ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เชิญชวนคนไทย ร่วมอ่านหนังสือ “บันทึกเรื่องราว ลมหายใจเดียวกัน” ของ ปตท. ในรูปแบบ E-Book

เชิญชวนอ่านหนังสือ “บันทึกเรื่องราวลมหายใจเดียวกัน” ในรูปแบบ E-Book ที่ ปตท. จัดทำขึ้น เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานของ ปตท. และภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID - 19 ที่ ปตท. ได้ระดมทุกสรรพกำลัง ช่วยเหลือตั้งแต่การระบาดระลอกแรก ไปจนถึงการจัดตั้งโครงการลมหายใจเดียวกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรง  “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คือสิ่งที่อธิบายโครงการลมหายใจเดียวกันได้เป็นอย่างดี และทำให้ ปตท....

โรงเรียนทหารบกโอกาสของ “สามัญชน” และสถานที่สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

“โรงเรียนทหารสราญรมย์” ที่ภายหลังเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนทหารบก” (ภาพจากหนังสือ 2475:เส้นทางคนแพ้) แม้จะมีการวางรากฐานให้กับการผลิตนายทหารตามหลักสูตรสมัยใหม่ด้วยการจัดตั้ง “โรงเรียนทหารสราญรมย์” มาตั้งแต่ พ.ศ. 2430 แต่การรับเข้าเป็น “คะเด็ด” ก็จำกัดเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์ และบุตรนายทหารชั้นสัญญาบัตรเท่านั้น แต่เนื่องจากความจำเป็นที่ต้องขยายกิจการทหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ “ร.ศ.112” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2437 ที่เป็นการคุกคามจากฝรั่งเศส และลัทธิล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก ทางราชการจึงต้องการนายทหารเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากให้ได้ส่วนสัมพันธ์กับขนาดของกองทัพที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว พ.ศ. 2440 จึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง “โรงเรียนทหารสราญรมย์” โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสอนวิชาทหารบก” และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “โรงเรียนทหารบก” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน...

ทับทิม ผลไม้มากประโยชน์

ทับทิม เป็นผลไม้ที่สวยงามและมีกลิ่นหอมมาก คุณค่าทางอาหารทุกชนิดที่มีอยู่ในผลไม้ต่าง ๆ นั้น รวมกันอยู่ในทับทิม ทับทิมเป็นผลไม้ที่ได้รับการเพาะปลูกอย่างแพร่หลาย  และทำเป็นผลิตภัณฑ์ ไปทั่วโลก ในทับทิม มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด ซึ่งมีมากทั้งใน เปลือก เมล็ด และน้ำทับทิม ได้แก่ polyphenols, anthocyanins,  anthrocyanidins, ellagic acid derivatives, และ hydrolyzable tannins...