ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้ว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้ ในวันที่ 17 พฤษภาคม...

ไกลบ้าน “ฉบับราษฎร์” เขียนดีจนได้คำนิยมจากรัชกาลที่ 5

พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพาธส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 พ.ศ. 2450 บนเรือพระที่นั่งมหาจักรี   เมื่อพูดถึง “ไกลบ้าน” มักถึงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หากยังมีหนังสืออีกเล่มที่ชื่อ “ไกลบ้าน” เหมือนกัน เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสด็จประพาสยุโรปของพระพุทธเจ้าหลวงเช่นกัน แต่ผู้เขียนเป็นมหาดเล็กคนหนึ่งที่มีโอกาสเสด็จฯ ในครั้งนั้น นอกจาก “คนเขียน” แล้ว ไกลบ้านทั้ง 2 เวอร์ชั่นต่างกันอย่างไร พระราชนิพนธ์ไกลบ้านเป็นหนังสือที่รวบรวมพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ...

วัดร้างบางบอน? (วิหารหลวงพ่อขาว) วัดนิรนามอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนหลงลืมไปตามเวลา

ภายในวิหารหลวงพ่อขาว ได้รับการปรับปรุงจนสะอาดหมดจด มีหลังคาโค้งกันแดดฝนแก่องค์พระพุทธรูปและผู้มากราบไหว้บูชา ด้านหลังเคยมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้วยแต่หักโค่นไปแล้ว ที่มา นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับตุลาคม 2556 ผู้เขียน ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในพื้นที่ที่เรียกกันว่า “บางขุนเทียน” ในปัจจุบัน กินอาณาเขตกว้างไกลซึ่งเกิดมาจากการปกครองในอดีต พอถึงปัจจุบันประชากรของกรุงเทพฯ ขยายตัวขึ้นมาก อำเภอบางขุนเทียนเดิมจึงต้องแบ่งส่วนพื้นที่ออกมาเพื่อสะดวกต่อการจัดการ เป็นเขตจอมทอง เขตบางขุนเทียนและเขตบางบอนอยู่ซีกตะวันตกฝั่งเหนือของบางขุนเทียนเดิม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เตรียมพร้อมเข้าฤดูฝนรับน้ำหลาก ให้หน่วยงานเตรียมแผนงานโครงการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้ง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งการคาดการณ์ฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2565 เริ่มต้นในวันที่ 13 พ.ค.65 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2565 โดยคาดว่าปริมาณฝนรวมในช่วงฤดูฝนจะสูงกว่าค่าปกติ ร้อยละ 3 แต่จะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา จังหวัดแพร่ได้มีมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 โดยได้แจ้งให้อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย โดยปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง สิ่งสาธารณประโยชน์...

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางวันวิสาขบูชา

นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดขอนแก่นรักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสาขา ปฏิบัติงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ 1. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ(สายด่วน 1584) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว และจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ อำเภอบำเหน็จณรงค์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือผู้โดยสารให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย...

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมดูแลความปลอดภัย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการเปิดเทอมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทางโรงเรียนในพื้นที่ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ รวมถึงเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 17 พ.ค.65 ด้าน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดย พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เน้นย้ำหน่วยในพื้นที่เข้มงวดดูแลความปลอดภัย ทั้ง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ในช่วงเปิดเทอมใหม่...

นักท่องเที่ยวจากอเมริกา เดินทางถึงจังหวัดแพร่ เที่ยวชมหัตถกรรมการปั้นดินกี่และสานกุ๊บ

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เผยว่า จังหวัดแพร่ได้เปิดบ้านต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศอเมริกา ที่เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย และเดินทางมาเยี่ยมชมท่องเที่ยวชุมชนที่จังหวัดแพร่ โดยมาเยี่ยมชมและรับประทานอาหารกลางวันที่ชุมชนบ้านนาแหลม หมู่ 3 ตำบลนาแหลม อำเภอเมืองแพร่ ที่มีอัตลักษณ์คือ หัตกรรมดินกี่ หรืออิฐมอญ และสานกุ๊บ หรือหมวกที่สานจากไม้ไผ่ "ฮ่มไม้ บ้านดิน" ที่เป็นเฮือนสืบสานมรดกภูมิปัญญาบ้านนาแหลม บ้านนาแหลมนั้นนับเป็นแหล่งผลิตดินกี่ สำหรับนำไปก่อสร้าง ซึ่งเป็นอาชีพที่ก่อเกิดรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศ สแกนดิเนเวียเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่และจะมีโปรแกรมการเดินทางขึ้นเหนืออีกหลายคณะฯ ททท.สำนักงานแพร่-อุตรดิตถ์ จะได้ร่วมกับทาง Travel...

เทศบาลเมืองนครพนม จัดสรงน้ำพระทอง พระติ้ว พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครพนม ประจำปี 2565

นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในงานประเพณีพิธีสรงน้ำพระทอง-พระเทียม และพระติ้ว-พระเทียม ประจำปี 2565 ที่เทศบาลเมืองนครพนมและชาวชุมชนเมืองนครพนม ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดโพธิ์ศรีและวัดโอกาสศรีบัวบาน ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยหลังเสร็จพิธีพราหมณ์ประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดชัยมงคลคาถา ก่อนอัญเชิญพระติ้ว-พระเทียม จากแท่นในวิหารนำขึ้นเสลี่ยงแห่รอบเมือง แล้วอัญเชิญขึ้นวางที่แท่นหน้าวิหาร ให้ผู้ศรัทธาเลื่อมใสสรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว พระติ้ว-พระเทียม ที่วัดโอกาสศรีบัวบาน ถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองชาวนครพนม มาตั้งแต่สมัยนครศรีโคตรบูรณ์รุ่งเรืองและได้ยึดถือประเพณีในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6...

พระพุทธสำคัญของล้านช้าง? ที่สยามเชิญมาประดิษฐานในประเทศ

(จากซ้าย) พระแซกคำ, พระแสน (เมืองมหาชัย), พระฉันสมอ   พระพุทธรูปสำคัญในไทย จำนวนหนึ่งเชิญมาแต่เขตล้านช้างคือเมืองเวียงจันท์ และเมืองอื่นทางตะวันออกหลายองค์ เป็นพระพุทธรูปสร้างที่อื่น ตกไปอยู่ในอาณาเขตล้านช้าง โดยประวัติบ้าง สร้างขึ้นในเขตล้านช้าง แต่เมื่อยังเป็นประเทศศรีสัตนาคนหุตบ้าง พระพุทธรูปที่สร้างทางเขตล้านช้างมักเรียกกันว่าฝีมือช่างลาวพุงขาว นอกจาก พระแก้วมรกต (เดิมประดิษฐานอยู่ล้านนา ต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาเชิญไปล้านช้าง) และพระบาง (ภายหลังเชิญกลับล้านช้าง) ที่เชิญมาสยามในสมัยกรุงธนบุรีแล้ว ช่วงรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ยังเชิญพระพุทธปสำคัญจากล้านช้างอีกหลายองค์มาประดิษฐานในไทย ดังนี้...

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 6

ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้ว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ 16-17 พ.ค. 65 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย...

กรมส่งเสริมการเกษตร ผลักดัน ระบบเกษตรอัจฉริยะ ช่วยแก้ปัญหาภาคการเกษตร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer จำนวน 20 ราย เยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ต้นแบบฐานเรียนรู้กิจกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เสนอความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้านการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเกษตร แลเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะในกลุ่มพืชสวน พืชผัก...

