “เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven” ได้แล้วทุกสาขาสะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่าย!

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมมือพัฒนาช่องทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ สำหรับบริการแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพื่อเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัล ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA กล่าวว่าแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ เป็นพอร์ทัลกลางที่รวบรวมบริการของภาครัฐ ตอบโจทย์การให้บริการประชาชนที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย...

CAAT News 25 / 2565 : CAAT แจ้งเตือนผู้โดยสารเตรียมการล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาในการเตรียมขึ้นเครื่องบินในช่วงวันหยุดยาวและการประชุม APEC

CAAT NEWS ฉบับที่ 25 / 2565 วันที่ 15 พฤศจิกา CAAT NEWS ฉบับที่ 25 / 2565 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 CAAT แจ้งเตือนผู้โดยสารเตรียมการล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาในการเตรียมขึ้นเครื่องบินในช่วงวันหยุดยาวและการประชุม APEC  เนื่องในช่วงวันหยุดยาวและสัปดาห์การประชุม APEC ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดโตนด ตำบลวัดชะลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย นางไอรดา...

DGA ร่วมลงนามในพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ‘โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล’ กับ เทศบาลตำบลมาบข่า จ.ระยอง

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมลงนามในพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ‘โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล’ ระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA และ เทศบาลตำบลมาบข่า โดยมี นายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า จังหวัดระยอง ร่วมลงนามตามแผนแม่บทท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการเทศบาลดิจิทัล Smart Office (Mabkha Smart City) ในการนำระบบท้องถิ่นดิจิทัลไปใช้...

DGA เข้าร่วมการประชุมชี้แจง พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ‘พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565’ ในหัวข้อ ‘แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ’ จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและทิศทางสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผ่านวีดิทัศน์ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี...

CAAT ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการบินของไทย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  คณะกรรมาธิการการคมนาคม ว วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ นำโดยพลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) โดยมี นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ...

CAAT และ CAAi ประชุม Project Mobilisation Meeting เพื่อเริ่มดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาในการสนับสนุนการใช้บังคับกฎระเบียบด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย (Consultants for Supporting the Implementation of the Thailand Civil Aviation Regulations (TCARs) in the Kingdom of Thailand)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา CAAT และบริษัท C เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา CAAT และบริษัท CAA International Limited (CAAi) จัดการประชุม Project Mobilisation Meeting : Opening...

ครม.อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย ถอนร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย ถอนร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าว ที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์อย่างรอบด้านของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการได้มาซึ่งที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวโดยทั่วไป ยังคงเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ขอถอนร่างกฎกระทรวง เพื่อนำไปรับฟังความคิดและวิเคราะห์ผลกระทบ และนำไปศึกษาเพิ่มเติมให้มีความรอบคอบ ถี่ถ้วนและครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน...

นายกรัฐมนตรี อธิษฐาน “ขอให้ประเทศไทยมีความสุข หมดทุกข์หมดโศก หมดโรคหมดภัย”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คณะรัฐมนตรีและภริยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมือง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยและสืบทอดประเพณีลอยกระทง...

เทศบาลเมืองหัวหิน ระดมเจ้าหน้าที่เร่งเก็บซากกระทงตามสถานที่จัดงานต่างๆ ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(9 พ.ย.65) นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วยครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสาจำนวนมาก ร่วมทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยและซากกระทงขึ้นจากน้ำบริเวณชายหาดหัวดอน หมู่บ้านเขาตะเกียบ สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง รวมถึงสถานที่จัดงานอื่นๆ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เช่น บริเวณสวนหลวงราชินี 19 ไร่ ชุมชนตะเกียบ และอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมงานประเพณีลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆ โดยที่บริเวณชายหาดหัวดอนซึ่งเป็นจุดหลักของจัดงานในปีนี้ พบว่าในวันนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างพาครอบครัวลงเล่นน้ำทะเล และพักผ่อนหย่อนใจกันตามปกติ...

จังหวัดยะลา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดก๊าซเรือนกระจก

วันนี้ 9 พ.ย.65 ที่ห้องประชุมศรียะลา ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา นายกเทศบาล อบต. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงาน...

รมต.”อนุชา” นำทีมลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ณ กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมรักษาประเพณีดีงามวันนี้ (8 พฤศจิกายน 2565) เวลา 17.00 น. ณ กรมประชาสัมพันธ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง” ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน“ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย รัฐบาลตระหนักและเห

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ กรมประชาสัมพันธ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง” ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน“ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย รัฐบาลตระหนักและเห็นคุณค่าประเพณีลอยกระทง โดยมีหลายหน่วยงานของรัฐได้ร่วมกันจัดงานเป็นประจำในทุก...

โปรโมทประเทศไทย ผ่าน London Bus ชวนชาวยุโรปมาเที่ยวไทย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ในฐานะตัวแทนประเทศไทยพร้อมด้วยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ได้มีการนำเสนอประเทศไทยผ่านแคมเปญ ’Always Warm’ เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยว ผ่าน ’London Bus’ รถนำเที่ยวกรุงลอนดอน แบบ Hop-On Hop-Off ถูกติดด้วยสติกเกอร์รูปจุดหมายปลายทางในประเทศไทย ได้แก่ เกาะทะลุ จังหวัดระยอง และหาดปากเมง จังหวัดตรัง เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชูอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและนำเสนอการท่องเที่ยววิถีใหม่...

คุมเข้ม “ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหาร” ต้องได้มาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ มีหน้าที่คุ้มครองประชาชนผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน โดยควบคุมสินค้าที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 136 รายการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประกาศเป็นสินค้าควบคุมและกำลังจะควบคุมเพิ่มอีก 5 รายการ ได้แก่ ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหารที่ทำจากพอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ที่ทำจากพอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิคาร์บอเนต พอลิแอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา คณะผู้บริหาร ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 “การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา คณะผู้บริหาร ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 “การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” วันนี้ (9 พ.ย.65) ที่ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 ร่วมด้วย...