“วิทวีกรุ๊ป” รุกตลาดรับเหมาก่อสร้างมอบโปรโมชั่นพิเศษในงานสถาปนิก ปี 65

วิทวีกรุ๊ป รุกตลาดรับเหมาก่อสร้าง ผ่าน Metaverse ชูผนังคอนกรีต Art Wall เทคโนโลยีใหม่จากฟินแลนด์ และผนังคอนกรีตป้องกันเชื้อโรคร้าย พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษในงานสถาปนิก ปี 65 Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

ไอคอนสยาม ชวนสนทนากับนักเขียนอารมณ์สุนทรีกับ “ไมตรี ลิมปิชาติ” เจ้าของผลงานวรรณกรรม “คนอยู่วัด” “ความรักของคุณฉุย” และผลงานศิลปะล่าสุดกับนิทรรศการ แต้มสีให้ป่าสวย

ไอคอนสยาม ขอเชิญร่วมรับฟังและพูดคุยกับ ไมตรี ลิมปิชาติ นักเขียนอารมณ์สุนทรีวัย 80 ปี ผู้สร้างผลงานเขียนต่อเนื่องนานนับ 5 ทศวรรษ เจ้าของผลงานวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จัก อาทิ “คนอยู่วัด” “ดอกเตอร์ครก” และ “ความรักของคุณฉุย” ได้ใช้เวลาร่วม 20 ปี สร้างงานศิลปะด้วยใจรัก ฝึกฝน บ่มเพาะ ลงมือสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง จนมีลักษณะเฉพาะตน ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ...

วันคุ้มครองโลก

ทุกวันที่ 22 เมษายนเป็น “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ United Nations Environment Program ("UNEP") โดยผู้ที่ริเริ่มแนวคิดนี้เป็นคนแรกคือ เกย์ลอร์ด เนลสัน สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา  จุดเริ่มต้นของการคุ้มครองโลกคือ ในปี พ.ศ. 2505 เกย์ลอร์ด เนลสัน ได้ขอให้ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี้...

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO

วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด (Baker McKenzie) โดย นางพีระพรรณ ตั้งสุวรรณ และเรือโทยุทธนา ศิวรักษ์...

นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก จำนวน 380 คน โดยมีนางสร้อยทิพย์ อุจวาที ผู้อำนวยการกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ สำนักงาน กศน. กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี...

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กฟผ. ร่วมสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กฟผ. ร่วมสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ตอบสนองนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ของโลก Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ณ ห้องประชุมริมขอบฟ้า ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08.15 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ณ ห้องประชุมริมขอบฟ้า ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายกองโท ธารณา...

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ว้นที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ...

รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น เสวยพระกระยาหารใต้ร่มไม้กับคณะตามเสด็จ

ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส ภ. 003 หวญ 8-2 ราวเดือนสิงหาคม ผู้บรรยาย (เอนก) เชื่อว่าเป็นภาพที่ฉายเมื่อ พ.ศ. 2449 ชุดเดียวกับภาพฉายใต้ร่มไผ่ แถบกำแพงเพชร หรือบริเวณใกล้เคียง (ในภาพนั้นจะเห็น รัชกาลที่ 5 ประทับอยู่ขวาสุด และเห็นซุ้มไผ่ข้างบน) เพราะมีผู้ตามเสด็จตรงกับที่ทรงเอ่ยนามไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง เสด็จประพาสต้นครั้งที่สอง เช่น พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ...

จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าว

จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ที่ ห้องประชุมภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นางจงกล สุวรรณณานนท์ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี...

จ.ชัยภูมิ ยืนยันจัดงานบุญเดือน 6 และแห่บายศรี แต่งดหมอลำ-คอนเสิร์ต

ดร.สานนท์ ด่านภักดี ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อ?พญา?แล เปิดเผย วันนี้ (21 เม.ย.2565) คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อ?พญา?แล?ได้เข้าพบนายชาญชัย? ศร?ศรี?วิชัย? รอง?ผู้ว่าราชการจังหวัด?ชัยภูมิ เพื่อหารือเรื่องการดำเนินการจัดงานประเพณี บุญเดือน 6 ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้การควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยทางจังหวัดชัยภูมิ ได้มีมติว่า ให้สามารถจัดงานประเพณี?บุญ?เดือน 6 ประจำปี ?2565 ได้ ?โดยงดการจัดแสดงมโหรสพ หมอลำและคอนเสิร์ต? แต่ยังมีพิธีแห่บายศรี?ในวัน?ที่ 4...

ศปถ. อ.บัวเชด จัดกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์ “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”

ที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบัวขุนจง (กรป.กลางอุปถัมภ์) ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ นายอำเภอบัวเชด/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอบัวเชด (ศปถ.อ.บัวเชด) ได้มอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์ “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" ทำการปรับปรุง แก้ไข ผิวจราจร ทาสีทางข้าม ทางม้าลาย และปรับปรุงราวกั้น ป้ายเตือน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หมวดทางหลวงบัวเชด ปกครองอำเภอบัวเชด สถานีตำรวจภูธรบัวเชด เทศบาลตำบลบัวเชด และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้...

ท่องบางกอก จิบน้ำชา-เริงนารี เปิดสภาพนครโสเภณีและกิจการดังกว่า 50 ปีก่อน

ภาพประกอบเนื้อหา – สำเพ็งสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากจะเต็มไปด้วยร้านค้าขายแล้ว ยังมีโสเภณีเกลื่อนกลาดด้วย (ภาพจากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับ มีนาคม 2556) ที่มา ศิลปวัฒนธรรม ฉบับกันยายน 2537 ผู้เขียน ศักดิ์ เสาวรัตน์ เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ไล่เรื่อยไปตามถนนเจริญกรุง ถนนสําหรับรถยนต์สายแรกของเมือง ก่อนที่จะมีบํารุงเมือง...

120 ปี รถไฟไทยพัฒนาต่อเนื่องสู่แนวหน้าของภูมิภาค

รถไฟไทย การพัฒนาสู่แนวหน้าของภูมิภาค กรณีมีการกล่าวถึงรถไฟไทยใช้มานานว่า 120 ปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 หากฟังแค่เพียงเท่านี้ บางคนอาจหลงเข้าใจได้ว่ารถไฟไทยใช้มาตั้งกว่า 120 ปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาใดๆ เลย แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ พัฒนาการและที่มาของรถไฟไทย ประเทศไทยมีรถไฟใช้เป็นขบวนแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รถไฟขบวนประวัติศาสตร์ที่ออกวิ่งเป็นครั้งแรกคือ ขบวนรถจักรไอน้ำ วิ่งจากกรุงเทพฯ ไปพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 71 กิโลเมตร เมื่อ...

“พระนครคีรี” พระราชวังฤดูร้อนในรัชกาลที่ ๔

“พระนครคีรี” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เขาวัง” เป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๔ โปรดฯ ให้พระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองควบคุมการก่อสร้าง และให้พระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ (ท้วม บุนนาค) เป็นนายงานก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๒ บนภูเขาที่ชาวบ้านเรียกว่า “เขาสมณ” มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๖๐๐ ไร่ ที่ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี...

งานแคนตันแฟร์ ครั้งที่ 131 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระดับโลกกับหอการค้ากรุงริยาด

งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน หรือ งานแคนตันแฟร์ครั้งที่ 131 ได้จัดพิธีลงนามออนไลน์กับหอการค้ากรุงริยาด (Riyadh Chamber of Commerce) เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกของงานแคนฟันแฟร์ (Canton Fair Global Cooperative Partnership Program) เพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ ตลอดจนเดินหน้าส่งเสริมการค้าระดับทวิภาคีระหว่างจีนกับซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศสำคัญที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road...

ราชภัฏยะลา จับมือ สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโครงการ Deep South Youth Empowerment through Community Building (YECOB)

วันนี้ (21 เม.ย. 65) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 โครงการ Deep South Youth Empowerment through Community Building (YECOB) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์...

จังหวัดยะลา คัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัด ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ

วันนี้ (21 เม.ย. 65) นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด (Knowledge Based OTOP) กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทศบาลนครยะลา บริษัทประชารัฐรักสามัคคียะลา เครือข่าย OTOP จังหวัดยะลา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง...

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้ตลอดฤดูแล้งนี้จนถึงฤดูฝนที่จะมาถึง

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้ตลอดฤดูแล้งนี้จนถึงฤดูฝนที่จะมาถึง ภาพรวมของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของทั้งสองเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้มีปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อการจัดสรรให้ประชาชนในช่วงฤดูแล้งปีนี้จนถึงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ จากข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งมีความจุอ่าง 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ 180 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีปริมาณน้ำในเขื่อน 14,962 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 84% มีแผนการระบายน้ำเฉลี่ย 18.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรับน้ำได้อีก 2,782 ล้านลูกบาศก์เมตร ทางด้านเขื่อนวชิราลงกรณ มีความจุอ่าง 8,860...

จ.ขอนแก่น เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหมา-แมว ทั้งตำบล รับมือโรคระบาดช่วงฤดูร้อน

ที่ ศาลาเอนกประสงค์ บ.แอวมอง และที่ บ.ดอนดู่เมืองใหม่ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ทำการออกให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามแผนการดำเนินงานรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วงฤดูร้อน ประจำปี 2565 โดยมีประชาชนในพื้นที่ที่ทราบข่าวต่างพากันนำสุนัขและแมว มาเข้ารับการฉีดวัคซีน ตามที่กำหนดอย่างพร้อมเพรียงภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด นายพงศ์ธร พิษาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ กล่าวว่า แผนงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขต...