ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รามเกียรติ์ ตอนที่ 29 ท้าวทศรถทำพิธีขอบุตร

https://www.youtube.com/watch?v=FE_svOxci70 ท้าวทศรถปกครองกรุงอโยธยามาช้านาน แต่ยังไม่มีบุตร จึงคิดที่จะทำพิธีกระลาไฟ เพื่อบวงสรวงขอบุตรจากเทพเจ้า ว่าแล้วก็ให้เหล่าเสนาอำมาตย์ไปเชิญพระฤาษี ทั้งสี่ตน คือ พระฤาษีวสิษฐ์ พระฤาษีสวามิตร พระฤาษีวัชอัคคี พระฤาษี ภารทวาช มาเข้าเฝ้าเพื่อขอให้ทำพิธีให้ เมื่อพระฤาษีมาถึงท้าวทศรถจึงแจ้งให้กับพระฤาษีทราบถึงความประสงค์ พระฤาษีได้ฟังจึงกล่าวกับท้าวทศรถว่า การที่ข้าทั้งสี่จะทำพิธีขอบุตรให้ท่านนั้นก็ได้อยู่ แต่บุตรที่กำเนิดมาจะมีฤทธิ์ไม่มากจะไม่สามารถปราบเหล่ายักษ์ภัยพาลได้ ควรจะไปหาพระฤาษีกไลโกฎ ที่ประทับอยู่ที่เมืองโรมพัต เพื่อเชิญท่านมาทำพิธีให้จึงจะได้บุตรทีมีฤทธามาก ท้าวทศรถได้ฟังจึงรีบ ให้เสนาอำมาตย์จัดขบวนไปยัง เมืองโรมพัต เมื่อขบวนเสด็จไปถึงเหล่าเสนาอำมาตย์ก็รีบไปแจ้งท้าว...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 28 พระฤาษีกไลโกฎ

https://www.youtube.com/watch?v=nAKikSGYUqc พระฤาษีกไลโกฏ มีฌานแก่กล้า, อาศัยอยู่ป่า สาลวัน เขตเมือง โรมพัตตัน, ได้บำเพ็ญฌานสมาบัติด้วยกำลังแก่กล้า, ทำให้ฝนไม่ตกถึงสามปี , ท้าวโรมพัต , กษัตริย์ ผู้ปกครอง ก็ร้อนใจ เนื่องจากไพร่ฟ้าประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อน, จึงสั่งให้เสนาอำมาตย์บวงสรวงเทวดา ถึงเจ็ดเดือน เจ็ดวัน แต่ฝนก็ยังไม่ตกเสียที มีนายพรานผู้หนึ่งชื่อว่าวันจอระกะ ทราบว่าท้าวโรมพัตบวงสรวง เทวดาเพื่อให้ฝนตก, จึงรีบเข้าเฝ้าและ แจ้งสาเหตุให้กับท้าวโรมพัตได้ทราบว่า,...