แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

วันที่: 21 พฤษภาคม 2565 เวลา: 10:14 น. (ประเทศไทย)ขนาด: 4.5 จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว: ประเทศเมียนมา (Myanmar)ละติจูด: 22° 51' 51'' เหนือลองจิจูด: 93° 27' 27'' ตะวันออกความลึกจากระดับผิวดิน: 28 กิโลเมตรเพิ่มเติม: TMD Credit :...