Live Now

กปภ. ปลื้ม ! คว้า 98.58 คะแนน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 65

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้คะแนน 98.58 อยู่ในระดับ AA จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยปีนี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น 4.64 คะแนน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์

กปภ. ปลื้ม ! คว้า 98.58 คะแนน  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 65

Column Title Two

กปภ. ปลื้ม ! คว้า 98.58 คะแนน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 65

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้คะแนน 98.58 อยู่ในระดับ AA จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยปีนี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น 4.64 คะแนน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ชูศักยภาพองค์กรได้รับผลประเมินความโปร่งใสคุณธรรม หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เทียบเท่าระดับ AA ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดย MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ได้รับผล 95.80 คะแนน เทียบเท่าระดับ AA

รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาการจัดทำการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาการจัดทำการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผอ.กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ สำนักงาน

รมว.แรงงาน สั่งรุกสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 66

กระทรวงแรงงาน รุกพบสถานประกอบการภาคเอกชน ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สร้างโอกาส มีงานทำให้คนพิการ มีงานทำ ปี 2566 เป้าหมาย 1,200 คน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

วอศ.สุราษฎร์ธานี – โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาเปิดห้องเรียนอาชีพ แฟชั่นดีไซน์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ กิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และจิตอาสา ณ โรงเรียนเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read

กปภ. ปลื้ม ! คว้า 98.58 คะแนน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 65

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้คะแนน 98.58 อยู่ในระดับ AA จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยปีนี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น 4.64 คะแนน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

MEA ชูศักยภาพองค์กรได้รับผลประเมินความโปร่งใสคุณธรรม หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เทียบเท่าระดับ AA ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดย MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ได้รับผล 95.80 คะแนน เทียบเท่าระดับ AA (Excellence) และถือเป็นสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จของการดำเนินงาน ภายใต้ค่านิยม CHANGE G:...

รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาการจัดทำการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาการจัดทำการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผอ.กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว Read More Credit :...

รมว.แรงงาน สั่งรุกสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 66

กระทรวงแรงงาน รุกพบสถานประกอบการภาคเอกชน ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สร้างโอกาส มีงานทำให้คนพิการ มีงานทำ ปี 2566 เป้าหมาย 1,200 คน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

วอศ.สุราษฎร์ธานี – โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาเปิดห้องเรียนอาชีพ แฟชั่นดีไซน์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ กิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และจิตอาสา ณ โรงเรียนเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

เอ็มเทค สวทช. เปิดตัว ‘ฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ’

‘มูลนิธิโครงการหลวง’ นำร่องใช้จริงบรรจุเมนูผักสลัดพร้อมทาน ผู้บริโภคได้ 2 ต่อ ‘กินผักสดดีต่อสุขภาพ-หนุนบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อโลก’ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

กปน. จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี กปน.

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ณ ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 เขตบึงกุ่ม กทม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี กปน. ภายใต้แนวคิด “ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี”...

วธ. ดึงสภาเด็กและเยาวชน กทม. – ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ – ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

ร่วมเวทีระดมความเห็นใช้ทุนวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ร่วมสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ พร้อมสอนเทคนิคการผลิตสื่อและการสร้างคอนเทนต์ความเป็นไทยเชิงสร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

ขนส่งแพร่ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ลงนาม MOU ร่วมกับ 3 โรงเรียน สร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรให้นักเรียน

นายมานพ พุทธวงค์ ขนส่งจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในด้านกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และร่วมกันปลูกฝังวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยได้ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม และโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โดยจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยจราจร และการปฏิบัติตามกฎหมายให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และส่งเสริมความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการกำกับดูแลการเดินทางสัญจรของนักเรียน ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808101937405 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร :...

แรกมี ‘น้ำมันก๊าด’ ใช้ในสยาม ราษฎรไม่คุ้นชินจนเกิดไฟไหม้หลายคดี

วัดชนะสงคราม ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าวัดมีรถรางไฟฟ้าวิ่งบนถนนจักรพงษ์ ที่มา ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพฤษภาคม 2558 ผู้เขียน ดร. นนทพร อยู่มั่งมี เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 การให้แสงสว่างแก่ที่พักอาศัย ในยุคที่กรุงเทพฯ ยามค่ำคืนปราศจากแสงไฟฟ้าซึ่งต้องพึ่งพาแสงสว่างจากตะเกียงน้ำมันเป็นหลัก และแม้จะมีไฟฟ้าในกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2427 แต่แสงสว่างชนิดนี้จำกัดอยู่เฉพาะการใช้งานของรัฐ เช่น ตามท้องถนนบางสาย กับตามบ้านเรือนของผู้มีฐานะซึ่งต้องซื้อหาอุปกรณ์และจ่ายค่าไฟในราคาสูง การที่แสงสว่างจำกัดส่งผลต่อกิจวัตรของผู้คน เช่น ความบันเทิง และการสัญจรของราษฎร เช่นที่ขุนวิจิตรมาตรากล่าวถึงวิถีชีวิตในกรุงเทพฯ ยามค่ำคืน ดังนี้ “มหรสพสมัยโน้น (ยังไม่มีไฟฟ้า) แสดงแต่วันข้างขึ้น ราวขึ้น 8 ค่ำ ไปจนถึงประมาณสามทุ่ม พระจันทร์ยังสว่างอยู่ ข้างแรมเดือนมืดไม่มีแสดง โรงละครนฤมิตรที่วัดสระเกศเท่าที่ข้าพเจ้าจำได้แสดงตอนบ่าย พอถึงเย็นก็เลิก ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าเริ่มไปอยู่กรุงเทพฯ มีไฟฟ้าแล้ว คือเพิ่งเริ่มจะมีโดยเฉพาะตามถนนนั้นขึงสายไฟฟ้าขวางระหว่างตึก ดวงโคมไฟฟ้าห้อยติดกับสายอยู่กลางถนนแต่สูงมาก แสงไฟก็ริบหรี่ไม่สว่าง คนเดินอาศัยร้านเจ๊กเขียนหวย ซึ่งมีตะเกียงกระจกตั้งโต๊ะสว่างไปสองข้างถนนระยะห่างๆ กันไปสว่างมากกว่าไฟฟ้า ไฟฟ้าเมื่อแรกมีนี้ ถ้าเป็นข้างขึ้นพระจันทร์สว่าง ไฟดับหมด พอถึงข้างแรมพระจันทร์มืดจึงเปิดไฟ สลับไปอย่างนี้ทุกข้างขึ้นข้างแรม ส่วนตามตึกบ้านเรือนที่ต้องการใช้ไฟฟ้า คิดค่าเช่าเป็นดวงๆ ละ 6 สลึง (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) ดวงหนึ่งไฟ 10 แรงเทียน จะติดกี่ดวงก็ได้ตามราคาที่คิดเป็นดวง เท่าที่เห็นใช้กันเพียงหนึ่งหรือสองดวงเท่านั้น ไฟฟ้าดีอย่างหนึ่งเป็นการบอกเวลา คือเวลาสองทุ่มตรง ไฟจะดับแวบหนึ่งให้รู้ว่าสองทุ่ม ใครมีนาฬิกาก็ตั้งจากไฟฟ้าได้ทันที” แหล่งเชื้อเพลิงที่ให้แสงสว่างยามค่ำคืนที่สำคัญคือน้ำมันมะพร้าว จนกระทั่งราวพุทธศตวรรษที่ 25 หรือช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ราษฎรในกรุงเทพฯ เริ่มใช้น้ำมันก๊าดเป็นเชื้อเพลิงให้แสงสว่างซึ่งตรงกับระยะเวลาเดียวกับที่เมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ เช่นที่สุราบายา ในเกาะชวา ราษฎรพื้นเมืองใช้น้ำมันก๊าดหลังปี พ.ศ. 2407 (ค.ศ. 1864) ผลจากเชื้อเพลิงชนิดใหม่ปรากฏในรูปของคดีไฟไหม้จำนวนมากเนื่องจากความไม่คุ้นชินของบรรดาราษฎร เช่นที่พระยาอนุมานราชธนกล่าวไว้ ดังนี้ “เขาว่าเมื่อมีน้ำมันก๊าดใช้ใหม่ๆ มักเกิดไฟไหม้บ้านเรือนบ่อยๆ เพราะไปเข้าใจว่าเหมือนน้ำมันมะพร้าว ไม่รู้พิษสงของมันว่า มันลุกผึบได้ทันทีถ้าใกล้ไฟ พอรู้ก็หวาดเกรงกัน จึงยังมีผู้ดื้อใช้น้ำมันมะพร้าวอยู่ก็เป็นอันมาก ถ้าซื้อน้ำมันก๊าดทั้งปีบมาใช้ เวลาจะเปิดเอาปีบน้ำมันออก ถ้าอยู่ในสวน ก็ต้องหิ้วปีบไปเปิดหรือเก็บไว้ในสวนให้ห่างไกลจากตัวเรือน เพราะกลัวจะระเบิดเกิดลุกเป็นไฟไหม้บ้านเรือนขึ้น” ราษฎรในเมืองหลวงสามารถซื้อหาน้ำมันก๊าดได้จากโรงขายน้ำมันของชาวจีน พร้อมกับซื้อตะเกียงสำหรับให้แสงสว่างที่มีขายในกรุงเทพฯ อีกด้วย เช่น คดีไฟไหม้ตึกแถวอำแดงผาด ย่านถนนเฟื่องนคร เมื่อปี พ.ศ. 2450 ให้รายละเอียดดังนี้ “วันนี้เวลาบ่าย 3 โมงอำแดงช่วยได้วานผู้มีชื่อคือนายเคล้าซึ่งอยู่ห้องเดียวกันไปซื้อตะเกียงแก้วตั้ง คือดวงที่ลุกขึ้นนี้ จากร้านสี่กั๊กเสาชิงช้า ครั้นเมื่อซื้อมาแล้ว นายเคล้าเปนผู้เติมน้ำมันในคืนวันเดียวกันนั้นเองเวลา 2 ทุ่มเศษ ข้าพเจ้าได้ลองจุดแล้วเอาไปตั้งริมฝา พอจุดขึ้นไฟในตะเกียงก็พุบขึ้นโคมแตกน้ำมันก็ไหลซึมไปตามพื้นไปอิกห้องหนึ่ง คือห้องของอำแดงเจิมไปลุกที่หมอน 1 ใบ ที่นอนน้ำมันผ้าห่มปะลังเก้ด 1 ผืน”...

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.38 จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ธนาคารเลือด อาคารสิริเวชรักษ์ชั้น 3 โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พันโทชรินทร์ สุวรรณะ ผู้บัญชาการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทาร มณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพล และนักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาพระราชทาน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่...

กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยมี นายนิรันดร์ บุญราช พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม นายธนกฤต สนองสิทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นายจิติพล ประดิษฐ์พันธ์ พนักงานการเลือกตั้ง ร่วมเป็นวิทยากร...

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน กรณีเด็กถูกละเมิดทางเพศออนไลน์

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ประชาสัมพันธ์ ขอความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยซื้อที่ดิน เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ขอเชิญร่วมรับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ขอเชิญร่วมรับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 . ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร...

สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าในวัยเด็กและการได้รับค่าแรงต่ำต่อเนื่องยาวนาน เชื่อมโยงกับความเสี่ยงเกิดภาวะสมองเสื่อมและการเสื่อมถอยของความจำที่เกิดขึ้นเร็วกว่า

ความขาดแคลนเชิงสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงความเสียเปรียบด้านละแวกที่อยู่อาศัยและค่าแรงต่ำต่อเนื่องยาวนาน มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงสูงกว่าที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อม สมรรถนะการทำงานรู้คิดของสมองที่ต่ำกว่า และการเสื่อมถอยของความจำที่เกิดขึ้นเร็วกว่า จากงานศึกษาวิจัยหลายงานที่นำเสนอในวันนี้ภายในงานประชุมนานาชาติของสมาคมอัลไซเมอร์ ประจำปี 2565 หรือ Alzheimer's Association International Conference(R) (AAIC(R)) 2022 ซึ่งจัดขึ้นในเมืองซานดิเอโกและทางออนไลน์ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ( SES) ซึ่งสะท้อนการวัดทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจของประสบการณ์การทำงานของบุคคล ตลอดจนการเข้าถึงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและตำแหน่งทางสังคมของปัจเจกบุคคลหรือของครอบครัว มีความเชื่อมโยงกับทั้งสุขภาพในเชิงกายภาพและเชิงสรีรศาสตร์และสุขภาวะ งานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่อการทำงานรู้คิดของสมองมีเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ ข้อค้นพบสำคัญที่นำเสนอภายในงานประชุม...

เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนที่ใช้เวลาถึง 5 แผ่นดิน จึงได้ก่อสร้าง?

เขื่อนเจ้าพระยาทอดขวางแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท มีสะพานเชื่อมพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำ และประตูน้ำติดกับเขื่อนเพื่อให้เรือล่องผ่านเขื่อนไปมาได้ ภาพถ่ายเมื่อเขื่อนเปิดใช้งาน พ.ศ. 2500 (ภาพจาก “ประวัติศาสตร์ชัยนาท”) เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนทดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างอยู่บนแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดชัยนาท ในโครงการชลประทานใหญ่เจ้าพระยาใหญ่ ที่มีแนวคิดในการก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แต่ก็มีอันต้องเลื่อนโครงการออกไปถึง 2 ครั้ง กว่าจะได้ลงมือดำเนินและแล้วเสร็จก็ผ่านมาถึงสมัยรัชกาลที่ 9 เหตุขัดข้องในการสร้าง “เขื่อนเจ้าพระยา” นี้ กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม เขียนไว้ในหนังสือเล่มพิเศษชื่อ “ประวัติศาสตร์ชัยนาท” (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ....

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565) ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 08 สิงหาคม 2565ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีดังนี้ 8 สิงหาคม 2565 ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่...

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

วันที่: 08 สิงหาคม 2565 เวลา: 11:02 น. (ประเทศไทย)ขนาด: 2.6 จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว: ประเทศเมียนมา (Myanmar)ละติจูด: 21° 08' 08'' เหนือลองจิจูด: 99° 55' 55'' ตะวันออกความลึกจากระดับผิวดิน: 1 กิโลเมตรเพิ่มเติม: TMD Credit :...