ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

IRPC ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้มูลค่า 12,000 ล้านบาท

IRPC ปิดขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท กระแสตอบรับดี หุ้นกู้ดิจิทัล ขายครบ 1,000 ล้านบาท ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ภายใน 4.23 นาที สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อปัจจัยพื้นฐาน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

วัยเก๋าติดเกราะไซเบอร์ ปี 2 รุ่นที่ 1 ลุยตลาดออนไลน์อย่างปลอดภัย ขายได้ โปรโมทโดน

  กลับมาอีกครั้งกับคอร์สเรียนที่วัยเก๋าทุกคนคิดถึง “วัยเก๋าติดเกราะไซเบอร์ ปี 2 รุ่นที่ 1 ลุยตลาดออนไลน์อย่างปลอดภัย ขายได้ โปรโมทโดน” ยังแฮปปี้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้ในการค้าขายและการตลาดออนไลน์สู้ภัยไซเบอร์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศ เปิดรับแล้ววันนี้ด้วยเนื้อหาอัดแน่นผ่านการเรียน 11 ครั้ง ทาง zoom meeting ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. กับเนื้อหาหลักสูตรใหม่อัพเดทให้ทันสมัยสุด ๆ พร้อมลุยตลอดออนไลน์อย่างมือโปร และปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 1 เปิดแล้ววันนี้ สมัครฟรี...

ด่านชายแดนทั้งหมดในกว่างซีเปิดดำเนินการตามปกติแล้ว

ข้อมูลสถิติจากกระทรวงพาณิชย์ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงแสดงให้เห็นว่า ช่วงหยุดยาววันแรงงานในปี 2565 มียานพาหนะ 3,344 คันผ่านเข้าออกด่านทางบกของชายแดนกว่างซี ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นยานพาหนะขาออก 1,601 คันและขาเข้า 1,743 คัน ทั้งนี้ ทุกด่านทางบกในกว่างซีได้ขยายขีดความสามารถของพิธีการศุลการให้ถึงขีดสุดภายใต้หลักการ "เปิดด่านอย่างเต็มที่" โดยลดผลกระทบจากการระบาดให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ด่านทางบก 7 แห่งและด่านรถไฟขนส่งสินค้า 1 แห่งได้เปิดให้เดินพิธีการศุลกากรตามปกติแล้ว เมื่อวันที่ 5...

ผลสำรวจพบผู้ป่วยที่มีอาการทางสุขภาพระยะยาวจำนวน 87% ถูกตีตรา

ผลการศึกษามุ่งสำรวจ " ช่องว่างในการดูแล " เช่นเดียวกับปัญหาท้าทายทางกายภาพ อารมณ์ และสังคม ที่ผู้ที่มีอาการทางสุขภาพระยะยาวต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย ที่มีทวารเทียมหรือบาดแผล ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปัสสาวะไม่ออก มะเร็ง และอื่น ๆ คอนวาเทค บริษัทเทคโนโลยีและโซลูชันการแพทย์ระดับโลก มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกสำหรับผู้ป่วยและผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ ตามคำมั่นใหม่ในการ ' ดูแลตลอดไป ' ผลการศึกษาครั้งใหม่พบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการทางสุขภาพระยะยาวรู้สึกถูกตีตรา ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาท้าทายทางอารมณ์ต่าง ๆ มากมายอันเป็นผลจากภาวะทางสุขภาพของพวกเขา ในขณะเดียวกัน ผลการสำรวจบ่งชี้ว่า ทีมที่ดูแลตนนั้น...

การเตรียมการจัดประชุม OECD Asian Senior Budget Officials

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  นายกรณินทร์ กาญจโนมัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พร้อมคณะได้ให้การต้อนรับ Mr. Jon Blondal หัวหน้าฝ่ายการงบประมาณและรายจ่ายสาธารณะ ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD  เพื่อหารือการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม OECD Asian Senior Budget...

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 13 พฤษภาคม 2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 13 พฤษภาคม 2565  สรุปได้ ดังนี้           งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 3,100,000.0000 ล้านบาท ณ...

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี วงเงิน 3,100,000.0000 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,593,551.3391 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.40 มีการก่อหนี้แล้ว...

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งเอกสารประกอบงบประมาณ และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติและเอกสารประกอบงบประมาณดังกล่าว สำนักงบประมาณได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (www.bb.go.th) ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนที่สนใจสามารถ Download ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป Credit :...

การร่วมประชุมในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการฯ และทีมงาน จำนวน 52 ท่าน และร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ...

พิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นประธานในพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ...

ธ.ก.ส.เตือนอย่าหลงเชื่อเพจอ้างพากู้โครงการสานฝันสร้างอาชีพ พร้อมเรียกเก็บค่าดำเนินการ ยันไม่เกี่ยวข้องกับ ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส.เตือนอย่าหลงเชื่อเพจอ้างพากู้โครงการสานฝันสร้างอาชีพ พร้อมเรียกเก็บค่าดำเนินการ ยันไม่เกี่ยวข้องกับ ธ.ก.ส. กรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เพจเฟสบุ๊คชื่อ Bee Kunyanut AlohaLenso ได้เผยแพร่ข้อมูลการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการสานฝันสร้างอาชีพ นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า กรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เพจเฟสบุ๊คชื่อ Bee Kunyanut AlohaLenso ได้เผยแพร่ข้อมูลการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการสานฝันสร้างอาชีพ โดยมีการโชว์ภาพกิจกรรมการประชุมชาวบ้าน เพื่อนับถอยหลังเตรียมเปิดกองทุนคนละแสน และอ้างว่าผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์กู้เงินจากโครงการสานฝันสร้างอาชีพของ ธ.ก.ส. เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร ดอกเบี้ย...

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565) ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งภาคใต้ตอนบน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้   ไฟล์แนบ :ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕.pdf เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ...