ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ร่วมงานโครงการเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 พร้อมชวน อปท. ทั่วประเทศใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับเปลี่ยนเมืองด้วยแม่เหียะโมเดล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำโดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ DGA และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โครงการเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ‘Change Change Change เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน’ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น...

IRPC ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2060

IRPC ตั้งเป้าหมายองค์กร Net Zero Emission ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2060ด้วย 3 กลยุทธ์ ปรับกระบวนการผลิต มุ่งธุรกิจพลังงานสะอาด ใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ พร้อมร่วมกลุ่ม ปตท. สร้างต้นแบบใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียว Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

ดูแนวคิดรื้อ “นครวัด” และปราสาทขอม สมัยรัชกาลที่ 4 สู่การจำลองนครวัด ตั้งที่วัดพระแก้ว

“พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4” ฉบับของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค พ.ศ. 2356–2413 ค.ศ. 1813-70) มีเรื่องราวที่แปลกประหลาดและน่าสนใจอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการรื้อปราสาทขอมในกัมพูชา เพื่อนำเข้ามาไว้ในสยามประเทศสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริว่าให้ไปรื้อปราสาทหิน “นครวัด” ของกัมพูชาที่เมืองเสียมราฐ (เสียมเรียบ) เข้ามาไว้ในกรุงเทพฯ (และเพชรบุรี) และได้ให้ “พระสุพรรณพิศาล ขุนชาติวิชา ออกไปเที่ยวดูที่เมืองหลวง พระนครธมพระนครวัด กลับมากราบทูลว่า…มีแต่ปราสาทใหญ่ๆ ทั้งนั้น จะรื้อเอาเข้ามาเห็นจะไม่ได้”ลานหินสู่ประตูทางเข้าปราสาทนครวัด ภาพวาดลายเส้นโดยกิโอด์ จากรูปสเก๊ตช์ของมูโอต์ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เลยรับสั่งให้ไปรื้อ “ปราสาทตาพรหม” ซึ่งมีขนาดย่อมกว่าปราสาทหลังนี้ในปัจจุบัน จะเป็นที่นิยมชมชอบของบรรดานักท่องเที่ยวมาก (ที่จะกรี๊ดกร๊าดถ่ายรูปกัน) เพราะเป็นปราสาทที่ฝรั่งเศสหาได้บูรณะไม่ ปล่อยให้อยู่ในสภาพเดิมๆ มีต้นไม้และรากไม้ (ต้นสปง) โอบล้อมปกคลุมอยู่เต็มไปหมด...

สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จับมือ กสทช. เปิดคลาสใหม่ โครงการ “เส้นทางสู่สื่อมืออาชีพโทรทัศน์และวิทยุรุ่นใหม่ New Media-New Gen”คลาส 2

สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จับมือ กสทช. เปิดคลาสใหม่ โครงการ “เส้นทางสู่สื่อมืออาชีพโทรทัศน์และวิทยุรุ่นใหม่ New Media-New Gen”คลาส 2 ชูประเด็น Contentทุกมิติโดย 3 วิทยากรชั้นนำ นำโดยขจร เจียรนัยพานิชย์ บก. The Zero Publishingเจ้าของสื่อออนไลน์รุ่นใหม่ อาทิ MangoZero,Thumbsupผศ.รวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ จากวิทยาลัยนวัตกรรม...

ภาษาไทยเสื่อมทราม ร.5 มีพระราชดำริตั้ง “สมาคม” กวดขันดูแล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นยังใช้ชื่อว่าสยามมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อย่างที่กล่าวกันว่าเป็นช่วงเวลา “ทำให้ทันสมัย” (modernization) สยามรับอิทธิพลจากประเทศทางตะวันตกทั้งรูปธรรม เช่น เทคโนโลยี ภาษา วรรณกรรม และนามธรรม เช่น ทัศนคติเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคประชาชนเร่งปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงอย่างใหม่นี้ บางอย่างนำมาแทนที่ของเก่า บางอย่างปรับของใหม่ให้ผสมผสานไปกับของเก่า วัฒนธรรมอย่างใหม่จึงมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมเดิมมากบ้างน้อยบ้าง ดีบ้างเลวบ้างการพิมพ์และหนังสือพิมพ์นำวัฒนธรรมลายลักษณ์เข้ามาแทนที่วัฒนธรรมมุขปาฐะ มีการแปลวรรณกรรมจากภาษาต่างประเทศ และมีการแต่งวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทางนิตยสารและหนังสือพิมพ์ที่ก่อกำเนิดและพัฒนาอย่างมากมายในยุคนั้นภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยในยุคนี้ มีการนำภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในลักษณะคำทับศัพท์มากขึ้น...

กศน. ฉลองงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิดหลักว่าด้วย การพลิกโฉมพื้นที่การเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือ

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เพราะการรู้หนังสือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน เป็นบันไดขั้นแรกของการแสวงหาความรู้อันมหาศาลของโลกใบนี้ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

โฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเป็นรูปธรรม โดยไทยเป็นอันดับ 3 อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เร็วที่สุดในโลก

วันนี้ (8 กันยายน 2565) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนเข้าถึงได้ ทุกหมู่บ้าน ทั่วประเทศ โดยเห็นเป็นผลสำเร็จจากการตั้งใจจริงของรัฐบาล ซึ่งพบว่าประเทศไทยให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เร็วที่สุด เป็นอันดับ 3 ของโลก และมีพื้นที่ให้บริการ 5G ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 ของประเทศ  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Ookla...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ...

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน

กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

เตรียมการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารกรุงไทย Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ศอ.บต. จับมือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่ จชต. ให้เติบโตอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพ

วันนี้ (7 ก.ย.65) ที่ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและ ภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศอ.บต. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ครอบคลุมเด็กกลุ่มเป้าหมายทั้งที่อยู่ในระบบการดูแลเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในสถานศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงเด็กเล็กที่ยังไม่เข้าระบบการศึกษาและเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการและแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้...

PR YRU ม.ราชภัฏยะลา ถอดบทเรียนเสวนาสื่อมวลชนกับการขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนใต้

วันนี้ (7 ก.ย.65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมถอดบทเรียนเรื่องเสวนาสื่อมวลชนกับการขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนใต้(รูปแบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรจาก 7 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน จัดขึ้นโดยงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี...

CAAT ร่วมกับ The Directorate General for Civil Aviation ของประเทศฝรั่งเศส (France DGAC) และ แอร์บัส (AIRBUS) ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Hazard Identification and Risks Mitigation

CAAT ร่วมกับ The Directorate General for Civil Aviation CAAT ร่วมกับ The Directorate General for Civil Aviation ของประเทศฝรั่งเศส (France DGAC) และ แอร์บัส (AIRBUS) ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Hazard Identification...

วัดราชประดิษฐ วัดที่รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างเพื่อเป็น “ที่มั่น” ของคณะสงฆ์ธรรมยุติ

ภาพพิมพ์ลายเส้นฝีมือชาวตะวันสมัยรัชกาลที่ 5 “THE ROYAL GARDEN,SIAM” หรือพระราชอุทยานสราญรมย์ ในภาพจะเห็นวัดราชประดิษฐติดกับพระราชอุทยานฯ ทางด้านทิศใต้ปรากฏพระหารหลวง ปาสาณเจดีย์ พระปรางค์เขมร ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) และหมู่กุฏิของวัด (ภาพจาก The Living Rules of Mankind 1902, p. 244)ในบรรดาพระมหากษัตริย์ของไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชยาวนานที่สุดคือ...

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (www.bb.go.th)    Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

วัน ยัง เวิลด์ และคณะกรรมาธิการยุโรป แต่งตั้งทูตสันติภาพประจำปี 2565 เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เมืองแมนเชสเตอร์

-ผู้นำรุ่นใหม่ 50 คนได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรปและวัน ยัง เวิลด์ จากความพยายามในการป้องกันและต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดทั่วโลก -ตัวแทนคนรุ่นใหม่เหล่านี้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดวัน ยัง เวิลด์ ประจำปี 2565 ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน วัน ยัง เวิลด์ (One Young World) ชุมชนระดับโลกของผู้นำรุ่นใหม่ ประกาศแต่งตั้งทูตสันติภาพประจำปี 2565...

“มิสไทย กรุ๊ป” ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ สร้างฝัน สร้างอาชีพให้น้องผู้พิการ

  บริษัท มิสไทย กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ร่วมมือกับ  มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำโดย คุณ Liu Yuanjiang ประธาน บริษัท มิสไทย กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร ร่วมกับบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมส่งมอบน้ำดื่มและอาหารพร้อมทานจาก Monkey...

ไทยผลักดันแนวคิดการแพทย์บูรณาการ มุ่งเป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ

การที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 ทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักว่าการแพทย์สมัยใหม่และหลักปฏิบัติในการป้องกันตัวเองมีความสำคัญเท่าเทียมกันในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและมีสุขภาวะที่ดี ประเทศไทยซึ่งเพียบพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพและสุขภาวะ ประกอบกับมีชื่อเสียงในด้านผู้เชี่ยวชาญมากทักษะ จึงพร้อมบรรลุเป้าหมายในการเป็น "ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพของโลก" โดยไทยได้ผลักดันบริการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากผู้บริโภคที่ต้องการดูแลทั้งกายและใจ ในปี 2564 ไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 5 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย ในดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก (Global Health Security Index) โดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ (John Hopkins University)...

มูลนิธิสัมมาชีพเตรียมจัดงานรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ชูแนวคิด “เศรษฐกิจท้องถิ่น ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย”

“มูลนิธิสัมมาชีพ” เตรียมจัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ชูแนวคิดฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทยหลังโควิด “เศรษฐกิจท้องถิ่น ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย” ประกาศเกียรติคุณบุคคลสัมมาชีพ เพิ่มรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพเป็นครั้งแรก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะองค์ความรู้ในชุมชนจะเป็นแรงเสริมช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า มูลนิธิสัมมาชีพเตรียมจะจัดงานมอบรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูบุคคล- วิสาหกิจชุมชน...