ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

Column Title Two

รามเกียรติ์ ตอนที่ 29 ท้าวทศรถทำพิธีขอบุตร

ท้าวทศรถปกครองกรุงอโยธยามาช้านาน แต่ยังไม่มีบุตร จึงคิดที่จะทำพิธีกระลาไฟ เพื่อบวงสรวงขอบุตรจากเทพเจ้า ว่าแล้วก็ให้เหล่าเสนาอำมาตย์ไปเชิญพระฤาษี ทั้งสี่ตน คือ พระฤาษีวสิษฐ์ พระฤาษีสวามิตร พระฤาษีวัชอัคคี พระฤาษี ภารทวาช มาเข้าเฝ้าเพื่อขอให้ทำพิธีให้ เมื่อพระฤาษีมาถึงท้าวทศรถจึงแจ้งให้กับพระฤาษีทราบถึงความประสงค์ พระฤาษีได้ฟังจึงกล่าวกับท้าวทศรถว่า การที่ข้าทั้งสี่จะทำพิธีขอบุตรให้ท่านนั้นก็ได้อยู่ แต่บุตรที่กำเนิดมาจะมีฤทธิ์ไม่มากจะไม่สามารถปราบเหล่ายักษ์ภัยพาลได้ ควรจะไปหาพระฤาษีกไลโกฎ ที่ประทับอยู่ที่เมืองโรมพัต เพื่อเชิญท่านมาทำพิธีให้จึงจะได้บุตรทีมีฤทธามาก

รามเกียรติ์ ตอนที่ 28 พระฤาษีกไลโกฎ

พระฤาษีกไลโกฏ มีฌานแก่กล้า, อาศัยอยู่ป่า สาลวัน เขตเมือง โรมพัตตัน, ได้บำเพ็ญฌานสมาบัติด้วยกำลังแก่กล้า, ทำให้ฝนไม่ตกถึงสามปี , ท้าวโรมพัต , กษัตริย์ ผู้ปกครอง ก็ร้อนใจ เนื่องจากไพร่ฟ้าประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อน, จึงสั่งให้เสนาอำมาตย์บวงสรวงเทวดา ถึงเจ็ดเดือน เจ็ดวัน แต่ฝนก็ยังไม่ตกเสียที มีนายพรานผู้หนึ่งชื่อว่าวันจอระกะ

รามเกียรติ์ ตอนที่ 27 ท้าวทศรถปราบปทูตทันตยักษ์

พญายักษ์ ปทูตทันต เป็นยักษ์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำแก้วมณี มีชื่อว่า ถ้ำสุรกานต์ มีฤทธิ์มาก เป็นที่ขนานนามไปทั่ว แต่เที่ยวราวีผู้อื่น แม้เหล่าพญานาค และฤาษีชีไพรผู้ทรงฤทธิ์ก็สู้ไม่ได้ วันหนึ่ง ปทูตทันต คิดกำเริบอยากได้สมบัติของเทวดา และ ไปชื่นชมนางอัปสรสวรรค์ และถ้าเป็นไปได้จะไปฆ่าพระอินทร์เสีย ว่าแล้วก็เหาะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงค์ เห็นหมู่นางฟ้าเทวดา ขุนยักษ์ก็เข้าไล่ราวี นางฟ้าเทวาต่างแตกตื่น

รามเกียรติ์ ตอนที่ 26 ท้าวอัชบาลเชือดเนื้อเป็นทาน

ท้าวอัชบาล เมื่อได้มอบราชสมบัติให้กับท้าวทศรถผู้เป็นราชบุตรแล้ว ก็มีจิตคิดที่จะเสด็จไปเที่ยวในป่า ว่าแล้วก็สั่งให้เหล่าเสนาอำมาตย์ จัดเตรียมขบวนเสด็จแล้วก็เสด็จออกไป ในป่ามีนายพรานผู้หนึ่งชื่อ วันจรก วางบ่วงดักสัตว์ป่า อยู่ตามแนวหนองคลองบึง แล้วซุ่มอยู่ มีเนื้อทรายทองตัวหนึ่งติดบ่วง นายพรานจึงให้เชือกมัดและเดินมา พบกับขบวนเสด็จของท้าวอัชบาล เมื่อท้าวอัชบาลเห็นพรานป่ามัดเนื้อทรายทองมาก็มีจิตคิดสงสาร จึงมีพระราชโองการให้ทหารไปเรียกตัว นายพรานมาเข้าพบ เมื่อพรานป่ามาถึงแล้วท้าวอัชบาล ก็ตรัสถามว่าเนื้อทรายทองนี้เจ้าจะเอาไปทำกะไร พรานป่าถวายบังคมแล้วก็ตอบไปว่าข้าพเจ้า จะนำไปฆ่าทำเป็นเนื้อเพื่อเลี้ยงชีพ

ล็อคเก็ตเข็มกลัดรูปในหลวงรัชกาลที่ 9

รหัส : C103858 ราคาบูชา : 350.- ล็อคเก็ตเข็มกลัดรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 งานสวยมาก เหมาะสำหรับเป็นที่ระลึกหรือพกติดตัวเพื่อเป็นศิริมงคล

รามเกียรติ์ ตอนที่ 29 ท้าวทศรถทำพิธีขอบุตร

https://www.youtube.com/watch?v=FE_svOxci70 ท้าวทศรถปกครองกรุงอโยธยามาช้านาน แต่ยังไม่มีบุตร จึงคิดที่จะทำพิธีกระลาไฟ เพื่อบวงสรวงขอบุตรจากเทพเจ้า ว่าแล้วก็ให้เหล่าเสนาอำมาตย์ไปเชิญพระฤาษี ทั้งสี่ตน คือ พระฤาษีวสิษฐ์ พระฤาษีสวามิตร พระฤาษีวัชอัคคี พระฤาษี ภารทวาช มาเข้าเฝ้าเพื่อขอให้ทำพิธีให้ เมื่อพระฤาษีมาถึงท้าวทศรถจึงแจ้งให้กับพระฤาษีทราบถึงความประสงค์ พระฤาษีได้ฟังจึงกล่าวกับท้าวทศรถว่า การที่ข้าทั้งสี่จะทำพิธีขอบุตรให้ท่านนั้นก็ได้อยู่ แต่บุตรที่กำเนิดมาจะมีฤทธิ์ไม่มากจะไม่สามารถปราบเหล่ายักษ์ภัยพาลได้ ควรจะไปหาพระฤาษีกไลโกฎ ที่ประทับอยู่ที่เมืองโรมพัต เพื่อเชิญท่านมาทำพิธีให้จึงจะได้บุตรทีมีฤทธามาก ท้าวทศรถได้ฟังจึงรีบ ให้เสนาอำมาตย์จัดขบวนไปยัง เมืองโรมพัต เมื่อขบวนเสด็จไปถึงเหล่าเสนาอำมาตย์ก็รีบไปแจ้งท้าว...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 28 พระฤาษีกไลโกฎ

https://www.youtube.com/watch?v=nAKikSGYUqc พระฤาษีกไลโกฏ มีฌานแก่กล้า, อาศัยอยู่ป่า สาลวัน เขตเมือง โรมพัตตัน, ได้บำเพ็ญฌานสมาบัติด้วยกำลังแก่กล้า, ทำให้ฝนไม่ตกถึงสามปี , ท้าวโรมพัต , กษัตริย์ ผู้ปกครอง ก็ร้อนใจ เนื่องจากไพร่ฟ้าประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อน, จึงสั่งให้เสนาอำมาตย์บวงสรวงเทวดา ถึงเจ็ดเดือน เจ็ดวัน แต่ฝนก็ยังไม่ตกเสียที มีนายพรานผู้หนึ่งชื่อว่าวันจอระกะ ทราบว่าท้าวโรมพัตบวงสรวง เทวดาเพื่อให้ฝนตก, จึงรีบเข้าเฝ้าและ แจ้งสาเหตุให้กับท้าวโรมพัตได้ทราบว่า,...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 27 ท้าวทศรถปราบปทูตทันตยักษ์

