ผอ.สนภ.4 นทพ.ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ พร้อมมอบยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน เสื้อโปโล พร้อมรับฟังปัญหาของชาวบ้านและให้คำปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดยะลา

วันนี้ 13 กย.65 ที่ศูนย์เรียนรู้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อตำบลเนินงามสงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อ นทพ.บ้านเนินงาม ม.2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและให้แนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดยะลา พร้อมกันนี้ได้มอบยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน เสื้อโปโล ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดยะลา โดยมี น.อ....

อำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส-จิตอาสาขับเคลื่อนประเมินผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน”อำเภอนำร่อง”

จิตอาสานำโดย พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 มอบหมายให้ พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รองเลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทานภาค 4 เป็น หน.คณะกรรมการประเมินผลโครงการจิตอาสา"อำเภอนำร่อง" ของอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อำเภอขับเคลื่อนงานโครงการจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคือ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน นายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาคร/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอศรีสาครให้การต้อนรับ พ.อ.ภัทรชัย...

ผู้ว่าโคราช รุดตรวจสอบการแก้ไขปัญหาของโรงเหล็กหลังสร้างผลกระทบต่อชาวบ้าน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมา และ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา สนง.อุตสาหกรรม จ.นม. สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) สนง.ทสจ.นม. สสจ.นม. อำเภอสีดา กลุ่มผู้ร้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตเหล็กของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ในพื้นที่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา สรุปได้ดังนี้ 1....

แม่ทัพภาคที่ 4 ขอบคุณทุกส่วนที่เป็นเบื้องหลังในการสนับสนุน และอำนวยความสะดวก

ทานข้าวยามเที่ยงร่วมกัน กินอยู่หลับนอนมากว่า 10 วันในบ้านหลังนี้ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 ทุกส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ขอขอบคุณที่เป็นเบื้องหลังในการสนับสนุน และอำนวยความสะดวก พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย ดร.คนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน...

คณะครุศาสตร์ มรภ.ยะลา จัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รุ่นที่ 2

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนปลายทางโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประธานเปิดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนปลายทางโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิจัยชุมชนสำหรับครูพี่เลี้ยง ภายใต้การดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เกิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันระหว่างโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพและชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนปลายทางของนักศึกษาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2...

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้นายคีทัค ลิม (H.E. Mr. Kitack Lim) เลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO)

เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้นายคีทัค ลิม (H.E. Mr. Kitack Lim) เลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข...

ปภ.แจ้ง 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ กทม. เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง จากการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 16 – 17 ก.ย. 65

ปภ.แจ้ง 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ กทม. เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง จากการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 16 - 17 ก.ย. 65 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง...

ที่ปรึกษาฯ สุชาติ ให้ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยเข้าพบ

12 กันยายน 2565 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทน ในโอกาสที่สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย นำ Mr. Takashi Okanuma, Co-Founder of International Hemp Environmental Forum จากประเทศญี่ปุ่น และคณะเข้าพบ เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงของไทยและญี่ปุ่น และแนวทางการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านต่าง...

“อลงกรณ์” นำทีมชลประทานลอกคลองป้องกันน้ำท่วมเพชรบุรีล่วงหน้า

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ จันทร์เต็มดวง อาสาสมัครชลประทาน (อสชป.) นายศราวุฒิ พุ่มจิตร และนายลือชัย พลายเผือก อดีตกำนันตำบลนาพันสาม  ทีมงานเพชรบุรีโมเดล ลงพื้นที่ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี ติดตามความคืบหน้าการลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลอง D18 เพื่อช่วยเหลือจังหวัดเพชรบุรีในการป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้า โดยมี นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุญลือ...

ปภ.แจ้ง 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ กทม. เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง จากการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 16 – 17 ก.ย. 65

ปภ.แจ้ง 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ กทม. เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง จากการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 16 - 17 ก.ย. 65 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง...

ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ วันที่ 12 กันยายน 256

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 10,416,889 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 7,366,170 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 3,050,719 ราย...

ปลัดกระทรวงกลาโหม สร้างโอกาสทางการศึกษา มอบทุนเรียนดี สานต่อความฝันน้องๆ ร.ร. กลาโหมอุทิศ

บ่ายวันนี้ (12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.) พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนกลาโหมอุทิศ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ จังหวัดนนทบุรี โดยนักเรียนที่ได้รับทุนจะเป็นน้องๆ ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บุตรข้าราชการทหาร และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ทำคุณความดี อันเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน...

ขุนนิพัทธ์จีนนคร ผู้บุกเบิกหาดใหญ่ยุคแรกสุด อุทิศที่ดิน พัฒนาจากป่าสู่เมืองใหญ่

เมื่ออายุได้ 19 ปี หนุ่มจีนจากมณฑลกวางตุ้งโดยสารเรือญี่ปุ่นเข้ามาถึงบางกอก ต่อมาจึงเป็นลูกจ้างในบริษัทรับเหมาสร้างทางรถไฟสายใต้ ในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง— ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของชุมชนหาดใหญ่ จึงเริ่มต้นขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งจะต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์เกิดมาคล้ายคลึงกันแต่ฐานะของมนุษย์กลับแตกต่างกันไป เฉกเช่นเดียวกับวิถีชีวิตของบุคคลผู้หนึ่งที่ต้องจากแดนไกลมาอย่างเดียวดายจากดินแดนอันไกลโพ้น ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังดินแดนใหม่ต่อสู้กับความยากลำบาก บุกป่าฝ่าหนาม ด้วยความขยันขันแข็งและความปรีชาสามารถเฉพาะตนบวกกับมีสายตาอันกว้างไกลบุกเบิกแหล่งรกร้างทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยิ่งใหญ่ เป็นประจักษ์หลักฐานว่า ท่านได้วางรากฐานอันมั่นคงทั้งในด้านการศึกษา การกีฬา สถานที่สำหรับคนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างสมบูรณ์เพื่อมวลชนอย่างแท้จริง ยากนักที่จะหาบุคคลใดเสมอเหมือนในด้านการเสียสละเพื่อส่วนรวมเช่นนี้ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มวางผังเมืองและพัฒนาเมืองหาดใหญ่จนได้กลายเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของประเทศไทย...