ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สพส. ร่วมกับ กอ.รมน.กทม. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปัจจุบันเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานฯ ที่เพาะปลูกกำลังเจริญงอกงาม สามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ุรุ่นต่อไปได้แล้ว จึงได้ให้คำแนะนำการเก็บ และรักษาเมล็ดพันธ์ุผักดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดเก็บและรักษาเมล็ดพันธุ์ได้อย่างมีคุณภาพสามารถขยายผลการดำเนินโครงการต่อไปได้ เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

ข้อมูลการติดต่อพรรคการเมือง จำนวน 87 พรรคการเมือง

ข้อมูลการติดต่อพรรคการเมือง จำนวน 87 พรรคการเมือง เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

(28 มี.ค.65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

#บางบอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) เตรียมเปิดรับผู้ป่วย COVID-19 เร็วๆนี้

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

#บางบอน >>ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

#บางบอน >>ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

#มีนบุรี รวมพลัง Big Cleaning #นัดใหญ่ทำความสะอาด #ฆ่าเชื้อ เพื่อประชาชน #สร้างมาตรฐานสุขอนามัย #มั่นใจ ห่างไกล #COVID-19

#มีนบุรี รวมพลัง Big Cleaning #นัดใหญ่ทำความสะอาด #ฆ่าเชื้อ เพื่อประชาชน #สร้างมาตรฐานสุขอนามัย #มั่นใจ ห่างไกล #COVID-19 >> วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย จัดกิจกรรม “Big...

เขตคลองเตยร่วม​สน.ทองหล่อ รณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More