ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DAD ร่วมเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางสาย 2-36 ไทรน้อย-ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ในฐานะผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางสาย 2-36 ไทรน้อย-ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยมี นางปาณิสรา ดวงสอดศรี ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ...

มทร.ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ นวัตกรรม 9 ราชมงคล ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน เผยว่า มทร.ธัญบุรี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกทั้ง 8 แห่ง ได้จัด “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12” และ “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11” พร้อมด้วย “การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 9...

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย สาฤาษี (ที่3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ เป็นตัวแทนมอบปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จำนวน 10 กระสอบ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณสุนิตย์ หาสุชล (ที่3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้ในการบำรุงหญ้าในสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้สวยงาม เหมาะแก่การเป็นสนามฝึกซ้อมและออกกำลังกายสำหรับชุมชน...

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกาศเคลื่อนการคุ้มครองเด็กเชิงรุกในทุกมิติ

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็ก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์...

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกาศเคลื่อนการคุ้มครองเด็กเชิงรุกในทุกมิติ

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็ก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์...

IRPC ชวนสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรยุคใหม่ เปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming ยกระดับเทคโนโลยีเกษตรกรรม พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

IRPC จัดงานเปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จ.ระยอง พร้อมเทศกาล “เรียนรู้ ดูชิม อิ่มอร่อย” มาได้ทั้งปี โดยบูรณาการนวัตกรรมขององค์กรผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดให้บริการคลินิกหมอดิน สาธิตการฝังเข็มทุเรียน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด “โซลาร์ลอยน้ำ” หวังนำเกษตรอัจฉริยะสร้างประโยชน์ให้ชุมชนชาวระยอง และเกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์...

พม. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พร้อมบูรณาการเครือข่ายขับเคลื่อนการคุ้มครองเด็กเชิงรุกในทุกมิติ

เมื่อวานนี้ (23 พ.ค. 65) เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) เพื่อพิจารณากำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน โดยมีนางพัชรี...

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายมุน ซึง-ฮย็อน (H.E. Mr. Moon Seoung-hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม Read More Credit...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการตรวจติดตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการตรวจติดตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางพลี ชั้น 2 โดยมี นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา...

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี...

กรมอนามัย แนะหน้าฝน กินผัก ผลไม้ สมุนไพร หลีกเลี่ยงการลุยน้ำท่วมขัง ลดความเสี่ยงเป็นโรคที่มากับน้ำ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ การดูแลสุขภาพในช่วงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงแนะนำให้กินผัก ผลไม้ สมุนไพร เช่น พริกหวาน บรอคโคลี กะเพรา กระเทียม หอมแดง หอมใหญ่ ตะไคร้ มะนาว ขิง ขมิ้น เป็นต้น พืชผักสมุนไพรเหล่านี้มีสารอาหารมากมายที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย กินผลไม้...

ครม. เห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ระยะเวลา 2 เดือน

กรมสรรพสามิต Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

กรมธนารักษ์เปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก มุกดาหาร และหนองคาย

กรมธนารักษ์ Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวด 24 งวด ช่วยลูกค้าสถานะ NPL ประกาศมาตรการ 20 (M 20) ผ่อนเริ่มต้นแค่พันเดียว!!

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

จังหวัดชัยนาท เชิญชวนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป...

ไอติมผัด- ขนมพ่นควัน สร้างรายได้หลักหมื่น เด็กยะลา ชื่นชอบ

มาแพ็คคู่ สำหรับไอติมผัด ขนมพ่นควันทะลัก กระแสตอบรับ ดีมาก ขายได้กว่าร้อยถ้วยต่อวัน ซึ่งพ่อค้าชาวสุราษฎร์ธานี ได้มาเปิดร้านขายในงานหลักเมืองยะลา เป็นที่ ชื่นชอบของเด็ก ๆ ชาวยะลา ซึ่ง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้นำบุตรหลานมาซื้อกันอย่างคึกคัก พอซื้อเสร็จเด็กๆ ก็ได้รับประทานขนมที่เย็นมากให้ดู พร้อมกับพ่นควัน พวยพุ่งออกมาอย่างสนุกสนาน ซึ่งควันที่ออกมานี้ ก็จะเป็นควันจากการเติมไนโตรเจนเหลวเข้าไปในขนม โดยทางร้าน บอกว่าไม่มีอันตราย เพราะเลือกใช้ไนโตรเจนเหลวที่มีคุณภาพ...

จังหวัดตรัง เร่งวางแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดตามกรอบภารกิจการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า คณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด จังหวัดตรัง ได้เร่งประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดตามกรอบภารกิจการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการพัฒนาที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล (Zoning) การพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจน การส่งเสริมและการจัดทำบัญชีครัวเรือน   ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในพื้นที่ที่ดินที่ได้จัดสรรให้เกษตรกรไปทำกิน อยากให้เกษตรกรเหล่านั้นได้ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ที่สุด และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทำการเกษตร มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง ข้อมูล ...

อำเภอบัวเชด เปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “หมู่บ้านมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “หมู่บ้านมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ รวมจำนวน 68 หมู่บ้าน และมุ่งเน้นการรักษาความสงบเรียบร้อย การจับกุม/ตรวจค้น การตั้งจุดตรวจจุดสกัดในหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้อาวุธปืนลูกซองยาว และภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมี นายพิสิทธิ์...

ผู้นำยูเครน เรียกร้องให้ทั่วโลกเพิ่มการกดดันต่อรัสเซีย และเพิ่มการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ยูเครน

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน แถลงผ่านระบบประชุมทางไกลต่อที่ประชุมด้านเศรษฐกิจระดับโลก หรือ เวิลด์ อีคอโนมิก ฟอรัม ประจำปีนี้ ที่เมืองดาวอส ของสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกร้องให้ทั่วโลกเพิ่มการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย เพื่อยับยั้งการที่ประเทศต่างๆ จะใช้กองกำลังที่โหดร้าย เพื่อบรรลุเป้าหมายของตน เหมือนกับรัสเซีย ในโอกาสนี้ ผู้นำยูเครน ยังเรียกร้องให้นานาชาติเพิ่มการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ยูเครน โดยระบุว่า หากรัฐบาลยูเครนได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องการ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อาจช่วยรักษาชีวิตพลเรือนได้หลายหมื่นคน...

ผู้นำสหรัฐฯ ระบุพร้อมปกป้องไต้หวันหากถูกโจมตี ขณะที่ จีนเตือนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน เป็นกิจการภายในของจีน

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโดยอ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ ระหว่างการแถลงข่าวภายหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว เมื่อวานนี้ โดยนักข่าวถามว่า สหรัฐฯ จะปกป้องไต้หวัน หากไต้หวันถูกโจมตีหรือไม่ ซึ่งประธานาธิบดีไบเดน ตอบว่า ใช่ เพราะนั้นคือคำมั่นสัญญาที่สหรัฐฯ ได้ให้ไว้ รัฐบาลสหรัฐฯ ยอมรับนโยบายจีนเดียว แต่แนวคิดที่ว่า ไต้หวันสามารถถูกยึดครองด้วยกองกำลัง เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการกระทำที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครน ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีน...