แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

วันที่: 25 กันยายน 2565 เวลา: 13:15 น. (ประเทศไทย)ขนาด: 2.1 จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว: ประเทศเมียนมา (Myanmar)ละติจูด: 21° 08' 08'' เหนือลองจิจูด: 100° 00' 00'' ตะวันออกความลึกจากระดับผิวดิน: 1 กิโลเมตรเพิ่มเติม: TMD Credit :...