https://www.youtube.com/watch?v=9Jf89LPkmF4 พญายักษ์ ปทูตทันต เป็นยักษ์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำแก้วมณี มีชื่อว่า ถ้ำสุรกานต์ มีฤทธิ์มาก เป็นที่ขนานนามไปทั่ว แต่เที่ยวราวีผู้อื่น แม้เหล่าพญานาค และฤาษีชีไพรผู้ทรงฤทธิ์ก็สู้ไม่ได้ วันหนึ่ง ปทูตทันต คิดกำเริบอยากได้สมบัติของเทวดา และ ไปชื่นชมนางอัปสรสวรรค์ และถ้าเป็นไปได้จะไปฆ่าพระอินทร์เสีย ว่าแล้วก็เหาะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงค์ เห็นหมู่นางฟ้าเทวดา ขุนยักษ์ก็เข้าไล่ราวี นางฟ้าเทวาต่างแตกตื่น แล้วรีบขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ เมื่อพระอินทร์ได้ทราบเรื่อง ก็คิดว่าแม้ใช้พระขรรค์ไปสังหารเจ้ายักษ์ตัวนี้ จะเป็นการไม่คู่ควร...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 26 ท้าวอัชบาลเชือดเนื้อเป็นทาน

https://www.youtube.com/watch?v=coQoZIqVFG0 ท้าวอัชบาล เมื่อได้มอบราชสมบัติให้กับท้าวทศรถผู้เป็นราชบุตรแล้ว ก็มีจิตคิดที่จะเสด็จไปเที่ยวในป่า ว่าแล้วก็สั่งให้เหล่าเสนาอำมาตย์ จัดเตรียมขบวนเสด็จแล้วก็เสด็จออกไป ในป่ามีนายพรานผู้หนึ่งชื่อ วันจรก วางบ่วงดักสัตว์ป่า อยู่ตามแนวหนองคลองบึง แล้วซุ่มอยู่ มีเนื้อทรายทองตัวหนึ่งติดบ่วง นายพรานจึงให้เชือกมัดและเดินมา พบกับขบวนเสด็จของท้าวอัชบาล เมื่อท้าวอัชบาลเห็นพรานป่ามัดเนื้อทรายทองมาก็มีจิตคิดสงสาร จึงมีพระราชโองการให้ทหารไปเรียกตัว นายพรานมาเข้าพบ เมื่อพรานป่ามาถึงแล้วท้าวอัชบาล ก็ตรัสถามว่าเนื้อทรายทองนี้เจ้าจะเอาไปทำกะไร พรานป่าถวายบังคมแล้วก็ตอบไปว่าข้าพเจ้า จะนำไปฆ่าทำเป็นเนื้อเพื่อเลี้ยงชีพ ท้าวอัชบาลได้ฟังดังนั้น ก็คิดไปว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา มีจิตที่จะให้ทานชีวิตจิตใจ มาถึงตอนนี้มีความสมปรารถนา...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 25 ท้าวไกยเกษมอบพระธิดาให้กับท้าวทศรถ

https://www.youtube.com/watch?v=QC0LFiFoaHk ท้าวไกยเกษ เป็นกษัตริย์ครองกรุงไกยเกษ, พระราชธิดาชื่อว่านางไกยเกษี, มีอายุได้ 15 ปี มีรูปร่างหน้าตาอ่อนช้อย สวยงามยิ่งนัก, อยู่มาวันหนึ่งท้าวไกยเกษ ได้สุบินนิมิตไปว่า, เห็นพระจันทร์ทรงกลด ในอากาศ สว่างกระจ่างจ้ามากไปทั่วพื้นพิภพ, และ สามารถมองเห็นสี่ทวีป, เมื่อตื่นจากบรรทมก็เรียกให้โหรมาทำนาย, โหรได้ตรวจดูแล้วก็ทูลท้าวไกยเกษไปว่า , ที่พระองค์ฝันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นศุภมงคลเป็นอย่างยิ่ง พระจันทร์ทรงกลดหมายถึงพระมหากษัตริย์ ที่มีพระยศและอำนาจมากกว่ากษัตริย์ องค์ ใด ทั้งหมดในสี่ทวีป,...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 24 ไมราพเรียนวิชา

