อบต.กำแพง จัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

วันนี้ (8 ส.ค. 65) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จัดโครงการยืดอก พกถุง เอดส์รู้เร็วรักษาได้ และโครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ห้องที่ห้องประชุมอุไร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมี นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จำนวน 40...

วิทยาลัยเทคนิคสตูล เผยความสำเร็จจากการฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันปอเนาะในจังหวัดสตูล รวม 9 โรงเรียน 9 หลักสูตร กว่า 400 คน

นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล เปิดเผยผลการดำเนินการอบรมอาชีพในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันปอเนาะ ภายภายใต้นโยบายของ ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 โดยมีเป้าหมายพัฒนาอาชีพให้ผู้เรียน จำนวน 400 ราย รวม 9 โรงเรียน 9 อาชีพ โดยแบ่งเป็น โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 6 โรงเรียน...

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมพร้อมต้อนรับคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ในโอกาสมาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมชมงาน “มหัศจรรย์ศิลป์แผ่นดินไทย” วันที่ 10 – 11 ส.ค. ศกนี้

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมพร้อมต้อนรับคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ในโอกาสมาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมชมงาน "มหัศจรรย์ศิลป์แผ่นดินไทย" วันที่ 10 - 11 ส.ค. ศกนี้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสำเร็จของประเทศไทย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.30 น. ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่ นางสุปราณี นฤนาทรโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวดวงกมล โพธิ์ภู่ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่ โดยมีนางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ...

กรมอนามัย เตือนหญิงท้อง ‘ฟันผุ – โรคปริทันต์’ เสี่ยงกระทบลูกในท้อง

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หญิงตั้งครรภ์มักพบปัญหาโรคเหงือกอักเสบได้บ่อย เนื่องจากการมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ส่งผลให้เหงือกและเนื้อเยื่ออ่อนต่าง ๆ ที่รองรับฟันอ่อนแอลง อีกทั้งอาการแพ้ท้อง อาเจียนบ่อย และการกินอาหารจุบจิบส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์เกิดโรคฟันผุได้ง่าย หากมีการดูแลอนามัยช่องปากที่ไม่ดี จะส่งผลให้โรคฟันผุลุกลามอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพช่องปากของแม่และลูกที่จะเกิดมา หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุขควรได้รับการตรวจฟัน เพื่อให้รู้ถึงการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและลูกมีการฝึกทักษะการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธี และหากพบว่ามีปัญหาโรคในช่องปากก็ควรได้รับการรักษาตามความจำเป็นในช่วงตั้งครรภ์เดือนที่ 4 – 6 แต่ถ้ามีอาการปวดฟัน เหงือกบวม เป็นหนอง มีฟันผุใหญ่...

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราดแจ้งเตือน เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่วมสูง

นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่จังหวัดตราดติดต่อกันหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำตราด มีปริมาณมาก ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับช่วงวันที่ 8-14 สิงหาคม 2565 จะมีน้ำทะเลหนุนสูง รวมถึงการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมแม่น้ำเคลื่อนย้ายของขึ้นที่สูง รวมถึงเฝ้าระวังฝนตกหนัก ถึงหนักมาก...

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กท ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้เงินเข้ากองทุนกว่า 11 ล้านบาท

ที่ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ นางวนิภา เชื้อเมืองพาน ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 6 หมวดอักษร กท “ก้าวหน้า มั่งมี ทวีศัพท์ ทวีโชค” จำนวน 301 หมายเลข สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หรือรถเก๋ง รถแวน และรถกระบะ 4 ประตู ซึ่งการประมูลในครั้งนี้จะเป็นการประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทาง www.tabienrod.com เท่านั้น...

ดีอีเอส เตือน ! อย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์ “คลิปเสียงปลอม” สร้างเรื่องเสมือนจริง หลอกลวงประชาชน

ดีอีเอส เตือน ! อย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์ "คลิปเสียงปลอม" สร้างเรื่องเสมือนจริง หลอกลวงประชาชน นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเทคโนโลยีปลอมเสียง ปลอมแชท ปลอมคลิป ( Deepfake,Social Maker และ Fake voice) ซึ่งเป็นการปลอมแปลงข้อมูล การตัดต่อภาพ ตัดต่อข้อความ...

สคล.เดินหน้าต่อเนื่องหนุนชุมชนสู้เหล้าตามแผนยุทธศาสตร์พื้นที่อำเภอบูรณาการ 5 ขยาย พร้อมถอดบทเรียน 5 ชุมชน จ.สุโขทัย เป็นแบบอย่างแหล่งเรียนรู้ขยายผลต่อไป

สคล.เดินหน้าต่อเนื่องหนุนชุมชนสู้เหล้าตามแผนยุทธศาสตร์พื้นที่อำเภอบูรณาการ 5 ขยาย พร้อมถอดบทเรียน 5 ชุมชน จ.สุโขทัย เป็นแบบอย่างแหล่งเรียนรู้ขยายผลต่อไป   สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนสู้เหล้า ภายใต้กรอบแนวคิดการทำงานยุทธศาสตร์พื้นที่อำเภอบูรณาการ 5 ขยาย โดยล่าสุดนำคณะเครือข่ายงดเหล้าลงพื้นที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ศึกษาผลสำเร็จการทำงานของชุมชนคนสู้เหล้า พร้อมถอดบทเรียนเป็นแบบอย่างแหล่งเรียนรู้ขยายผล นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า...

