ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.19 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ หอประชุม ชั้น 3 ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา...

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร...

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.15 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม ชั้น 3 ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม...

ลำปาง เมืองชั้นรองในประวัติศาสตร์

สถานีรถไฟนครลำปางและรถม้า ถ่ายโดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ (ภาพจากเทศบาลนครลำปาง) ที่มา ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเมษายน 2559 ผู้เขียน ผศ.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 …แต่เดิมมานั้น บริเวณลุ่มน้ำวังมีการตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยหริภุญชัยในนามเมืองเขลางค์นคร แต่ก็มีบทบาทเป็นเพียงเมืองรองจากหริภุญชัยในลุ่มน้ำปิง ความเป็นเมืองรองบ่อนยังดำรงต่อมาทั้งในสมัยล้านนา และสมัยที่ล้านนาตกเป็นประเทศราชของพม่า เพิ่งจะมีบทบาทสำคัญหลังจากที่เชียงใหม่ร้างลงจากศึกสงครามและการที่ไพร่พลถูกกวาดต้อนออกจากเมือง ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำวังจึงมีบทบาทขึ้นมาในฐานะพื้นที่ห่างไกลอำนาจรัฐจากพม่า ทำให้กลุ่มการเมืองในที่ราบลุ่มน้ำวังมีบทบาทสั่งสมอำนาจทางการเมืองในนามกลุ่มเจ้าเจ็ดตนโดยร่วมมือกับสยาม...

สมัยที่ไม่มี “นาฬิกา” อยากรู้เวลาต้องคอยฟังเสียงอะไร??

หอกลองที่หน้าหับเผย เป็นหอก่อิฐถือปูน 4 ชั้น (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งกรมการรักษาดินแดน) ตึกที่เห็นเป็นแถวทางซ้ายมือของหอกลอง คือตึกแถวถนนเจริญกรุง ภาพนี้ถ่ายจากพระที่นั่งภูวดลทัศไนย (หอนาฬิกา) ในพระบรมมหาราชวัง (ภาพจากหนังสือกรุงเทพฯในอดีต)   “ที่ตะแลงแกงนั้น มีหอกลองมีซุ้มหอทาสีแดง หอกลองนั้น 3 ชั้นสูง 1 เส้น 10 วา แลชั้นยอดนั้นคอยดูข้าศึกศัตรูชื่อ มหาฤกษ์ ชั้นกลางนั้นคอยดูแลเพลิงไหม้ ชื่อพระมหาระงับดับเพลิง ถ้าเพลิงไหม้ปากแม่น้ำนอกกรุงคาดกลอง...

“สวนลุมพินี” สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ กับที่มาของชื่อ “ลุมพินี”

สวนลุมพินี (ภาพจาก pixabay.com – public domain)   “สวนลุมพินี” เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดพระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ ณ ตําบลศาลาแดง จํานวน 360 ไร่ มีพระราชประสงค์ให้จัดเป็นสวนพฤกษชาติสาธารณะ มีเครื่องเล่นและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สนามฟุตบอล สนามเด็ก สระว่ายน้ำ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสใช้สถานที่นี้สําหรับพักผ่อน...

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่นๆ เฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่นๆ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่นๆ ร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ในวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม...

จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ สร้างประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืน และทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชา...

อำเภอเบตงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่วัดพุทธาธิวาส อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ของพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์...

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำข้าราชการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันนี้( 28 กค 2565) เวลา 08.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมด้วย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารจังหวัด ข้าราชการ โดยประธานนำข้าราชการทุกภาคส่วนร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมช้างเผือก...

จังหวัดเลย ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (28 ก.ค.65) เวลา 07.00 น. ที่ลานพญานาค ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 71 รูป ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ นครนายก ถวายสัตย์ฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัตนครนายก นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศูนย์อาหารปลอดภัย ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ...

จ.สุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (28 ก.ค.65) เวลา 07.40 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร 250 ปี มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนให้ข้าราชการในจังหวัดมุกดาหารได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน...

กระทะที่เก่าที่สุด สมัยอยุธยา เท่าที่พบตอนนี้

กลุ่มกองโลหะขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นกระทะ (ภาพประกอบจากหนังสือ มรดกใต้ท้องทะเลไทย โดย เอิบเปรม วัชรางกูร กับ วรวิทย์ หัศภาค สำนักพิมพ์มติชน.2554)   กระทะที่เก่าที่สุด เท่าที่พบตอนนี้  แต่ไม่ใช่ กระทะสำหรับหมูกระทะ พบหลักฐาน กลุ่มกองโลหะขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นกระทะ ตั้งอยู่ติดกับกองงาช้างขนาดใหญ่ พบในแหล่งเรือจมเกาะคราม เรือลำนี้กำหนดอายุราว พุทธศตวรรษที่ 19-20 อาจเป็นเรือที่มาจากอยุธยา...

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์แม่น้ำ ลำคลอง และปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (28 ก.ค.65) ที่บริเวณอุทยานพนมสวาย ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ ประชาชนชาว ต.นาบัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอ่างผาดอกบัว ซึ่งเป็นสถานที่อีกแห่งที่อยู่ภายในวนอุทยานพนมสวายให้สะอาด สวยงามถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นสถานที่รับนักท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา...

จังหวัดแพร่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันนี้ (28 ก.ค. 65) เวลา 06.00 น. ที่ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ส่วนราชการ ประชาชน ได้ร่วมถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก และร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28...

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (28 ก.ค.65) เวลา 07.40 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร 250 ปี มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนให้ข้าราชการในจังหวัดมุกดาหารได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน...

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หรือที่ wellwishes.royaloffice.th ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220728101806431 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

Post Title

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง Read...