DGA เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ประจำปี 2565

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง มีหน่วยงาน อบจ. ภาคกลาง 25 หน่วยงาน กว่า 1,000 คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง โดยมี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ และนายวิทยา คุณปลื้ม...

รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาการจัดทำการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาการจัดทำการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผอ.กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว Read More Credit :...

MEA ชูศักยภาพองค์กรได้รับผลประเมินความโปร่งใสคุณธรรม หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เทียบเท่าระดับ AA ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดย MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ได้รับผล 95.80 คะแนน เทียบเท่าระดับ AA (Excellence) และถือเป็นสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จของการดำเนินงาน ภายใต้ค่านิยม CHANGE G:...

กปภ. ปลื้ม ! คว้า 98.58 คะแนน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 65

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้คะแนน 98.58 อยู่ในระดับ AA จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยปีนี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น 4.64 คะแนน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

เอ็มเทค สวทช. เปิดตัว ‘ฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ’

‘มูลนิธิโครงการหลวง’ นำร่องใช้จริงบรรจุเมนูผักสลัดพร้อมทาน ผู้บริโภคได้ 2 ต่อ ‘กินผักสดดีต่อสุขภาพ-หนุนบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อโลก’ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

วอศ.สุราษฎร์ธานี – โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาเปิดห้องเรียนอาชีพ แฟชั่นดีไซน์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ กิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และจิตอาสา ณ โรงเรียนเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

รมว.แรงงาน สั่งรุกสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 66

กระทรวงแรงงาน รุกพบสถานประกอบการภาคเอกชน ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สร้างโอกาส มีงานทำให้คนพิการ มีงานทำ ปี 2566 เป้าหมาย 1,200 คน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

วธ. ดึงสภาเด็กและเยาวชน กทม. – ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ – ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

ร่วมเวทีระดมความเห็นใช้ทุนวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ร่วมสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ พร้อมสอนเทคนิคการผลิตสื่อและการสร้างคอนเทนต์ความเป็นไทยเชิงสร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

กปน. จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี กปน.

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ณ ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 เขตบึงกุ่ม กทม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี กปน. ภายใต้แนวคิด “ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี”...

อบต.กำแพง จัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

วันนี้ (8 ส.ค. 65) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จัดโครงการยืดอก พกถุง เอดส์รู้เร็วรักษาได้ และโครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ห้องที่ห้องประชุมอุไร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมี นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จำนวน 40...

วิทยาลัยเทคนิคสตูล เผยความสำเร็จจากการฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันปอเนาะในจังหวัดสตูล รวม 9 โรงเรียน 9 หลักสูตร กว่า 400 คน

นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล เปิดเผยผลการดำเนินการอบรมอาชีพในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันปอเนาะ ภายภายใต้นโยบายของ ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 โดยมีเป้าหมายพัฒนาอาชีพให้ผู้เรียน จำนวน 400 ราย รวม 9 โรงเรียน 9 อาชีพ โดยแบ่งเป็น โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 6 โรงเรียน...

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมพร้อมต้อนรับคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ในโอกาสมาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมชมงาน “มหัศจรรย์ศิลป์แผ่นดินไทย” วันที่ 10 – 11 ส.ค. ศกนี้

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมพร้อมต้อนรับคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ในโอกาสมาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมชมงาน "มหัศจรรย์ศิลป์แผ่นดินไทย" วันที่ 10 - 11 ส.ค. ศกนี้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสำเร็จของประเทศไทย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.30 น. ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่ นางสุปราณี นฤนาทรโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวดวงกมล โพธิ์ภู่ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่ โดยมีนางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ...

กรมอนามัย เตือนหญิงท้อง ‘ฟันผุ – โรคปริทันต์’ เสี่ยงกระทบลูกในท้อง

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หญิงตั้งครรภ์มักพบปัญหาโรคเหงือกอักเสบได้บ่อย เนื่องจากการมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ส่งผลให้เหงือกและเนื้อเยื่ออ่อนต่าง ๆ ที่รองรับฟันอ่อนแอลง อีกทั้งอาการแพ้ท้อง อาเจียนบ่อย และการกินอาหารจุบจิบส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์เกิดโรคฟันผุได้ง่าย หากมีการดูแลอนามัยช่องปากที่ไม่ดี จะส่งผลให้โรคฟันผุลุกลามอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพช่องปากของแม่และลูกที่จะเกิดมา หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุขควรได้รับการตรวจฟัน เพื่อให้รู้ถึงการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและลูกมีการฝึกทักษะการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธี และหากพบว่ามีปัญหาโรคในช่องปากก็ควรได้รับการรักษาตามความจำเป็นในช่วงตั้งครรภ์เดือนที่ 4 – 6 แต่ถ้ามีอาการปวดฟัน เหงือกบวม เป็นหนอง มีฟันผุใหญ่...

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราดแจ้งเตือน เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่วมสูง

นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่จังหวัดตราดติดต่อกันหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำตราด มีปริมาณมาก ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับช่วงวันที่ 8-14 สิงหาคม 2565 จะมีน้ำทะเลหนุนสูง รวมถึงการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมแม่น้ำเคลื่อนย้ายของขึ้นที่สูง รวมถึงเฝ้าระวังฝนตกหนัก ถึงหนักมาก...

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กท ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้เงินเข้ากองทุนกว่า 11 ล้านบาท

ที่ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ นางวนิภา เชื้อเมืองพาน ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 6 หมวดอักษร กท “ก้าวหน้า มั่งมี ทวีศัพท์ ทวีโชค” จำนวน 301 หมายเลข สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หรือรถเก๋ง รถแวน และรถกระบะ 4 ประตู ซึ่งการประมูลในครั้งนี้จะเป็นการประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทาง www.tabienrod.com เท่านั้น...

ดีอีเอส เตือน ! อย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์ “คลิปเสียงปลอม” สร้างเรื่องเสมือนจริง หลอกลวงประชาชน

ดีอีเอส เตือน ! อย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์ "คลิปเสียงปลอม" สร้างเรื่องเสมือนจริง หลอกลวงประชาชน นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเทคโนโลยีปลอมเสียง ปลอมแชท ปลอมคลิป ( Deepfake,Social Maker และ Fake voice) ซึ่งเป็นการปลอมแปลงข้อมูล การตัดต่อภาพ ตัดต่อข้อความ...

สคล.เดินหน้าต่อเนื่องหนุนชุมชนสู้เหล้าตามแผนยุทธศาสตร์พื้นที่อำเภอบูรณาการ 5 ขยาย พร้อมถอดบทเรียน 5 ชุมชน จ.สุโขทัย เป็นแบบอย่างแหล่งเรียนรู้ขยายผลต่อไป

สคล.เดินหน้าต่อเนื่องหนุนชุมชนสู้เหล้าตามแผนยุทธศาสตร์พื้นที่อำเภอบูรณาการ 5 ขยาย พร้อมถอดบทเรียน 5 ชุมชน จ.สุโขทัย เป็นแบบอย่างแหล่งเรียนรู้ขยายผลต่อไป   สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนสู้เหล้า ภายใต้กรอบแนวคิดการทำงานยุทธศาสตร์พื้นที่อำเภอบูรณาการ 5 ขยาย โดยล่าสุดนำคณะเครือข่ายงดเหล้าลงพื้นที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ศึกษาผลสำเร็จการทำงานของชุมชนคนสู้เหล้า พร้อมถอดบทเรียนเป็นแบบอย่างแหล่งเรียนรู้ขยายผล นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า...

ขนส่งแพร่ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ลงนาม MOU ร่วมกับ 3 โรงเรียน สร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรให้นักเรียน

นายมานพ พุทธวงค์ ขนส่งจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในด้านกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และร่วมกันปลูกฝังวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยได้ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม และโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โดยจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยจราจร และการปฏิบัติตามกฎหมายให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และส่งเสริมความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการกำกับดูแลการเดินทางสัญจรของนักเรียน ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808101937405 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร :...

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.38 จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ธนาคารเลือด อาคารสิริเวชรักษ์ชั้น 3 โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พันโทชรินทร์ สุวรรณะ ผู้บัญชาการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทาร มณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพล และนักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาพระราชทาน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่...