ทางรถไฟสยาม สมัยรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 7 สู่ยุคความเร็วและย่นเวลาเดินทาง

ชานชาลารถไฟ สถานีกรุงเทพฯ เมื่อก่อสร้างครั้งแรก (ภาพจาก หนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๔๓๙-๒๕๑๒)   นับตั้งแต่มีการนำเครื่องจักรไอน้ำมาติดตั้งในพาหนะ การขนส่งในศตวรรษที่ 19 ก็เข้าสู่ยุคสมัยของการปฏิวัติ พาหนะแรกที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรไอน้ำอย่าง “เรือกลไฟ” ได้ท่องไปทั่วมหาสมุทร และเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศตามการใช้งานของชาติมหาอำนาจ สำหรับประเทศสยาม เรือกลไฟลำแรกที่แล่นเข้ามาถึงกรุงเทพฯ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 จากความสนใจในหมู่ชนชั้นนำทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในช่วงสั้นๆ ระหว่างรัชกาลที่ 3-รัชกาลที่ 4 เรือกลไฟที่มีบทบาทมากขึ้นก็เข้ามาแทนที่เรือพระราชพิธีในงานระดับรัฐพิธี เป็นพาหนะที่นำเสด็จรัชกาลที่...

กรมอนามัย เตือนไข้หวัดช่วงหน้าฝน แนะ พ่อแม่คุมเข้มสุขภาพเด็กเล็ก-เด็กวัยเรียน

   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนระวังเด็กเล็กป่วยช่วงหน้าฝน แนะ พ่อแม่ ผู้ปกครองคุมเข้มดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึง ช่วงหน้าฝน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเฝ้าระวังดูแลเด็กเล็กและเด็กวัยเรียนเป็นพิเศษ เนื่องจากร่างกายยังไม่แข็งแรงอาจเสี่ยงป่วยโรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ โดยอาการจะมีไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศรีษะ ไอ จาม หรือมีน้ำมูกไหล...

นานาทัศนะตำนานรัก “มะเมียะ” กับ “เจ้าน้อยศุขเกษม” สังคมไทยคิดเห็นอย่างไร?

เจ้าอุตรการโกศล (ศุขเกษม ณ เชียงใหม่) หรือเจ้าน้อยศุขเกษม ถ่ายภาพกับเจ้าบัวชุม ณ เชียงใหม่ ผู้เป็นภรรยา (ภาพจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)   ตำนานความรักคลาสิกในสังคมไทยเรื่องหนึ่งคงหนีไม่พ้นเรื่อง “มะเมียะ” ที่ผู้เขียนอย่างคุณปราณี ศิริธร ณ พัทลุง เผยแพร่ลงในหนังสือ “เพ็ชรล้านนา” และ “ชีวิตรักเจ้าเชียงใหม่” กระทั่งดังเป็นพลุแตกเมื่อจรัล มโนเพ็ชร นำมาแต่งเป็นเพลงจนตำนานรักเรื่องนี้เป็นที่จดจำของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ คุณธเนศวร์ เจริญเมือง ได้สรุป “ทัศนะอันหลากหลาย ว่าด้วยความรักของหมะเมียะ-เจ้าศุขเกษม” ในสังคมไทย โดยแบ่งออกเป็นเจ็ดประการ สรุปได้ดังนี้ หนึ่ง ทัศนะว่าด้วยมรสุมการเมือง...

รัชกาลที่ 4 ทรง “เอาใจใส่” ธรรมยุตนิกาย จนเกิดพระราชนิยมใหม่? ในหมู่เจ้านาย

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร   ระหว่างการผนวช 27 พรรษา รัชกาลที่ 4 ทรงสถาปนา “ธรรมยุตินิกาย” เมื่อพระองค์เสวยราชสมบัติธรรมยุตินิกายก็เฟื่องฟู และเป็นที่ศรัทธาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เจ้านายและพระบรมวงศานุวงศ์ รัชกาลที่ 4 ทรงกําหนดให้เจ้านายและพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงผนวชเฉพาะธรรมยุติกนิกาย และทรงกําหนดความแตกต่างของ ตำแหน่ง “สมเด็จพระสังฆราช” ที่มาจากสามัญชนและเจ้านาย ถ้าเป็นเจ้านายจะเรียกว่า “สมเด็จพระมหาสมณะ(เจ้า)” ทรงเศวตฉัตร 5 ชั้น ถ้าเป็นสามัญชนเรียกว่า “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช” ทรงเศวตฉตร 3...