https://www.youtube.com/watch?v=M9A0779oh68 ท้าวมหายมยักษ์ ผู้ที่ได้สืบราชสมบัติจากท้าวสหมลิวัน, ผู้ปกครองยักษ์ แห่งกรุงบาดาล, ได้ปกครองเมืองบาดาลมายาวนาน จนมีอายุได้ห้าหมื่นปี, ได้ตรัสแก่อัครชายา ว่าพระบิดาได้สั่งเสียไว้ว่ามิให้คบกับทศกัณฑ์, จงบอกกับลูกหลานให้ปฏิบัติสืบต่อไป, เมื่อสั่งเสียแล้วก็สวรรคต ไมยราพเป็นพญายักษ์ที่เป็นบุตรของท้าวมหายมยักษ์, เมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้ว ก็เศร้าใจ, และคิดไปว่าตัวเรานี้ได้ปกครองเมืองแทนบิดาแต่ยังไม่มี ฤทธิ์เดช และวิชา, จึงคิดที่จะไปหาพระฤาษีสุเมธ, เพื่อให้ท่านได้สอนวิชาให้, ว่าแล้วก็ ไปลานางจันทประภา ผู้เป็นมารดา,แล้วก็ขึ้นจากเมืองบาดาล แทรก พื้นดินขึ้นไป, เมื่อถึงอาศรมพระฤาษีสุเมธ,...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 23 กำเนิดทรพา ทรพี

https://www.youtube.com/watch?v=cm8MkrvCrvs วันหนึ่ง นางมาลีผู้เป็นข้ารองบาทรับใช้พระอิศวรที่เขาไกรลาส ได้ลงไปเก็บดอกไม้ในสวนอุทยานสวรรค์ ยักษ์นนทกาล เป็นนายทวารเฝ้ากำแพงชั้นใน ทำหน้าที่เฝ้ากำแพงมาถึงหมื่นปี ไม่เคยรู้รสสตรี เห็นนางมาลีผู้เป็นข้าบาทพระอิศวรลงไปเก็บดอกไม้ทุกวัน ด้วยความที่นางมาลีมีรูปกายที่อ้อนแอ้นสวยงาม จึงมีจิตคิดเสน่หา ว่าแล้วก็เดินตามนางมาลีไป เมื่อถึงสวนอุทยาน นนทกาลก็เข้าซ่อนในต้นไทรใหญ่เห็นนางมาลี นั่งกรองมาลัยอยู่ ก็หยิบดอกไม้แล้วทิ้งไปที่ตัวนางลีเพื่อหยอกล้อ นางมาลีก็ตกใจเห็นยักษ์นนทกาล ก็โกรธแค้นรีบหยิบดอกไม้นั้นรีบไปเข้าเฝ้าพระอิศวร เมื่อถึงที่ประทับ ก็ฟ้องกล่าวโทษนนทกาล พระอิศวรได้ฟังก็โกรธรีบเรียกตัว นนทกาลมาเข้าเฝ้า พระอิศวรจึงต่อว่า ยักษ์นนทกาลเกิดความเกรงกลัวและขอให้พระอิศวรไว้โทษ พระอิศวรจึงสาปด้วยวาจาสิทธิให้...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 22 รณพักตร์บุกสวรรค์

https://www.youtube.com/watch?v=yoB7FVUSrbg อยู่มาวันหนึ่ง ทศกัณฑ์ พญายักษ์ผู้ปกครอง กรุงลงกา, คิดนึกไปว่า ตัวเรานี้เป็นที่ยำเกรงไปทั่วทั้งไตรภพ ไม่มีใครมาต่อกรได้, แต่องค์พระอินทร์ ไม่เกรงกลัวเพราะมีจักร แก้ว ที่พระอิศวรมอบไว้ให้, อันลูกเรารณพักตร์ ก็ได้พระเวทย์กับ ศรวิเศษมาเหมือนกัน, ควรจะยกกำลังขึ้นไปยังสวรรค์เพื่อให้เป็นที่ยำเกรงไปทั่ว, คิดดังนั้นทศกัณฑ์จึงได้เรียก รณพักตร์ เข้ามาเฝ้าและบอกให้รณพักตร์ยกกำลังไปบุก สวรรค์, รณพักตร์ก็ยินดีและจัดเตรียมกองทัพยักษ์โดยให้เสนาอำมาดย์ยักษ์ ทั้งหลายคุมปีกซ้ายขวา ทั้งกองหน้าและกองหลัง, โดยตัวเองทรงช้าง สกลจักรอัคระ...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 21 ท้าวสหมลิวันสร้างด่านป้องกันเมืองบาดาล

https://www.youtube.com/watch?v=tDJGNtLdc6c ท้าวสหมลิวันผู้ปกครองยักษ์แห่งเมืองบาดาล, ทราบข่าวท้าวลัสเตียนแห่งกรุงพิชัยลงกา สวรรคตแล้ว, และทราบว่าทศกัณฑ์ได้ทำตัวพาลเที่ยว เบียดเบียน เทวดา, จึงคิดว่านานไปอาจจะเดือดร้อนมาถึงเมืองบาดาลได้, จึงคิดที่จะสร้างด่านไว้ป้องกัน ว่าแล้วก็สั่งให้เหล่าเสนาทหาร ไปตรวจดูสถานที่จะใช้สร้างด่าน โดยยกกองทัพออกไปที่ชายสมุทรที่เป็นชายแดน, เขตติดต่อระหว่างพื้นพิภพและเมืองบาดาล ท้าวสหมลิวันได้เนรมิตสระน้ำ, โดยมีดอกบัวใหญ่ดูประหลาด และมีก้านโดยเป็นทางลงไปสู่นครบาดาล แล้วทำเป็นกำแพงล้อมรอบมียักษ์รักษาอยู่, แล้วใช้พญาช้างสาร ตัวสูงใหญ่ แกล้วกล้า เดินลาดตระเวน คอยกำจัดศัตรูที่บุกรุกมา, ถัดไปเป็นด่านเขากระทบกัน เป็นพระกายไฟ, และด่านสุดท้ายมียุงฝูงใหญ่ตัวเท่าแม่ไก่,...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 20 รณพักตร์เรียนวิชา

https://www.youtube.com/watch?v=IUJvYf8wjCQ รณพักตร์ ลูกของทศกัณฑ์ เมื่ออายุได้ 15 ปี แต่มีนิสัยหยาบช้า, อยากเรียนวิชาและเวทย์มนต์ต่างๆกับฤาษีโคบุตร ผู้เป็นอาจารย์ของทศกัณฑ์คิดดังนั้นจึงมาลาทศกัณฑ์, กับนางมณโฑ เพื่อไปเรียนวิชา, ทศกัณฑ์ก็ยินดี และรณพักตร์ก็เหาะไปที่อาศรมของพระฤาษีโคบุตร, เมื่อไปถึง ก็ถวายตัวเป็นศิษย์กับพระฤาษีโคบุตร, พระฤาษีโคบุตรก็มีความยินดีและสอนวิชาให้, ไม่ว่าจะเป็นเวทมนตร์คาถาและสรรพวิทยาต่างๆเป็นระยะเวลาครึ่งปี เมื่อชำนาญในวิชาต่างๆแล้วพระฤาษีโคบุตรก็ บอกกับรณพักตร์ว่า, มีวิชาหนึ่งชื่อว่า มหากาลอัคคี ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องบูชาเทพเจ้าทั้งสาม คือพระอิศวร พระนารายณ์ และท้าวมหาพรหม,...

รามเกียรติ์ตอนที่ 19 ทศกัณฑ์เสพนางเทพธิดาบนสวรรค์

https://www.youtube.com/watch?v=qwj_cZi_OVY ที่เมืองขีดขิน หนุมานเมื่อมาอยู่กับ พาลีและสุครีพ ผู้เป็นน้า, ก็ช่วยราชการงานเมืองเป็นอย่างดี, วันหนึ่งหนุมานคิดอยากจะไป รักษาศีลในป่า, จึงเข้าไปหาพาลี เพื่อบอกให้ทราบ พาลีเห็นหนุมานผู้เป็นหลาน จะไปบำเพ็ญศีลภาวนาในป่าก็ดีใจ, แล้วก็สวมกอดลาด้วยความรักฉันน้าหลาน, และให้พรว่าขอให้สำเร็จดั่งที่ใจหวังไว้, และหากเสร็จแล้วให้รีบกลับมา, เพื่อมาช่วยดูแลเมืองขีดขินต่อไป, หนุมานลาพาลีแล้วก็เหาะเข้าไปในป่า กัทลีวัน, หาที่เหมาะสมใต้ต้นหว้าใหญ่แล้วก็นั่งบำเพ็ญภาวนาที่นั้น ฝ่ายทศกัณฑ์ เสวย สุขอยู่ในกรุงลงกากับฝูงบริวารสนมกำนัล, แต่ก็รู้สึกไม่อิ่มพอในรส กามคุณ จึงมีจิตคิดอยากใคร่เสพนางเทพธิดาบนสวรรค์,...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 18 ทศกัณฑ์ชิงบุษบกแก้วจากกุเรปัน

https://www.youtube.com/watch?v=Jt3L4o3lA3I ครั้งหนึ่ง กุเรปัน พญายักษ์ พี่ชายของทศกัณฑ์ผู้ได้รับบุษบกแก้วจากพระราชบิดา คือท้าวลัสเตียน ได้เข้าไปเฝ้าพระอิศวรที่เขาไกรลาส เมื่อไปถึงแล้วพระอิศวรเข้าฌานอยู่ ขุนยักษ์เลยถือโอกาสเที่ยวเล่น ชมสวนสวรรค์อยู่ที่เชิงเขาไกรลาสอย่างเพลิดเพลินเจริญใจ ฝ่ายทศกัณฑ์ผู้เป็นน้อง เมื่อถอดดวงจิตฝากพระฤาษีโคบุตรอยู่เป็นอาจารย์แล้วก็มีจิตคิด อิจฉาในพี่ชาย ที่พระบิดายกบุษบกแก้วให้ จึงคิดที่จะชิงมาเป็นของตนว่าแล้วก็จับพระแสง เหาะขึ้นไปหากุเรปัน ที่เชิงเขาไกรลาส เมื่อไปถึงทศกัณฑ์ก็เจรจาขอบุษบกแก้วกับกุเรปัน เมื่อกุเรปันได้ฟังก็โกรธต่อว่าทศกัณฑ์ว่าโลภมาก ตัวเองก็สมบัติมากมายแล้วยังไม่พอใจ ยังมาบังอาจดูหมิ่นผู้ใหญ่ ว่าแล้วพญายักษ์ทั้งสองก็เข้าต่อสู้สัปประยุทธ์กันทันที กุเรปันใช้กระบองตีทศกัณฑ์ ทศกัณฑ์ก็จับและชิงกระบองจากมือ กุเรปันได้...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 17 ทศกัณฑ์ถอดดวงจิต

https://www.youtube.com/watch?v=PNG43wIQi9g เมื่อทศกัณฑ์แปลงเป็นพญาปูยักษ์เพื่อไปลอบฆ่าองคต, แต่ไม่สำเร็จถูกพาลีจับล่ามโซ่ให้องคตเล่นอยู่ 7 วัน, ถูกปล่อยกลับมาถึงกรุงลงกา ก็ช้ำใจ, คิดว่าเรานี้เป็นพญายักษ์ผู้มีฤทธิ์เดช มีทั้งอาวุธและพระเวทย์อันแก่กล้า, มีชื่อเสียงไปทั่วไตรภพ, แต่ไปสู้กับเจ้าพาลีกลับแพ้มันถึงสองครั้งสองครา, ได้รับความอับอายยิ่งนัก จึงคิดที่จะถอดดวงจิตออกจากกาย, เมื่อนึกขึ้นได้ก็ให้เสนายักษ์ ไปเชิญพระฤาษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์ที่อาศรม มาที่พระราชวังในกรุงลงกา เมื่อพระฤาษีอังคตได้มาถึงกรุงพิชัยลงกา, ทศกัณฑ์ก็แจ้งความประสงค์ให้กับพระอาจารย์ทราบ, พระฤาษีโคบุตรจึงให้ทศกัณฑ์ไปทำพิธีถอดดวงจิตที่ยอดเขานิลคีรี, เมื่อไปถึงพระฤาษีโคบุตรก็ได้ทำการเนรมิตโรงพิธีสูงใหญ่, พร้อมด้วยฉัตรเบญจรงค์ธงชัย ธูปเทียนดอกไม้ครบครัน, และให้ทศกัณฑ์เข้าไปทำพิธี โดยการนั่งร่ายพระเวทย์ดึงจิต, จิตออกจากร่าง...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 16 กำเนิดองคต

https://www.youtube.com/watch?v=rO5Tnrrx9Rw เมื่อครั้งที่พระฤาษีอังคตได้นำลูกของพาลีที่เกิดแต่นางมณโฑ ใส่ไว้ในท้อง แพะ, ด้วยอำนาจของพระเวทย์คาถา, และเมื่อถึงกำหนดคลอด, พระฤาษีจึงได้เหาะมาที่กรุงขีดขิน และสั่งให้พาลีนำแม่แพะ มาแล้วทำไสยเวทย์พิธี, ใช้มีด พระฤาษีแหวะท้องนางแพะ และนำพระกุมารออกมาวางในพานทอง, เมื่อพระกุมารออกมาแล้วทุกคนต่างดีใจ ชื่นชมยินดี, และนำพระกุมารออกไปชำระร่างกาย และนำไปวางไว้ที่รับรอง, พระฤาษีอังคตจึงตั้งชื่อให้ว่า องคต, พาลีและเหล่าเสนาอำมาตย์และไพร่ฟ้ากรุงขีดขินก็มีความยินดีปรีดายิ่งนัก, เมื่อองคตกุมารกำเนิดมาแล้ว, ก็เป็นที่รักของพาลีและนางดารา, ชายาของพาลี ก็รักองคตเหมือนลูกแท้ๆ, เมื่อองคตมีอายุได้ 15...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 15 พาลีคืนนางมณโฑ

https://www.youtube.com/watch?v=PZdcHaZp6Sk ทศกัณฐ์ เมื่อเสียนางมณโฑ ให้กับพาลีไปแล้วกลับมาถึงกรุงพิชัยลงกา ก็กลัดกลุ้มยิ่งนักพาลอาละอาดกับนางสนมกำนัล จนหลบหนีกันวุ่นวาย ทำให้กุมภกรรณ และภิเภกผู้เป็นน้อง ก็ถอนใจและปรึกษากันว่าควรทำอย่างไรดี จึงคิดได้ว่า ควรจะไปเชิญพระฤาษี โคบุตรผู้เป็นอาจารย์ของทศกัณฑ์มาแก้ไขเรื่องนี้ จึงสั่งเสนาอำมาตย์ยักษ์ ไปเชิญพระฤาษีโคบุตรมาที่พระราชวัง เมื่อพระฤาษีโคบุตรมาถึงทศกัณฑ์ก็ดีใจและเข้าไปปรึกษากับพระฤาษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์ และขอร้องให้ช่วย พระฤาษีโคบุตรได้ฟังดังนั้นก็ยิ้มและตอบไปว่า จงไปหาพระฤาษี อังคต ผู้เป็นอาจารย์ของพาลีอาจจะช่วยเรื่องนี้ได้ ทศกัณฑ์จึงรีบไปหาพระฤาษีอังคตทันที เมื่อไปถึงอาศรมของฤาษีอังคตแล้ว ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟัง เมื่อพระฤาษีอังคตได้ฟังแล้วก็นึกคิดไปว่า การที่พาลีทำแบบนี้เป็นการไม่ถูกต้อง...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 14 พาลีชิงนางมณโฑ

https://www.youtube.com/watch?v=prYlJumvcIA ท้าววิรูฬหคเป็นพญายักษ์ผู้มีฤทธิ์ อาศัยอยู่เมืองบาดาลระหว่างเขาตรีกูฏ โดยได้เข้าเฝ้าพระอิศวรที่เขาไกรลาสเป็นประจำ ในปีหนึ่งจะเข้าเฝ้าถึงเจ็ดครั้ง มาครั้งนี้ก็เช่นกัน ท้าววิรูฬหคก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่อง แล้วไปยังเขาไกรลาสเพื่อจะเข้าเฝ้าพระอิศวรดังเช่นที่เคยทำมา เมื่อขึ้นมาจากบาดาลก็เหาะแทรกแผ่นดินขึ้นมา ทำให้เกิดแผ่นดินไหวไปทั่วด้วยฤทธา เมื่อถึงเขาไกรลาสแล้วพระอิศวรไม่ทรงออกเทวสมาคมในขณะนั้นเพราะเข้าญานอยู่ แต่ยักษ์อสูรวิรูฬหค ไม่ทราบจึงนั่งกราบถวายบังคมไป ขณะนั้น ก็มีตุ๊กแกตัวหนึ่งชื่อสารภู ร้องทัก แล้วชูคอทำศรีษะเย้ย กราบลงทีไร ก็ร้องทัก อสูรยักษ์วิรุฬหคได้ฟังดังนั้นจึงโกรธ จึงได้ถอดสังวาลนาคราชที่สวมอยู่ฟาดตุ๊กแกตัวนั้นจนตาย ด้วยอำนาจแห่งฤทธาจึงทำให้เขาพระสุเมรุเกิดลั่นและเอียงทรุดลง และเห็นว่าพระอิศวรไม่อยู่จึงกลับเมืองบาดาลไป พระอิศวรออกจากญานแล้วได้ยินเสียงเขาพระสุเมรุลั่นดังสนั่นจึงเสด็จออกไปดู พบเขาพระสุเมรุเอียงทรุดลง...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 13 ท้าวสหมลิวัน รบพญานาค

