ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนย่านจตุจักรและใกล้เคียง

(23 มี.ค.65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักการโยธา สำนักงานเขตจตุจักร ผู้แทนกรมธนารักษ์ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร...

เปิดบ้านหนังสือดิจิทัลชุมชนทรัพย์สินพัฒนา ศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการที่ทันสมัย เขตบางขุนเทียน

(23 มี.ค. 65) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านหนังสือดิจิทัลชุมชนทรัพย์สินพัฒนา โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ผู้นำชุมชนทรัพย์สินพัฒนา ผู้นำชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ ผู้นำชุมชนโฟร์โมสต์ ตลอดจนประชาชนจาก 3 ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บ้านหนังสือดิจิทัลชุมชนทรัพย์สินพัฒนา...