ขนส่งแพร่ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ลงนาม MOU ร่วมกับ 3 โรงเรียน สร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรให้นักเรียน

นายมานพ พุทธวงค์ ขนส่งจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในด้านกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และร่วมกันปลูกฝังวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยได้ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม และโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โดยจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยจราจร และการปฏิบัติตามกฎหมายให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และส่งเสริมความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการกำกับดูแลการเดินทางสัญจรของนักเรียน ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808101937405 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร :...

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.38 จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ธนาคารเลือด อาคารสิริเวชรักษ์ชั้น 3 โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พันโทชรินทร์ สุวรรณะ ผู้บัญชาการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทาร มณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพล และนักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาพระราชทาน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่...

กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยมี นายนิรันดร์ บุญราช พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม นายธนกฤต สนองสิทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นายจิติพล ประดิษฐ์พันธ์ พนักงานการเลือกตั้ง ร่วมเป็นวิทยากร...

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน กรณีเด็กถูกละเมิดทางเพศออนไลน์

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ประชาสัมพันธ์ ขอความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยซื้อที่ดิน เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ขอเชิญร่วมรับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ขอเชิญร่วมรับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 . ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร...

สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าในวัยเด็กและการได้รับค่าแรงต่ำต่อเนื่องยาวนาน เชื่อมโยงกับความเสี่ยงเกิดภาวะสมองเสื่อมและการเสื่อมถอยของความจำที่เกิดขึ้นเร็วกว่า

ความขาดแคลนเชิงสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงความเสียเปรียบด้านละแวกที่อยู่อาศัยและค่าแรงต่ำต่อเนื่องยาวนาน มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงสูงกว่าที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อม สมรรถนะการทำงานรู้คิดของสมองที่ต่ำกว่า และการเสื่อมถอยของความจำที่เกิดขึ้นเร็วกว่า จากงานศึกษาวิจัยหลายงานที่นำเสนอในวันนี้ภายในงานประชุมนานาชาติของสมาคมอัลไซเมอร์ ประจำปี 2565 หรือ Alzheimer's Association International Conference(R) (AAIC(R)) 2022 ซึ่งจัดขึ้นในเมืองซานดิเอโกและทางออนไลน์ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ( SES) ซึ่งสะท้อนการวัดทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจของประสบการณ์การทำงานของบุคคล ตลอดจนการเข้าถึงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและตำแหน่งทางสังคมของปัจเจกบุคคลหรือของครอบครัว มีความเชื่อมโยงกับทั้งสุขภาพในเชิงกายภาพและเชิงสรีรศาสตร์และสุขภาวะ งานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่อการทำงานรู้คิดของสมองมีเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ ข้อค้นพบสำคัญที่นำเสนอภายในงานประชุม...

ขยายเวลารับสมัคร รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตามที่จังหวัดนครพนมได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 โดยให้ผู้ลงทะเบียนวิ่งสะสมระยะทางรูปแบบ VIRTUAL RUN เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประพฤตีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และชำระเงินผ่านระบบสมัคร Line Official MOI RUN 2022 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม...

เริ่มแล้ว! ผู้ป่วยโควิดใช้สิทธิประกันสังคม รับยาจากร้านเครือข่าย สปสช.

เริ่มแล้ว! ผู้ป่วยโควิดใช้สิทธิประกันสังคม รับยาจากร้านเครือข่าย สปสช. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อให้การดูแลประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด19 เป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ขณะนี้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดระบบสำหรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม (อาการไม่รุนแรง) สามารถรับยาโควิด19 แบบเจอ-แจก-จบ จากร้านยาที่ร่วมโครงการกับ สปสช.ทั่วประเทศได้แล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เปิดรับเฉพาะผู้ป่วยโควิดสิทธิบัตรทองเท่านั้น สำหรับขั้นตอนรับยาที่ร้านยา มีดังนี้ 1.ผู้ที่ตรวจ ATK...

มทบ.32 ชวนประกวดภาพถ่าย “มุมรัก บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท

พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอก ธนเดช ธรรมชัย หัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 32 และคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา ที่ปรึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวการประกวดภาพถ่าย "มุมรัก บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี" ณ เรือนบ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตามที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มีแนวคิดเชิญชวนกำลังพลของค่ายสุรศักดิ์มนตรี ครอบครัว...