นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม คัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

เพื่อเป็น Best Practice ในการจัดการเรียนรู้ของสำนักงาน กศน. โดยมี นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนะสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร นายกษิพัฒ ภูลังกา รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565...

เอเชียพลัสกรุ๊ปโฮลดิ้ง ให้บริการด้านการเงิน การลงทุนบนโลกเสมือนจริง

เอเชียพลัสกรุ๊ปโฮลดิ้งจับมือ PRX Metaverse เปิดสาขาบนโลกเสมือนจริงเดินหน้าให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุนแบบไร้ขีดจำกัด Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

กรมที่ดิน ลงนาม MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กรมที่ดิน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการพัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

บีโอไอขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “There are countless reasons to invest in Thailand”

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “There are countless reasons to invest in Thailand” A Hub of ASEAN’s International Business & Logistics” Read More Credit...

IRPC สานต่อโครงการ Smart Farming เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” จ.ระยอง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จ.ระยอง ในวันที่ 23 พ.ค. นี้ พร้อมจัดเทศกาล “เรียนรู้ ดูชิม อิ่มอร่อย” มาได้ตลอดทั้งปี โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart...

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย เข้ารอบสุดท้าย BSA International School of the Year 2022

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ได้รับรางวัลอันดับ 2 โรงเรียนนานาชาติแห่งปี “International School of the Year 2022” จากสมาคมโรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักร (UK Boarding Schools’ Association: BSA) Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ ไอคอนสยาม เชิญชมการแสดงดนตรี “United States and Thailand: “Our Great Alliance” วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาที่มีมายาวนานกว่า 200 ปี สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ ไอคอนสยาม เชิญชมการแสดงดนตรี “United States and Thailand: “Our Great Alliance” จากวงดนตรีทหารเรืออเมริกัน U.S. Navy SEVENTH Fleet Band และกองดุริยางค์ทหารเรือไทย ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม เวลา...

DGA โชว์ผลการสำรวจความต้องการของชาวต่างชาติที่มีต่อบริการภาครัฐพร้อมเตรียมเร่งเดินหน้า (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลบริการเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (One Platform for Foreigner Roadmap)

ภายใต้แนวทางการพัฒนาพอร์ทัลบริการเพื่อชาวต่างชาติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้มีการศึกษา และวิเคราะห์ความพึงพอใจและความต้องการของชาวต่างชาติต่อการรับบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปรับปรุงบริการดิจิทัลของภาครัฐที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นตอบสนองการใช้งาน รวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลของภาครัฐใหม่ให้ตอบสนองความต้องการบริการของชาวต่างชาติ โดยได้มีการสำรวจความคิดเห็นของชาวต่างชาติทั้งหมด 2,139 คน ครบทุกช่วงอายุ ครบทุกวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และจากผู้ตอบแบบสอบถาม 63 สัญชาติ ผ่านช่องทางออนไลน์และการลงพื้นที่ ครอบคลุมกลุ่มชาวต่างชาติในทุกกลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยว แรงงาน นักธุรกิจและนักลงทุน...

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565) ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565ในช่วงวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2565 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา จะเคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งภาคใต้ตอนบน...

ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง Introduction to TCAR OPS AIR Operations Regulations and TCAR

  ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง Introduction to TCA   ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง Introduction to TCAR OPS AIR Operations Regulations and TCAR  ผ่านระบบ Microsoft Teams meeting ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน...

ฝนหลวงฯ เดินหน้าทำฝนเติมน้ำเขื่อนเหตุปริมาณน้ำเขื่อนขนาดใหญ่น้อยกว่า 30%

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากผลการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ซึ่งมีการสรุปข้อมูลจากสภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 พบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามันและอ่าวไทย...

สหประชาชาติเรียกร้องรัสเซียและยูเครน ให้รื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพ

สหประชาชาติหรือยูเอ็น เรียกร้องวานนี้ ให้รัสเซียและยูเครนสร้างการติดต่อและประสานงานเพิ่ม ซึ่งทำให้สามารถปฏิบัติการอพยพประชาชนออกจากเมืองมาริอูโปลได้ เพื่อที่จะได้รื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพ สื่อรายงานว่า นายมาร์ติน กริฟฟิธส์ รองเลขาธิการยูเอ็นด้านการประสานงานกิจการมนุษยธรรม ได้เรียกร้องให้รื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่มีตุรกีเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเผชิญภาวะชะงักงัน ทั้งนี้ ตุรกีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างผู้แทนเจรจาของรัสเซียและยูเครน ในนครอิสตันบูล และการเจรจาระหว่างนายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย กับนายดมิโทร คูเลบา รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน ในเมืองอันตัลยา เมื่อเดือนมีนาคม และประธานาธิบดีเรเจ๊พ ไตยึบ แอร์ดวน ของตุรกี...

ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่า สวีเดนและฟินแลนด์มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเป็นสมาชิกนาโต

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ กล่าวสนับสนุนผู้นำสวีเดนและฟินแลนด์ ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต โดยระบุว่า ทั้งสองประเทศมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่นาโตต้องการ ขณะที่ผู้นำสหรัฐเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับประธานาธิบดีเซาลี นีนิสเตอ ของฟินแลนด์ และนายกรัฐมนตรีแมกดาเลนา แอนเดอร์สัน ของสวีเดน ที่เดินทางเยือนทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ เพื่อหารือกันเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกนาโต หลังผู้นำสหรัฐได้ประกาศสนับสนุนความพยายามดังกล่าวของสองประเทศนี้ ทั้งนี้ฟินแลนด์และสวีเดนได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ทำให้ฟินแลนด์และสวีเดนซึ่งดำรงสถานะเป็นกลางทางทหารมานานหลายสิบปี ต้องตัดสินใจหาทางเข้าเป็นสมาชิกนาโต แม้มีเสียงเตือนจากรัสเซีย ขณะที่พันธมิตรชาติตะวันตกยังคงมองในแง่ดีว่าจะสามารถเอาชนะเสียงทัดทานจากตุรกีได้ หลังตุรกีคัดค้านความพยายามของฟินแลนด์และสวีเดน เนื่องจากกล่าวหาว่าทั้งสองประเทศให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อการร้าย ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220520002539306...

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอเมริกาเหนือและยุโรปรู้สึกกังวล หลังพบผู้ต้องสงสัยหรือผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงแล้วหลายสิบคน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอเมริกาเหนือและยุโรป พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยเป็นโรคฝีดาษลิงแล้วหลายสิบคนนับตั้งแต่ต้นเดือน โดยแคนาดาเป็นประเทศล่าสุดที่พบผู้ป่วยดังกล่าว หลังมีรายงานในสหรัฐ โปรตุเกส สเปนและอังกฤษก่อนหน้านี้ สื่อรายงานว่า อังกฤษเป็นชาติแรกที่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง และจนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยได้รับการยืนยันแล้ว 9 คน ขณะที่สหรัฐยืนยันผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันพุธ เป็นชายชาวรัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งถูกตรวจพบติดเชื้อหลังการเดินทางไปยังแคนาดา แพทย์ระบุว่า ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อน่าจะมาจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย ทั้งนี้การพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง หรือ ไข้ทรพิษลิงในอเมริกาเหนือและยุโรปเช่นนี้ ก่อให้เกิดความกังวล เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่ระบาดอยู่ในแถบแอฟริกา ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ฟื้นตัวภายในไม่กี่สัปดาห์และเสียชีวิตน้อย โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยหลายพันคนในแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก แต่พบได้ยากในยุโรปและแอฟริกาเหนือ ที่มา...

อินโดนีเซียจะยกเลิกการห้ามการส่งออกน้ำมันปาล์มตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไป

 อินโดนีเซียจะยกเลิกการห้ามการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันปรุงอาหาร น้ำมันกลั่น น้ำมันปาล์มฟอกและดับกลิ่นหรืออาร์บีดี รวมทั้งน้ำมันปาล์มโอลีอิน อาร์บีดี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคมนี้ หลังประเทศสามารถควบคุมราคาน้ำมันปรุงอาหารภายในประเทศไว้ได้ ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย กล่าวระหว่างการแถลงข่าววานนี้ว่า มีน้ำมันปรุงอาหารในตลาดท้องถิ่นมากถึง 211,000 ตัน ซึ่งมากกว่าที่มีอยู่ก่อนที่จะบังคับใช้การห้ามส่งออกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 64,000 ตัน การตัดสินใจยกเลิกการห้ามการส่งออกดังกล่าวมีขึ้นหลังเกษตรกรผู้ปลูกน้ำมันปาล์มและผู้ผลิตน้ำมันปาล์มออกมาประท้วง เนื่องจากเผชิญความยากลำบากจากราคาที่ลดลง และมีผลผลิตมากเกินความต้องการ...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 99 แห่งของจังหวัดตรัง จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ปัจจุบัน ชุดตรวจ ATK ภายหลังการตรวจ กลายเป็นขยะจำนวนมาก จังหวัดตรัง มีความห่วงใยปัญหาขยะติดเชื้อดังกล่าว จึงได้คุมเข้มการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยเฉพาะขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งทั้งน้ำมูก เสมหะ น้ำลาย หรือเลือด ขยะจากหน้ากากอนามัย ขยะจากชุดตรวจ ATK ทั้งนี้ ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 99 แห่งของจังหวัดตรัง จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ได้เร่งประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ผู้ป่วยโควิด...

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2565) ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในบริเวณอ่าวมะตะบันจะเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมา เข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ ในช่วงวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2565 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งภาคใต้ตอนบน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย...

IRPC มอบชุดตรวจ (ATK) ให้กับสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารเรือ

คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร และคุณพิริยะ คล้ายสังข์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมสนับสนุนชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารเรือ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์...

ออโรร่า จัดแคมเปญใหญ่ Aurora Factory Sales ลดลั่น สนั่นร้าน ลดสูงสุด 80%

กลับมาอีกครั้งกับมหกรรม ลดลั่น สนั่นร้าน กับเเคมเปญ Aurora Factory Sales ลดสูงสุด 80% 11 วัน 11 โปร ที่ขนไอเทมเด็ดมาลดราคาแบบจัดเต็ม ต่อด้วยนาทีทองสุดปังลุ้นฟรีค่ากำเหน็จ นอกจากนี้ เมื่อช้อปสินค้าที่ห้างเพชรทองออโรร่าครบ 31,900 บาท รับฟรี!! ทองแผ่น 0.2 กรัม 1 ชิ้น...