https://www.youtube.com/watch?v=fnS0g9v5fyI ย้อนกลับไปในครั้งก่อนที่ สหบดีพรหมผู้สร้างกรุงพิชัยลงกา, แต่เดิมเกาะ ทวีปรังกา ปกครองโดยท้าวสหมลิวัน, ผู้เป็นเจ้าแห่งอสูรสืบเชื้อสายพรหม, มีเชื้อสาย มาจาก มาลีวัคพรหม ซึ่งต่อมาพระอิศวรประทานนามให้ใหม่ว่า “ท้าวมาลีวราช”, และธาดาพรหม (จตุรพักตร์) เป็นอสูรที่เกิดบาดหมางกับพระนารายณ์, พระนารายณ์เห็นว่าอสูรเหล่านี้ต่อไปจะเป็นภัยแก่โลกจึงยกทัพมาปราบเสีย, สหมลิวันพลาดพลั้งมิอาจเอาชนะพระนารายณ์ได้ จึงจำใจทิ้งเมืองบนรังกา ทวีป, แล้วหลบหนีไปอยู่ยังบาดาล แล้วตั้งเมืองขึ้นใหม่ และเป็นปฐมวงศ์อสูรแห่งเมืองบาดาล, ส่วนทวีปรังกานั้นก็ร้างไปไม่มีผู้ใดปกครอง จนสหบดีพรหม สร้างกรุงพิชัยลงกา...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 12 กำเนิดนางมณโฑ

https://www.youtube.com/watch?v=LrntbkfxQh8 กาลครั้งหนึ่งในป่าหิมพานต์ มีฤาษี ผู้มีตบะญาณแก่กล้า 4 ตน บำเพ็ญพรตอยู่ในป่า, โดยปลูกอาศรมอยู่ติดกัน ได้แก่ “พระฤาษีอตันตา”, “พระฤาษีวชิรามุนี”, “พระฤาษีวิสูต” ,และ “พระฤาษีมหาโรมสิงค์”, โดยฤาษีทั้งสี่ตนบำเพ็ญภาวนามาเป็นระยะเวลากว่าสามหมื่นปี, โดยเลี้ยงแม่โคนมไว้ และปล่อยให้เที่ยวกินหญ้าอยู่ในป่าหิมพานต์นั้นนับได้ถึง 500 ตัว, ในทุกๆ เช้าแม่โคทั้งหมดจะเดินกลับมาบริเวณอาศรม แล้วหยดนมลงไว้ในอ่างที่ใช้รองรับน้ำนมจนเต็ม โดยแม่โคทำอย่างนี้ทุกวัน เมื่อถึงเวลาฉันอาหาร พระฤาษีทั้งสี่ก็จะมานั่ง...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 11 พาลี สุครีพ ชะลอเขาพระสุเมรุุ

https://www.youtube.com/watch?v=bG12kuDs1kc หลังจากรามสูร ต่อสู้กับอรชุนเทพบุตร และเป็นฝ่ายชนะ โดยจับเท้าของอรชุน ฟาดเข้ากับเขาพระสุเมรุ จนตาย ทำให้เขาพระสุเมรุ ทรุดเอียงลงไปไม่ตั้งตรงเหมือนเดิม พระอิศวร จึงมีบัญชาให้เหล่าเทวดา ฤาษี ครุฑ และเหล่าพญานาค มาช่วยกันฉุดชะลอให้เขาพระสุเมรุตั้งตรงให้ได้ดังเดิม ในการนี้ พระอิศวรมีรับสั่งให้สองพญาวานรทั้งสอง คือพญา กากาศ หรือพาลี และพญาสุครีพ มาช่วยฉุดเขาพระสุเมร กับเหล่าเทวดาด้วย โดยมีแผนการว่า จะใช้พญานาคพันเขาพระสุเมรุไว้...