ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.สุชาติ ส่ง เลขาฯ ร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนกระชับความร่วมมือ มุ่งคุ้มครองดูแลสิทธิแรงงานอย่างเท่าเทียม

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ โดยมี นายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ให้การต้อนรับ ในโอกาสการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 27 (The 27th ASEAN Labour...

จ.กาฬสินธุ์ เพิ่มความเข้มข้นในการกวาดล้างยาเสพติดและอาวุธปืน ตามนโยบายรัฐบาล

ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่10/2565 และกล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นระดมกวาดล้างยาเสพติดและอาวุธปืน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้แผนยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ชุมชนมั่นคง ด้วยการสนธิกำลังระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน...

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไป จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รับสมัครพนักงานราชการ 10-28-2022 07-08-15 เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

จังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตามที่จังหวัดแจ้งให้อำเภอดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่อำเภอได้แจ้งให้จังหวัดทราบ นั้น จังหวัดตรัง ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 255 ณ สวนสาธารณะหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง...

แนะพัฒนาการดูแลระดับต่ำ ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต แต่ไม่ถึงขั้นป่วย ปิดช่องว่าง สร้างโอกาส เพิ่มความเป็นธรรม

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวบรรยายประเด็น เปิดทรรศนะเชิงประเด็นสุขภาพจิต จิตเวช จิตสังคมในปัจจุบันกับนโยบายที่เกี่ยวข้องในเวทีเสวนา “ปิดช่องว่าง สร้างโอกาส เพิ่มความเป็นธรรม กับประเด็นสุขภาพจิต จิตเวชและจิตสังคม” ว่า ปัจจุบันแบ่งสุขภาพจิตเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มป่วยและไม่ป่วย ซึ่งในกลุ่มไม่ป่วยก็สามารถมีปัญหาสุขภาพจิตได้ เช่น ปัญหาการฆ่าตัวตายที่มากกว่า ร้อยละ 50 ไม่ได้ป่วย ความรุนแรงในสังคมมากกว่า ร้อยละ...

กรมควบคุมโรค รณรงค์วันโรคหลอดเลือดสมองโลก หรือวันอัมพาตโลก 2565 เน้นสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองให้กับประชาชน

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์วันโรคหลอดเลือดสมองโลก หรือวันอัมพาตโลก ปี 2565 มุ่งเน้นเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองให้กับประชาชนตามหลักการ F.A.S.T และให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลฉุกเฉินอย่างทันท่วงที           วันนี้ (28 ตุลาคม 2565) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke...

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มอบหมาย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ฯ รอง ผบ.ตร. จัดระเบียบสถานบริการทั่วประเทศ ไม่ปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ ฝ่าฝืนเสนอสั่งปิดทันที 5 ปี หากทำผิดซ้ำจำคุก 1 ปี เตือนตำรวจท้องที่ห้ามปล่อยปละละเลย

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มอบหมาย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ฯ รอง ผบ.ตร. จัดระเบียบสถานบริการทั่วประเทศ ไม่ปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ ฝ่าฝืนเสนอสั่งปิดทันที 5 ปี หากทำผิดซ้ำจำคุก 1 ปี เตือนตำรวจท้องที่ห้ามปล่อยปละละเลย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00...

พาณิชย์จังหวัดแพร่แจ้ง การขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ต้องให้เป็นไปตามประกาศของ กจร.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจาก นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดแพร่ หรือ กจร. แจ้งว่า ทางคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 13 พ.ศ 2565 เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 กำหนดให้ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม และมอบหมายให้คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคา สินค้าและบริการ หรือ...

กระทรวงเกษตรฯ – ไบเออร์ไทย เดินหน้าเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ - ไบเออร์ไทย เดินหน้าเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านเกษตรก้าวสู่การเกษตรยุคใหม่   นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ณ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดโอกาสในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรในประเทศไทย เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของเกษตรกรไทย เติมเต็มความรู้เกษตรกรให้ตามทันเทคโนโลยี และนำมาใช้ได้อย่างเข้าใจ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานโดยบริษัทไบเออร์ไทย...

รฟม. มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565

นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม ได้มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าที่มีผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี ในปี 2565 โดยมอบรางวัลดีเด่น ด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 รางวัล ให้แก่ กิจการ ร่วมค้า CKST สัญญาที่ 1 บริษัท...

ทองลง 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบ โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวแข็งแกร่งกว่า…อ่านต่อ

ทองลง 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบ โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวแข็งแกร่งกว่าการคาดการณ์ 2.(-ทอง)ราคาทองถูกกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ ซึ่งลดความน่าดึงดูดของทอง โดยทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 3.SPDRลดการตุนทองลง3.19ตันหลังจากครั้งที่แล้วเพิ่มการตุนไป0.29ตัน แนวโน้มตั้งแต่เดือนมค.สะสมแล้วทั้งสิ้น-50.46ตัน SPDRลดการตุนทองลง3.19ตันปิดที่925.20ตัน ราคาทองหน้าเหมือง(HUI)ปิดที่194.43 ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน(USDXปิดที่111.86 นายตลาดทอง http://www.taradthong.com/node/7150 ตลาดทองดอทคอมTARADTHONG.COM  สมัครสมาชิกตลาดทอง คลิก!!!   อ่านเพิ่มเติม...

กรมอนามัย เตือน สั่งซื้ออาหารออนไลน์ ระวังเชื้อรา-หมดอายุ แนะ สังเกตก่อนบริโภค

นายแพทย์เอกขัย  เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกรมอนามัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านแอปพลิเคชันทางออนไลน์กันมากขึ้น เพราะสะดวก ประหยัดน้ำมัน และไม่เสียเวลาในการเดินทาง อีกทั้ง ผู้ผลิตยังนิยมจัดกลยุทธ์การตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย ทำให้ผู้บริโภคสั่งซื้ออาหารนั้นบ่อยและมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว จึงควรระวังสินค้าเก่าเก็บที่อาจเสี่ยงเชื้อรา หากเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น เก็บไว้ในที่ชื้นเกินไป หรือไม่มีการอบให้แห้งดีพอ ก่อให้เกิดอะฟลาทอกซินหากมีการบริโภคเข้าไปสะสมในปริมาณมากก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้ หรือในกรณีที่มีการแชร์ข้อความและรูปภาพประเด็นสั่งซื้อโดนัทจากห้างสรรพสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน  แต่ได้รับของหมดอายุผ่านโซเชียลมีเดียนั้น กรณีสั่งสินค้าทางออนไลน์ผู้บริโภค  ควรพิจารณาภาพประกอบการขายสินค้าอย่างละเอียด เพื่อเป็นการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเบื้องต้น รวมถึงเมื่อได้รับสินค้าควรสังเกตบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด ซองบรรจุไม่มีรูรั่ว และอ่านฉลากให้ครบถ้วน ตั้งแต่ชนิด...

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบกองทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารมหลวง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย...